Økonomi

Investere i aksjer? – Alt du må vite som nybegynner (2021)

Vil du investere i aksjer, men er usikker på hvor du skal begynne? Her får du vite alt du trenger om aksjer som nybegynner.

Over en halv million nordmenn har investert i aksjer på Oslo børs og nesten to millioner av oss har penger i aksjefond ifølge AksjeNorge og VFF.

Med andre ord er du ikke alene om å ville investere i aksjemarkedet og interessen for aksjer ser ut til å bare øke med tiden.

Historisk har aksjemarkedet gitt solid avkastning. Det er enklere og billigere enn noen gang å kjøpe aksjer som privatperson.

Investering i aksjer eller aksjefond være noe av de beste investeringene du kommer til å gjøre, men for nybegynnere finnes det noen fallgruver.

Det er derfor viktig å ha kunnskap om det grunnleggende rundt aksjer før man setter i gang.

Målet med denne guiden er å gi deg en god innføring i hva aksjer er og hvordan du investerer i aksjer på en enkel måte. 

Annonser: Denne artikkelen inneholder lenker til våre samarbeidspartnere. Det koster deg ingenting å følge våre lenker og det hjelper oss tilby gratis innhold av god kvalitet. 

Hva er aksjer?

Logoer til kjente aksjeselskaper

En aksje er en eierandel i et selskap. Det er alle aksjeeierne (aksjonærene) som til sammen eier et aksjeselskap. Jo flere aksjer i et selskap du eier, jo større eierandel har du i selskapet. 

Hvis et selskap til sammen består av 100 aksjer og du eier 10 aksjer – da eier du 10 % av selskapet.  

Aksjer i børsnoterte selskap kjøpes og selges mellom ulike investorer på børser i hele verden.

Norske aksjer kjøpes og selges på Oslo Børs. 

Hvem som helst kan kjøpe aksjer i børsnoterte selskap via sin egen nettbank eller en spesialisert nettmegler.

Hvorfor investere i aksjer?

Oslo børs utvikling

Utvikling Oslo Børs 1997 – 2020

Den største grunnen til å investere i aksjer er at det kan gi god avkastning på sparepengene dine.

Historisk har aksjemarkedet gitt svært god avkastning.

Når markedet har gått ned har det vært gode kjøpsmuligheter med billige aksjer og god vekst i ettertid.

Grunnen er enkel:

Selskaper jobber hver eneste dag for å skape verdier for sine investorer.

Med lave renter i banken risikerer man rett og slett å tape penger på å ha de i banken når inflasjon er tatt i betraktning. 

Derfor ser mange av oss til aksjemarkedet for å få bedre avkastning på sparepengene, enten ved å kjøpe enkeltaksjer eller ved å investere i fond.

I tillegg kan aksjr gi deg inntekter i form av utbytte, som vi skal inn på senere.

Les også: Investering for nybegynnere - 6 gode ting å investere i 

Bør du investere i aksjer eller aksjefond?

Hovedsaklig er det to måter for å å investere i aksjemarkedet: 

  1. Investere i aksjer (enkeltaksjer)
  2. Investere i aksjefond

Hvilket alternativ som er best for deg må du selv føle deg frem til. For mange kan en miks av begge deler være et godt alternativ.

Denne guiden handler først og fremst om enkeltaksjer.

1. Investere i aksjer (Enkeltaksjer)

Når du kjøper aksjer i et selskap betyr det at du eier en bit av selskapet. 

Å eie aksjer du har plukket selv krever imidlertid litt av deg: 

Du må selv vurdere hvilke selskaper som vil være en god investering og du bør selv overvåke selskapene du har aksjer i jevnlig. 

Fordelen med å eie enkeltaksjer er at det gir frihet å velge hvilke selskap sine aksjer du vil kjøpe helt selv. 

Oppsiden kan være stor hvis aksjen du eier stiger mye i verdi og det er heller ingen avgifter du må betale til en forvalter når du selv har kjøpt aksjene. 

