Økonomi

Hvordan investere i gull? 7 Populære fremgangsmåter

Vil du investere i gull, men er usikker på hvordan du kommer i gang? Her går vi gjennom 7 populære måter for å investere i gull som privatperson.

Gull er et edelt metall med vakker og unik farge som er enkelt å forme til smykker, mynter og andre gjenstander og som ikke korroderer. Metallet har vært verdifullt i flere tusen år, og er fortsatt ansett som et av de mest edle metaller vi har på planeten. I dag er gull først og fremst et knapphetsgode, selv om det også er hyppig brukt i smykker, elektronikk og romfart.

Som investering har gull noen interessante egenskaper.

Når det er usikre tider i verdensøkonomien, stiger nemlig ofte gullprisen. Derfor har gull blitt en favoritt for de som vil sikre porteføljen sin mot inflasjon og politisk usikkerhet. Hvis du vil diversifisere investeringen din og sikre deg mot dårlige tider i aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet og mot inflasjon -kan dermed investering i gull være en interessant mulighet.

Hvorfor investere i gull?

Gull er ikke noe man investerer i for å bli rik, men heller for å beskytte det man allerede har mot inflasjon og usikre markeder. 

Hvis man ser på prisutviklingen til gull, har veksten vært lavere enn i aksjemarkedet de siste 50 årene. Men det man også ser, er at gullprisen har en tendens til å stige når det er dårlig avkastning i aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, eller når det er fare for høy inflasjon. 

Historisk har derfor gull fungert godt som en sikring for investorer som bekymrer seg for usikkerhet i verdensøkonomien. Det innebærer risiko å investere i gull fordi prisen gjerne er volatil på kort sikt, men historisk har gullprisen holdt verdien sin godt på over tid.

Investering i gull passer for deg som ønsker:

 • En trygg havn når det er geopolitisk usikkerhet
 • Sikkerhet mot inflasjon og deflasjon
 • Diversifisering av investeringsporteføljen din

De fleste investeringsrådgivere anbefaler å ikke ha mer enn 10-20 % av porteføljen sin investert i gull. 

Hvordan investere i gull?

Som privatperson er mulighetene for å investere direkte eller indirekte i gull mange. Du kan investere i:

 • Børshandlede fond (ETF-er)
 • Aksjer i gullselskaper (gruveselskaper)
 • Aksjefond med fokus på gullselskaper
 • Børshandlede råvarer (ETC-er)
 • Børhandlede sertifikater (ETN-er)
 • Kryptovaluta med sikkerhet i gull
 • Fysisk gull (Gullmynter og gullbarrer)

De fleste alternativene er tilgjengelig med noen få tastetrykk hos Nordnet, som er Nordens største nettmegler for aksjer og fond med over 1 million kunder. (Annonse)

1. Investere i gull med ETF-er (Børsnoterte fond)

ETF-er er børshandlede fond som kjøpes og selges like enkelt som aksjer og vanlige aksjefond. Det finnes flere børshandlede fond med fokus på gullselskaper og andre edle metaller. 

Den mest populære gull ETF-en hos Nordnet er VanEck Gold Miners ETF (GDX). Fordelen med å investere i ETF-er, er at det er like enkelt som å kjøpe og selge vanlige fond og aksjer. Det er en kostnadseffektiv, enkel og trygg måte for å eksponere seg mot gullprisen. 

Siden fond investerer i et stort antall selskaper, har de god diversifisering, noe som betyr trygghet for deg som investor. Ulempen med å investere i børsnoterte fond er at prisen ikke følger gullprisen helt korrekt, siden det også er andre faktorer enn gullprisen som påvirker aksjekursen i gull-selskaper. 

2. Gullaksjer

Med gullaksjer tenker vi på selskaper som utvinner gull fra gullgruver. Gullaksjer er populært, fordi de pleier å stige i takt med gullprisen. Likevel har gullaksjer en tendens til å være mer volatile enn gullprisen. 

Gullprisen spiller den største rollen for selskaper som dette, men det er også selskapsspesifikke faktorer som spiller inn. Det kan være faktorer som nye gullfunn, oppkjøp eller ulykker. 

Noen populære gullaksjer er: 

 • Barrick Gold
 • Agnico Eagle Mines
 • Kirkland Lake Gold
 • Kinross Gold

3. Aksjefond (Bransjefond med fokus på gullselskaper)

Det finnes flere vanlige aksjefond som fokuserer på gullgruveselskaper og andre edle metaller. 

Franklin Gold & Precious Metals Fund og BGF World Gold A2 er de mest kjøpte bransjefondene for gull hos Nordnet. Begge fondene har store eierandeler i tidligere nevnte Barrick Gold og lignende selskaper. 

Fordelen med å investere i fond forholdsvis til enkeltaksjer er at du får en bredere diversifisering, ofte også mot andre metaller. En enkel og bekymringsfri måte for å eksponere porteføljen din mot gullprisen og andre edle metaller. 

4. ETC (Børshandlet Råvare)

Hvis du vil ha direkte eksponering til utviklingen i gullpris, kan du investere i en ETC (Exchange traded commodity / Børshandlet råvare). Et populært alternativ hos Nordnet er WisdomTree Physical Gold (VZLD), hvor forvalteren eier ekte fysisk gull som sikkerhet.

5. ETN (Børsnoterte sertifikater)

ETN står for Exchange Traded Notes og kan oversettes til børshandlede sertifikater. ETN-er følger en bestemt formel og kan vare evig eller være tidsbegrenset.

