Økonomi

10 Beste Investeringer i 2024 – Fra lav til høy avkastning

Investering kan hjelpe deg å nå de økonomiske målene dine, gi deg ekstra inntekter og en tryggere økonomisk fremtid. Ikke minst vil det hjelpe sparepengene dine å holde tritt med inflasjon og prisutviklingen ellers i samfunnet.

Det er mange måter å investere på og investering er for alle, uavhengig av bakgrunn og inntekt. Du kan starte med å investere så lite som noen hundrelapper, og det er enklere enn noen gang å komme i gang.

Her har vi samlet 10 gode investeringer, rangert fra lav avkastning og risiko – til høy avkastning og høy risiko.

Raskt oppsummert:

 • Investering er et verktøy vi bruker for å få pengene våre til å vokse over tid og for å holde tritt med prisstigningen i samfunnet
 • Rentefond og høyrentekontoer kan være gode alternativ i usikre tider eller for deg som skal bruke pengene dine innen kort tid
 • Aksjefond og aksjer er de mest populære investeringene blant Nordmenn
 • Alternative investeringer som folkefinansiering og kryptovaluta kan være spennende tilskudd for deg med høy toleranse for risiko

Slik finner du beste investering for deg

Alle har forskjellig økonomi og risiko-toleranse, og det er naturlig at en ung person vil investere annerledes enn en som nærmer seg pensjonsalder. 

Generelt bør du tenke at hvis du vil trenge pengene dine innen kort tid, bør du ta på deg mindre risiko. Skal du spare lenge, har du tid til at markedet går både opp og ned, og du kan ta høyere risiko. Husk at det alltid er smart å ha en buffer til uforutsette kostnader, og å ikke investere penger du ikke har råd til å tape i risikofylte investeringer. 

Heldigvis finnes det investeringer som passer til de fleste scenarioer, og det er mange investeringer som gir en god balanse mellom avkastning og risiko. 

På denne listen finner du alt fra trygge investeringer med lav risiko og lav avkastning som rentefond, til investeringer med høyere risiko, men også høyere avkastning, som aksjer og fond.

Har du allerede en godt diversifisert portefølje, kan du se nærmere på alternative investeringer som folkefinansiering, kryptovaluta og eiendom.

10 Beste investeringer akkurat nå

 1. Høyrentekonto
 2. Rentefond
 3. Aksjefond
 4. Indeksfond
 5. Børsnoterte fond
 6. Utbytteaksjer
 7. Aksjer
 8. Folkefinansierte lån
 9. Kryptovaluta
 10. Eiendom

1. Høyrentekonto

Høyrentekonto er en sparekonto med ekstra god rente. Å plassere sparepenger på en høyrentekonto er langt fra hva som gir deg best avkastning, men det er det absolutt tryggeste stedet å plassere penger. 

Penger du setter på sparekonto er sikret av Bankens sikringsfond for opp til 2 millioner kroner, og nå som rentene har gått opp fra historisk lave nivåer, får du også litt igjen for å ha pengene dine plassert i banken, selv om det ikke nødvendigvis holder følge med prisveksten. 

Best for: Høyrentekonto passer godt for deg som trenger pengene dine innen kort tid, og er avhengig at de ikke svinger i verdi i nærmeste fremtid. Et godt sted å ha bufferkonto, eller hvis du skal gjøre et større innkjøp innen kort tid.

2. Rentefond

Rentefond er fond som investerer i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Enkelt forklart investerer rentefond i lånepapirer fra stat, kommune, banker og store bedrifter, og tjener penger på renter.

Med investering i rentefond tar du lav, men litt høyere risiko enn på sparekonto, og får litt høyere avkastning. En god plassering for penger som skal brukes innen 1-3 års tid.

Rentefond deles inn i pengemarkedsfond og obligasjonsfond:

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentepapirer med varighet på under ett år. På grunn av den korte løpetiden er det her du får aller lavest risiko, men også lavest avkastning.

Best for: Pengemarkedsfond passer best for deg som trenger pengene dine innen et års tid, men likevel ønsker høyere avkastning enn hva du får på sparekonto. Pengemarkedsfond er også et godt verktøy for å holde deler av porteføljen din i noe sikrere enn aksjemarkedet og andre investeringer, eller som en midlertidig plassering for penger som skal investeres på sikt.