Når du kjøper enkeltaksjer gjelder det å lese deg opp på selskapene og holde seg oppdatert på hvordan selskapene presterer. 

Det tryggeste kan være å begynne med å kjøpe aksjer i noen av de mest kjente norske selskapene på Oslo børs eller i noen av de største amerikanske selskapene.  

De største selskapene på børsen er ofte mer stabile i pris enn mindre selskaper. 

2. Investere i aksjefond 

Alternativ nummer to er å investere i aksjefond. 

Et aksjefond er en samling med utvalgte aksjer som er kontrollert av en profesjonelle forvaltere. 

Du kan se på fond som en kurv full av aksjer.

Aksjefond er en trygg og komfortabel måte for å investere i aksjemarkedet.  

Ved å kjøpe fond sprer du risikoen utover flere hundre aksjer og du overlater ansvaret for å velge riktige aksjer til en profesjonell part. 

Fond er en derfor en kjempegod måte for å investere penger i aksjer uten at du behøver å sette deg inn i hvert enkelt selskap. Dessuten er det enkelt å komme i gang.

Ulempen er at du ikke selv kan bestemme hvilke selskap fondet investerer i og at du må betale en liten avgift (forvaltningshonorar) til de som drifter fondet.

Les også: Investere i fond? Alt du må vite som nybegynner

Hvordan tjene penger på investering i aksjer?

I utgangspunktet er det to måter for å tjene penger på aksjer. 

Den ene måten er at aksjekursen stiger i pris.

Den andre er at man kan tjene penger på utbytte.  

Prisøkning 

Aksjekursen til NEL som har steget

Den vanligste grunnen til at man investerer i aksjer er troen på at aksjekursen vil stige i verdi og at man kan selge med gevinst på et senere tidspunkt. 

Hvis selskapet du eier aksjer i oppnår gode resultater, for eksempel ved at det øker inntektene og overskuddet sitt – vil aksjekursen vanligvis stige deretter. 

Det er fordi etterspørselen av aksjene til selskapet øker da flere ønsker å eie aksjer i et selskap som skaper gode resultater. 

Ofte stiger aksjekursen når det dukker opp positive nyheter om selskapet i media eller om selskapet leverer en kvartalsrapport med gode tall. 

Utbytte

Når du eier aksjer er du medeier i selskapet og har dermed rett på gevinsten (overskuddet) selskapet skaper. 

Noen aksjeselskap deler ut små eller store deler av overskuddet sitt til aksjonærene i form av utbytte.

Når et aksjeselskap du er medeier i gir utbytte, får du som aksjonær penger inn på kontoen din og har tjent penger på aksjene dine i tillegg til en eventuell prisstigning.

i 2018 delte Norske børsnoterte selskaper ut utbytte for hele 104,2 milliarder kroner, men det  er verdt å merke seg at ikke alle selskaper gir utbytte. 

Selskapene som deler ut utbytte er vanligvis store, solide og godt etablerte selskap med høy inntjening. 

Aksjer i selskap med vane for å dele ut utbytte blir ofte kalt “utbytteaksjer”.

Les også: Hvordan tjene penger og bli rik på aksjer?

Hva bestemmer prisen på en aksje?

Aksjer kan variere mye i verdi og det er også derfor det kan være både lønnsomt og spennende å investere i aksjer.

Selv om aksjemarkedet har steget mye historisk har ofte enkeltaksjer en ujevn prisutvikling.

Som ny investor i aksjemarkedet er det viktig å vite hvorfor aksjens utvikling er som den er, slik at du kan ta riktige avgjørelser basert på informasjonen du har.

Selv om aksjemarkedet fungerer som en auksjon hvor tilbud og etterspørsel avgjør prisen, er det ikke alltid godt å si hva prisen til en aksje burde være.

