Dette innholdet er sponset av Lånemegleren.no

Det er omtrent ingen steder i verden hvor lysten til å eie sin egen enebolig er så sterk som i Norge, og vi er virkelig i verdenstoppen i så måte.

Vi elsker våre hjem og svært mange bruker også betydelig med tid og ressurser på å holde hjemmene ved like, og det kan vise seg å være en god investering hvis man er smart.

Lavere renter = store muligheter

De siste årene har vi i Norge hatt lave renter og ting tyder på at dette kommer til å fortsette en tid fremover. Årsaken til dette er de lave fastrentetilbudene man får i dag, og slike tilbud indikerer en forventet lav rente i forholdsvis lang tid fremover.

Det er ikke bare boliglånene som er populære i dag : også såkalte forbrukslån har en økt oppslutning i dag i forhold til tidligere, og årsakene til det kan være mange – uten at vi skal gå nærmere inn på det (representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.) . Slike forbrukslån brukes også av mange for å finansiere mindre oppussinger i hjemmet og er veldig populære ettersom man kan bruke pengene til hva man vil.

Men som sagt: de lave boliglånsrentene gir oss i dag finansielle uante muligheter som vi kan tjene godt på, og i avsnittene under skal du få vite hvorfor.

Betal ned på huslånet

Den beste sparingen

Den beste sparingen er å betale ned på boliglånet, og i hvert fall hvis lånet er høyt. Det ideelle er å jobbe hardt for å få innfridd lånet til en slik grad at det bare utgjør 60% av det man opprinnelig hadde i lån, for da befinner man seg i en posisjon som er svært gunstig. Årsaken til det er at man da kan gå i banken og forhandle om en refinansiering av boliglånet og når man har opparbeidet seg 40 % i egenkapital sier det seg selv at man kan tilby banken en helt annen sikkerhet enn da man kjøpte huset. Dette vil føre til at man kan få ta opp et nytt lån, altså refinansiere, og betale ned det gamle og sitte igjen med et lån som er mye billigere på grunn av bedre betingelser i form av lavere renter.

Å betale ned huslånet vil derfor være en brilliant måte å spare penger på, og med de pengene man da får frigjort vil det naturligvis også være greit å skyte inn disse i huslånet. Husk at du med lavere renter fortsatt kan fortsette å betale de samme avdragene hver måned, men ettersom du har lavere rente enn tidligere vil nedbetalingen gå hurtigere!

Oppussingen gir verdiøkning

Artikkelen startet med oppussing og når skal vi komme tilbake til akkurat det. Boligmarkedet fungerer slik at det som regel over tid vil være en verdiøkning på boligen du eier, og hvis du holder huset vedlike og foretar gode oppgraderinger av det vil man kunne oppleve en verdiøkning også på dette. Skikkelige oppgraderinger kombinert med at man betaler ned på huslånet vil over tid sørge for at verdien på huset blir høyere og høyere, samtidig som lånegraden blir lavere og lavere – i praksis blir huset mer verdt samtidig som du betaler ned på lånet, og før du går til banken for å forhandle om en refinansiering vil det derfor være smart å få besøk av en takstmann som gjør en verdivurdering av boligen din.

Et hus du kjøpte for 2 millioner kan i løpet av 5-6 år ha steget betydelig i verdi samtidig som du har mindre i lån på det. Totalt sett blir dette derfor et regnestykke som vil gi din økonomi et skikkelig løft, og ved å jobbe målrettet for å betale ned på lånet samtidig som du oppgraderer huset ditt vil du få se meget gode økonomiske resultater i løpet av få år!