Forventet avkastning: Med pengemarkedsfond kan du regne med å få avkastning på ca 0.5-1.0 prosent over risikofri rente i banken.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer i rentepapirer med varighet på mellom ett og tre år. På grunn av lengre varighet tar du litt høyere risiko og får litt høyere avkastning med obligasjonsfond enn med pengemarkedsfond.

Best for: Obligasjonsfond passer for deg som tåler at pengene dine svinger litt i verdi, i bytte mot litt høyere avkastning enn du får i banken. Obligasjonsfond kan være et godt sted å plassere penger du trenger innen noen få år – for eksempel til større innkjøp som bolig, bil, båt, bryllup eller hytte.

Forventet avkastning: Obligasjonsfond er estimert til å gi 0.5 – 1.0 prosent høyere avkastning enn hva du får med risikofri bankrente, men det finnes fond som gir både høyere og lavere avkastning med tilsvarende risiko.

3. Aksjefond

Et aksjefond investerer i mange forskjellige aksjer. Ved å investere i et aksjefond får du eierandeler i et stort antall bedrifter, og risikoen spres godt utover. 

Aksjesparing er den formen for sparing som historisk sett har gitt best avkastning over tid, og fond er en enkel og god måte for å dra nytte av utviklingen til aksjemarkedet. Mer enn 2 millioner nordmenn har investert pengene sine i aksjefond, og det er enkelt å komme i gang.

Det finnes mange ulike aksjefond å velge mellom. Noen er aktivt forvaltet, mens andre er passivt forvaltet og følger en bestemt indeks – en bestemt bit av aksjemarkedet. Videre kan du velge fond basert på bransjer eller geografiske områder du har spesielt god tro på. Det finnes også utbyttefond som kun investerer i utbytteaksjer.

Best for: Aksjefond passer best for deg som skal spare langsiktig, for eksempel til pensjon. På grunn av risikoen som finnes i aksjemarkedet, anbefaler de fleste eksperter en sparehorisont på 5 år eller mer i aksjefond.

Forventet avkastning: Aksjemarkedet går opp og ned hver dag, og det er ingen som kan forutse utviklingen til aksjemarkedet, men Aksjenorge anslår årlig forventet avkastning på mellom 4-8 % over risikofri rente. 

Historisk har Oslo Børs gitt avkastning på rundt 15 % i året siden 1983, og S&P 500, som er indeks over USAs 500 største selskaper, har gitt 11,88 % årlig avkastning siden 1957. Merk at dette er snittet, og at det også har vært år som har gitt negativ avkastning underveis.

Les også: Aksjefond for nybegynnere

4. Indeksfond

Indeksfond er aksjefond som er passivt forvaltet og som følger utviklingen til en bestemt del av aksjemarkedet (en indeks).

Der aktive aksjefond har forvaltere som jobber aktivt med å slå markedet, følger indeksfond automatisk utviklingen til en bestemt børsindeks. Fordi indeksfond er passivt forvaltet, har de også lave kostnader, noe som er viktig når du skal investere i mange år.

Det finnes mange ulike indekser og indeksfond å velge mellom. Eksempler på indekser er Oslo Børs, S&P500 og Dow Jones. Du kan også investere i globale indeksfond som følger utviklingen til det globale aksjemarkedet, eller indekser for mer spesifikke verdensdeler og land. 

Best for: Indeksfond passer best for langsiktig sparing på mer enn 5 år, og er det rette valget for deg som er opptatt av lave kostnader, god diversifisering og lav risiko for aksjemarkedet å være. 

Ved investering i indeksfond må du forvente å se sparepengene dine gå både opp og ned i verdi, men stoler du på historien, vil utviklingen gå den rette veien over tid.

Forventet avkastning: Aksjenorge anslår årlig forventet avkastning på mellom 4-8 % over risikofri rente ved investering i aksjemarkedet. Historisk har Oslo Børs gitt avkastning på rundt 15 % i året siden 1983, og S&P 500, som er indeks over USAs 500 største selskaper, har gitt 11,88 % årlig avkastning siden 1957.