Det er en rekke forhold som påvirker aksjekursen i et selskap.

Aksjenorge deler det opp i fire kategorier:

1. Selskapsrisiko

Selskapsrisiko handler om selskapets resultater og forventede resultater. Som regel er det en tett sammenheng mellom aksjekursen og selskapets resultater.

De fleste selskaper er priset basert på hvor mye penger de tjener i dag, fremtidsutsiktene for selskapet og hvordan de er posisjonert i markedet i forholdet til konkurrenter.

For enkelte selskaper – spesielt innen teknologi-sektoren, er prisen i større grad basert på forventet inntjening i fremtiden i forhold til mer tradisjonelle selskaper.

Et eksempel er Tesla, som selger færre biler enn tradisjonelle konkurrenter, men likevel er priset høyere i aksjemarkedet på grunn av at investorene tror selskapet vil tjene mer penger i fremtiden.

Hvis et selskap leverer gode resultater, stiger ofte aksjekursen deretter.

Enkelte ganger kan likevel aksjekursen synke dagen etter et rekordresultat – noe som kan komme som en overraskelse.

Forklaringen er at mange kjøper aksjen i tiden frem mot fremleggelse av resultater i forventning om gode resultater.

Den store etterspørselen styrker aksjekursen og mange vil selge aksjen rett etterpå for å sikre seg gevinsten de har tjent inn. Andre investorer kan ha forventet enda bedre resultater og velger derfor å selge.

2. Bransjerisiko

Bransjerisiko handler om forhold som kan påvirke alle selskaper innen en bestemt bransje. Det viktigste er tilgang til – og pris på råvarer.

Eksempler kan være at oljeprisen påvirker flyselskapers inntjeningsevne, at lakseprisen påvirker lakseoppdrettere og at tilgang på halvledere påvirker bilprodusenter og aktører innen forbrukerelektronikk.

Som investor kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og forutse tilgang til råvarer, prisen på råvarene hvordan dette kan påvirke selskapene.

3. Markedsrisiko

Markedsrisiko handler om generelle trender og utviklinger i markedet og samfunnet ellers.

Faktorer som kan påvirke aksjekurser er valgresultater og andre store internasjonale hendelser som krig og pandemier.

Som eksempel kan politiske avgjørelser som endringer i skatteregler og miljøtiltak påvirke selskapers inntjeningsevne betydelig. Corona-pandemien sendte aksjekurser i Norge og resten av verden rett ned, men som aksjemarkedet ofte gjør, så hentet det seg heldigvis raskt inn igjen.

4. Andre forhold

Det er flere andre forhold som kan påvirke prisen til en aksje. Kanskje kommer det store nyheter – enten gode eller dårlige – om et selskap i nyhetsbildet som påvirker prisen.

De siste årene har vi sett flere eksempler på hvordan aksjekurser påvirkes av samtaler i sosiale medier og andre forum på nett.

Denne flokkmentaliteten er en annen viktig faktor som kan føre til at aksjekursen svinger mer enn det underliggende skulle tilsi.

Les også: Tjene penger på nett? 19 måter som faktisk fungerer

Aksjeanalyser er nyttige verktøy for beregne aksjekursen

Det finnes mange metoder for å beregne om prisen på en aksje skal opp eller ned.

Hvis du har lest om aksjetips i en nettavis er analysene gjerne basert på enten fundamental analyse, teknisk analyse eller en blanding av begge deler.

Du trenger ikke være ekspert på aksjeanalyse for å investere i aksjer, men det lønner seg å være klar over det grunnleggende:

1. Fundamental Analyse

Fundamental analyse er å analysere aksjer basert på selskapets grunnleggende data som inntekter, markedsverdi og gjeld.

Analysen tar også for seg bransjetrender og makroøkonomi.

Fundamental analyse utføres for å kunne av avgjøre hvordan aksjen er priset i forhold til andre aksjer i markedet og om aksjekursen er lavere eller høyere enn den burde være.