Hos Nordnet kan du investere i ETN-er i form av Mini Futures eller Bull&Bear produkter for gull, men du må først registrere konto hos Nordnet Markets. Vær oppmerksom på at dersom du investerer i en ETNer, så tar du på deg det som kalles motpartsrisiko – altså risikoen for at de som har utstedt produktet kan gå konkurs.

ETN-er er som oftest gearede produkter, noe som innebærer høy risiko, men det finnes også ETN-er som følger gullprisen 1:1.

6. Investere i gull via Kryptotvaluta

Også innen kryptovaluta er det mulig å investere i gull. Det finnes flere kryptovalutaer som er støttet i fysisk gull og som derfor følger utviklingen til gullprisen. Disse krypotvalutaene kan til enhver tid byttes i ekte gull.

Eksempler på kryptovaluta med sikkerhet i gull er:  

 • PAX Gold
 • Tether Gold
 • Cache Gold

Disse kryptovalutaene er knyttet til en gitt mengde gull og eierskapet av kryptovalutaen og dermed gullet er registrert på blokkjeden. Hvis du ønsker eksponering for gullprisen og allerede har erfaring med – eller vil komme i gang med kryptovaluta, kan dette være en enkel måte for å gjøre det.

Den Norske kryptobørsen Nordic Block Exchange har støtte for kjøp av Cache Gold direkte fra Norske kroner.

7. Investere i fysisk gull

Å investere i fysisk gull er kanskje den mest tradisjonelle, men også mest upraktiske metoden for å investere i gull. Her snakker vi om å investere i gullmynter eller gullbarrer. For nye gull-investorer er gullmynter det naturlige stedet å starte. 

Du kan selvfølgelig investere i gullsmykker, men da vil mye av pengene gå til designeren og forhandleren av gullsmykkene. Ved å kjøpe fysisk gull av en seriøs forhandler, har du noe håndfast som speiler gullprisen direkte. 

Ulempen med å eie fysisk gull, er oppbevaring og sikkerhet. Her bør du vurdere å både investere i en solid safe og forsikre gullet ditt. Det er også vanskeligere å omsette gullmynter og gullbarrer, enn å klikke med noen tastetrykk på mobiltelefonen som du kan gjøre med aksjer, fond og andre verdipapirer. 

7. 1 Gullmynter / Investeringsmynter

Sertifiserte gullmynter / investeringsmynter er den enkleste måten for å investere i fysisk gull. Disse kan kjøpes på fysiske utsalgssteder og nettbutikker. De mest sirkulerte gullmyntene på markedet er: 

 • Canadian Maple Leaf
 • American Eagle
 • South African Krugerrand

Disse gullmyntene vil være de enkleste å få tak i, samtidig som de er relativt enkle å omsette når du ikke ønsker de lengre. Merk at selv små gullmynter koster mye penger, og en Canadian Maple Leaf 1 oz koster rundt 18.000 kroner. 

7. 2 Gullbarrer

Gullbarrer finnes i mange størrelser, gjerne fra så lite som 1 gram til  over 11 kilo. De største er naturligvis verdt millioner av kroner, mens de minste koster rundt tusenlappen.

Gullprisens utvikling

Historisk gullpris

Gull sine bruksområder

– Investering, oppbevaring og bytte av verdi

Et av de eldste bruksområdene for gull er mynter og oppbevaring av verdi. Gull blir fortsatt brukt som et fysisk lager av rikdom, og er eid av sentralbanker, regjeringer, finansinstitusjoner samt private investorer.

Siden gull har så høy verdi, lagres store mengder gullbarrer og munter i enorme hvelv. Det er vanskelig å si hvor mye fysisk gull som eies for investeringsformål, men det antas at USA har de største reservene. Tyskland har mye gull, og både Russland og Kina har økt sine gull-lagre de senere årene. 

– Smykker og annen utsmykning

Gull har i alle år blitt brukt som et symbol på rikdom, luksus og overdådighet. Fortsatt står smykker og annen pynt for den største globale bruken av gull, hvor Kina og India er de største markedene med et forbruk på henholdsvis 1200 og 500 tonn. Gull benyttes også til å øke verdien på gjenstander som medaljer og kunstverk. 

– Elektronikk 

Siden gull ikke korroderer og tåler høye temperaturer, fungerer metallet svært godt som leder av elektrisitet.  Gull brukes derfor hyppig i mange typer elektronikk, spesielt i kabler og kontakter. I 2018 ble det brukt mer enn 1400 tonn gull i produksjon av elektronikk. 

– Romteknologi

Det brukes mye gull i satellitter og andre verktøy innen romfart. I tillegg til å bruke gull i selve elektronikken, brukes tynne belegg av gull på skjold og visirer. Gullpartikler reflekterer infrarød stråling fra solen, og hjelper til med å holde temperaturen nede på mørke paneler og visirer. 

– Medisin og tannhelse

Fordi gull ikke er giftig eller reaktivt, har gull lenge blitt benyttet innen tannhelse og medisin. Nye bruksområder dukker stadig opp, for eksempel innen proteser hvor lang levetid er nødvendig. Mikroskopiske mengder gull benyttes også som en del av behandling for ulike typer muskelskader og enkelte kreftformer. 

Oppsummering om å investere i gull

Som du nå vet, er det flere forskjellige investeringsmuligheter når det kommer til gull, og det kan være enkelt å komme i gang ved å kjøpe eksempelvis børshandlede fond hos en nettmegler. Hvilket investeringsprodukt som passer best for deg, avhenger av preferanser for risiko og diversifisering, og her gjelder det å lese seg godt opp på de ulike investerings-produktene før du tar et valg.

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

1 Comment

 1. gi meg nøklor:gjerne til mine slott og villaer.hvis dere er innteresert:kan vi skrive en gjeldende:kontrakt.

Skriv en kommentar