Les også: Indeksfond for nybegynnere

5. Børsnoterte fond (ETF-er)

Børsnoterte fond har mye til felles med aksjefond, ved at de samler investorenes penger og sprer de utover et stort utvalg aksjer og verdipapirer. Den største forskjellen ligger i hvordan fondet blir handlet. Et børsnotert fond kan du nemlig kjøpe og selge på børsen, akkurat som en vanlig aksje.

Fordelen med børsnoterte fond er at utvalget er stort og at du kan komme i gang med små summer. Enkelte aksjefond og indeksfond har høye minimumsbeløp å investere, og det slipper du med ETF-er (Exchange traded funds).

Best for: I likhet med aksjefond egner børsnoterte fond seg for langsiktig sparing på 5 år eller mer. Passer for deg som vil ha enda større valgmuligheter enn ved vanlig fondshandel. 

Forventet avkastning: Tilsvarende avkastning og risiko som andre typer aksjefond.

6. Utbytteaksjer

Utbytteaksjer kan gi stabil, passiv inntekt samtidig som de har potensial for å stige i verdi.

Utbytte er når selskaper betaler ut deler av overskuddet sitt til investorene sine. Ikke alle aksjer gir utbytte, men de som gjør det kalles for utbytteaksjer. Utbytte blir vanligvis utbetalt fire ganger i året, og er noe du får i tillegg til en eventuell verdistigning i aksjen. 

Koster en aksje 100 kr og selskapet spår utbytte på 5 % vil du få 5 kr i utbytte per aksje du eier i løpet av året. Eier du aksjer for 100.000 kroner i dette selskapet, ville du fått utbetalt 5000 kroner. 

Fordi utbytteaksjer oftest er store og stabile selskaper, er det ikke her du får den største veksten, men til gjengjeld er utbytteaksjer gjerne mer forutsigbare enn vekstaksjer og utbytte tatt i betraktning blir avkastningen ofte tilsvarende god.

Hvis utbyttet reinvesteres, kan det gi enda større utbytte til neste år. Som igjen kan reinvesteres året etter. 

Best for: Utbytteaksjer er populært både blant nybegynnere og viderekomne aksjeinvestorer. Ønsker du forutsigbar utvikling på investeringene dine og har lyst til å plukke aksjer selv, er utbytteaksjer verdt å se nærmere på. For å få en ferdig diversifisert portefølje, kan du vurdere utbyttefond.

Les også:
Investering i aksjer for nybegynnere
Hvordan kjøpe aksjer

7. Aksjer – Enkeltaksjer

Aksjer representerer eierandeler i et selskap, og ved å eie en bit av selskapet vil ofte aksjene stige i verdi dersom selskapet skaper gode resultater. Interessen for å investere i aksjer er stor, og over 544.000 nordmenn eier nå aksjer på Oslo børs. 

Investering i aksjer er spennende og har potensial for høy avkastning, men det er viktig at du er oppmerksom på risikoen som er involvert og diversifisere så godt du kan utover flere selskaper. 

I motsetning til aksjefond hvor investeringen gjerne er spredt utover flere hundre selskaper, sitter de fleste nordmenn med aksjer i kun 5 eller færre selskaper. Eier du så få aksjer, er utviklingen til sparepengene dine veldig tett knyttet til dine få utvalgte aksjer, og du er utsatt for høy risiko.

Best for: Investering i enkeltaksjer kan være et godt tilskudd for en ellers diversifisert portefølje, og passer best for deg som er villig til å ta på deg ekstra risiko, samt ønsker et enda tettere forhold til hva pengene dine er investert i.

Les også:
Investering i aksjer for nybegynnere
Hvordan kjøpe aksjer

8. Folkefinansierte lån

Folkefinansiering byr på flere spennende investeringsmuligheter. I Norge er det først og fremst investering i eiendomslån som er utbredt innen folkefinansiering, og nordmenn investerer mer enn 1 milliard kroner i eiendomslån på plattformer som Kameo og Monio hvert år. 

Når du investerer i folkefinansierte lån, går du sammen med andre investorer for å finansiere lånet, og tjener penger på rentene som bedriftene betaler. Utbetalingene kommer månedlig, og renten er gjerne et sted mellom 7 og 15 % i året.