Warren Buffet, som er en av tidenes beste investorer er en stor tilhenger av fundamental analyse av selskaper.

2. Teknisk Analyse

Teknisk analyse er strategi for å forutsi aksjens fremtidige pris ved å undersøke trender og statistikk som pris-bevegelse og handelsvolum.

I motsetning til fundamental analyse handler teknisk analyse om å se på handelssignaler istedenfor bedriftens faktiske resultater.

Du trenger ikke å bruke teknisk analyse for å lykkes med aksjer, men det er viktig å være klar over at mange i markedet benytter seg av denne formen for analyse.

Hvordan velge riktige aksjer?

Det er ingen som vet med 100 % sikkerhet om en aksje kommer til å gå opp eller ned. 

Det er derfor viktig å ikke stole blindt på anbefalinger fra andre. 

Den kanskje enkleste måten for å plukke ut aksjer for en nybegynner er å se til selskaper du selv allerede har et forhold til og har tro på. 

Det er mange aksjer de fleste av oss har kjennskap til og bruker hver dag. 

Facebook, Alphabet (Google), Netflix, Tesla og Amazon er noen av de mest kjente Amerikanske aksjene.

Norske aksjer mange kjenner til er DNB, Equinor, Fjordkraft, Gjensidige, Gyldendal, ICE, Telenor, XXL, Veidekke, Kahoot!, Norsk hydro, SATS, Orkla og Schibsted. 

Invester i aksjer i selskap du forstår hva driver med

Det viktigste når du skal velge ut aksjer er at du forstår hvordan selskapet fungerer og tjener pengene sine. 

Da er det også enklere å forstå hvilke faktorer som kan påvirke inntjeningen til selskapet enten positivt eller negativt.

Å kjøpe aksjer i selskaper man selv har troen på – og ikke minst forstår hvordan fungerer er et godt sted å starte for en som er ny med aksjer.

Før du velger ut aksjer å investere kan det være smart å søke opp nyheter rundt de aktuelle selskapene hos nettaviser som E24, Dagens Næringsliv og Finansavisen. 

Det finnes også diverse forum der det hyppig diskuteres om ulike aksjer – som hos Finansavisen forum og Nordnet sitt Shareville.  

Hvor og hvordan kjøpe aksjer?

Når du har bestemt deg for hvilke aksjer du vil investere i, er neste steg å bestemme deg for hvor du skal kjøpe aksjene.

Du kan kjøpe aksjer i de fleste nettbanker, eller hos en spesialisert nettmegler.

De spesialiserte nettmeglerene har ofte et større utvalg aksjer og er mer brukervennlig enn bankene.

Det er flere nettmeglere på markedet og som regel er det smak og behag hvor man velger å kjøpe aksjene sine.

Opprett gjerne bruker hos en eller flere nettmeglere slik at du er godt kjent med plattformen før du skal investere i dine første aksjer.

Det viktigste er å finne en nettmegler som er brukervennlig og enkel å investere hos, slik at du forstår hva du driver med. 

Videre er det viktig å velge en nettmegler med lav kurtasje.

Kurtasje er prisen du betaler til nettmegleren for hver aksjehandel. 

Hvis kurtasjen er høy, kan den fort spise opp deler av investeringen din. Lav kurtasje er spesielt viktig hvis du skal kjøpe aksjer til små beløp. 

Hvis du kjøper aksjer for 300 kroner og kurtasjen er på 100 kroner, har du allerede tapt en stor bit av investeringen din. 

Vår anbefaling er å investere i aksjer hos velkjente, nordiske nettmeglere som Nordnet og Kron eller via din egen nettbank. 

Her er en rask gjennomgang om hver av dem:

1. Nordnet

aksjehandel hos nordnet

Nordnet er en av de mest populære plattformene for å kjøpe aksjer i Norge og er en av de største aktørene innen investeringer i hele Norden med over 1 million brukere.

Hos Nordnet kan du kjøpe både norske og utenlandske aksjer på børser i hele verden.

Du kan også velge blant et enormt utvalg med aksjefond og andre gode spareprodukter. 

Nordnet er en seriøs aktør og plattformen er brukervennlig for nybegynnere, selv om den også har avanserte funksjoner for de viderekommende.

Nordnet har ingen konto-avgifter og har rimelig aksjehandel med kurtasje som starter så lavt som 1 krone. 

Den første kontoen du åpner gir kurtasje på kun 1 krone den første måneden og senere kan du velge prisklassen “Mini” med kurtasje på 29 kr per handel.

Nordnet sin brukervennlige app for mobil og nettbrett gjør at du enkelt kan følge med på investeringsporteføljen din, kjøpe og selge når du er på farten.

Kom i gang på Nordnet.no

Les også: Hvordan komme i gang med aksjer hos Nordnet

2. Invester i aksjer med nettbanken din

Skjermbilde av å kjøpe aksjer hos dnb

Aksjehandel hos DNB

Et annet alternativ er å kjøpe aksjer gjennom din egen nettbank.

De største bankene som DNB og Sparebank 1 tilbyr aksjehandel direkte i nettbanken. 

Det positive med å handle aksjer direkte i nettbanken er at det er praktisk å kunne styre alt som har med personlig økonomi og investeringer på ett sted.

Det negative er at de tekniske løsningene bankene bruker for å kjøpe og selge aksjer er gammeldags og ofte lite brukervennlige. 

Bankene er også kjent for å ta høyere kurtasjer enn de spesialiserte nettmeglerne. 

Rendyrkede nettmeglere som har spesialisert seg på aksjehandel og investeringer gir deg ofte en bedre brukeropplevelse, flere nyttige funksjoner og lavere kostnader. 

Selv foretrekker jeg også å ha sparingen og investeringen på en separat plattform som Nordnet for å få pengene ut av synet i hverdagen.

3. Kron

Kron app skjermbilder

Hvis du vil investere i aksjemarkedet men foretrekker tryggheten ved å investere i fond, er Kron et godt alternativ.

Kron er en lekker app for fondssparing og kan blant annet skilte med noen av markedets billigste indeksfond. 

Hos Kron kan du velge fritt mellom 500 populære aksjefond og de har billigere avgifter enn konkurrenter.

Appen er enkel å bruke og det går raskt å komme i gang når du har opprettet bruker. 

Hvis du ikke vil velge fond på egenhånd, kan du velge deg ut noen temaer du vil investere innenfor, så lager Kron en tilpasset investeringsplan for deg.

Du kan velge mellom temaer som Krons utvalgte, miljøvennlighet, teknologi, eiendom, likestilling, indeksfond eller likt som oljefondet. 

Les også: Hva er Kron? Alt du må vite om investerings-tjenesten

Finn ut hva slags investeringskonto du skal ha

Når du har funnet et sted å kjøpe aksjer, er neste steg å bestemme deg for hva slags investeringskonto du vil bruke.

I Norge kan vi velge mellom et knippe ulike kontotyper for kjøp og salg av aksjer og andre investeringer som fond. 

De to vanligste er Aksjesparekonto (ASK) og Aksje- og fondskonto. ASK har en god skattefordel i form av utsatt skatt på gevinst. 

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto passer for de fleste som skal kjøpe aksjer og aksjefond.

Fordelen med ASK er at du får utsatt skatt ved kjøp og salg av aksjer. 

Det betyr at skatten først betales når du tar ut gevinsten fra kontoen, ikke etter hver handel. På denne måten får du full effekt av det som kalles rentes rente. 

Innskuddet – pengene du har satt inn på kontoen, kan tas ut skattefritt når som helst. 

Med Aksjesparekonto kan du handle alle aksjer og aksjefond fra land i EU/EØS, men ikke amerikanske aksjer og fond. 

Aksje- og fondskonto

Hvis du har lyst til å kjøpe aksjer og aksjefond i både USA og EU / EØS, kan en aksje- og fondskonto passe godt for deg. 

Ulempen med vanlig aksje- og fondskonto er at skatten du får på gevinst må betales med en gang du realiserer gevinsten. 

Det er i motsetning til Aksjesparekonto, der du først betaler skatt når du tar pengene ut fra kontoen. 

Risiko ved å investere i aksjer

Det er lett å se seg blind på suksesshistorier i aksjemarkedet, men å investere i aksjer vil alltid være forbundet med en viss risiko. 

Det som går opp kan også gå ned.

Du kan tape penger med aksjer, men aldri mer enn du har investert. 

Sannsynligheten for at du taper alt du har investert i en aksje er også relativt lav. For at det skal skje må nemlig selskapet du har investert i gått konkurs.

En viktig regel er uansett å aldri investere mer enn du har råd til å tape. 

Det er også viktig å ikke legge alle eggene i samme kurv. Husk å diversifisere. 

Det finnes aksjer med høy risiko og aksjer med lav risiko. 

Aksjene med høy risiko er preget av høy volatilitet – det vil si at de faller og stiger mye i verdi. Aksjer med lav risiko er vanligvis mye mer stabile i pris og mindre volatile.

Aksjer med høy risiko har ofte potensiale for stor oppgang i verdi, men dette potensialet betaler du for i form av høy risiko for at det også kan gå nedover. 

Diversifisering er viktig – spre risikoen utover flere aksjer 

Å diversifisere vil si å spre investeringene dine utover flere aksjer for å senke risikoen for fall i porteføljen din.

Hvis du har gått “all in” i en aksje og den faller brått er du plutselig i en veldig kjedelig situasjon. 

For å minimere risiko er det derfor lurt å kjøpe aksjer i flere selskap samtidig og på den måten spre risikoen din.

En tommelfingerregel er å investere i 8 ulike aksjer eller andre verdipapirer. 

I et aksjefond gjøres dette automatisk, men med enkeltaksjer ligger ansvaret hos deg alene.

Spre derfor risikoen utover ved å kjøpe aksjer i flere selskaper. 

Begynn gjerne med aksjer i ett selskap, men les deg opp og forsøk å finne andre selskaper du har troen på. 

Ved å diversifisere taper du mindre hvis en av aksjene dine skulle falle i pris og samtidig vil du øke sannsynligheten for å plukke en skikkelig vinner-aksje!

Oppsummering om investering i aksjer

Som avslutning håper jeg du har syntes denne guiden har vært interessant og at du har lært noe nytt og nyttig om aksjer.

Universet rundt aksjer og andre investeringer er stort og veldig interessant når man først kommer litt inn i det.

I tillegg til å følge med på sin egen aksjeportefølje blir det fort mer spennende å lese økonominyheter og følge med på den makroøkonomiske utviklingen når man eier sine egne aksjer. 

Målet med denne artikkelen er å være en grunnleggende og god guide for deg som ønsker å kjøpe dine første aksjer. 

Hvis det er noe vi har glemt å ha med eller om du har spørsmål du lurer på er det bare å si ifra i kommentarfeltet – så skal vi gi deg så gode svar vi kan. 

Ofte stilte spørsmål om investering i aksjer

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet i denne artikkelen er ikke investeringsrådgivning. Det er risiko ved å investere penger, men du kan aldri tape mer enn du har investert i aksjer.

Dette innholdet er kun ment for informasjons- og utdanningsformål og bør ikke betraktes som investeringsrådgivning.

Kilder:

Aksjenorge – Hva påvirker aksjekursene

Verdipapirfondets forening – Rekordmange nye fondsspare

Årsrapport Aksjenorge

Aksjenorge – Statistikk q1 2021

Skriv en kommentar