Selv om avkastningen er høy, er det viktig å være oppmerksom på at det er risiko involvert, og at bedriftene som har lånt penger kan få problemer med å betale tilbake. Hittil er det få lån som har endt i tap på de norske plattformene, men det vil alltid være smart å spre investeringen din utover flest mulig forskjellige lån for å diversifisere.

Best for: Investering i folkefinansierte lån passer for deg som vil ha et attraktivt alternativ til aksjer som fortsatt gir god avkastning. Høy avkastning kommer ikke uten risiko, så prøv deg frem med små beløp og ikke investere mer enn du har råd til å tape i hvert lån.

Forventet avkastning: Mellom 7 og 15 % i året.

Les også: Slik investerer du i folkefinansierte lån

9. Kryptovaluta

Kryptovaluta er en alternativ investering med høy risiko som ikke passer for alle. Likevel eier mer enn 420.000 Nordmenn kryptovaluta i dag, så at det har blitt en utbredt investeringsform er det liten tvil om.

Kryptovaluta som Bitcoin, Ethereum og alternative coins kjøpes og selges i et uregulert marked, og det er ingen form for investorbeskyttelse. Markedet er døgnåpent, og er kjent for å være ekstremt volatilt. Her må du være komfortabel med at verdiene dine kan endre seg relativt mye over natten, så dette er ikke et sted å investere penger du ikke har råd til å tape.

Start med små beløp, les deg grundig opp på hva du investerer i og aldri investere mer enn du har råd til å tape. 

Best for: Deg som er villig til å ta ekstremt høy risiko med pengene dine og som er innforstått med volatiliteten til markedet. Det kan være et sted å plassere en liten del av en ellers godt diversifisert portefølje. 

Les også: Hvordan kjøpe kryptovaluta i Norge

10. Eiendom

Det er mange forskjellige måter å investere i eiendom på. Med fysisk eiendom kan du leie ut for å skape faste inntekter samtidig som du får verdiøkning, eller du kan aktivt drive med boligflipping

Ønsker du en mer passiv eiendomsinvestering, kan du vurdere eiendom-aksjer og fond, eller folkefinansierte eiendoms-lån.

Fordelen med investering i fysisk eiendom er at det kan bli høy avkastning, spesielt fordi eiendom ofte er belånt – noe som betyr at investeringen din blir “giret”. Ulemper med investering i fast eiendom er at det kan være vanskelig å få solgt investeringen din når du ønsker, og at prisutviklingen i boligmarkedet samt renter kan ta en uventet vending.

Best for: Investering i fysisk eiendom passer best for investorer som ønsker noe fysisk, allerede har en del kapital å investere, og som er komfortable med å ta risiko. For deg som er interessert i eiendomsinvesteringer, men ikke ønsker å kjøpe selv, kan eiendomsaksjer og folkefinansiering være alternativ å se nærmere på.

Forventet avkastning: Avkastning ved eiendomsinvestering vil variere ut fra hvilken strategi du benytter og være avhengig av eiendomsmarkedet sin utvikling.

Les også: 6 Enkle måter å investere i eiendom

Oppsummering om å velge beste investering

Investering kan være en super måte for å bygge opp de økonomiske musklene dine over tid, og du har mye spennende å velge blant – alt fra trygge investeringer nesten uten risiko, til mer risikable investeringer med potensial for virkelig høy avkastning.

Tenk over risikotoleransen din

Hvor stor risiko man er villig til å ta med pengene sine er naturligvis veldig individuelt, men hovedsakelig er det tidsrommet du trenger pengene som bør avgjøre hvor stor risiko du tar på deg. Er det penger du ikke har råd til å tape, bør du ta en grundig vurdering på risikotoleransen din før du investerer dem.

Sett deg godt inn i investeringen du vurderer

Før du investerer betydelige beløp, er det også viktig at du setter deg grundig inn i hva forskjellige investeringer innebærer, slik at du kan ta gode beslutninger. Noen investeringer, som for eksempel aksjer, krever mer kunnskap enn hva passive investeringer som indeksfond og rentefond gjør. 

Prøv deg frem med små beløp

Mest lærer du av å faktisk komme i gang, så å prøve seg forsiktig frem med små beløp i begynnelsen kan være en god idé.

Les også: Investering for nybegynnere

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar