Økonomi

Fondssparing: Aksjefond for nybegynnere – Dette må du vite

Ønsker du å komme i gang med fondssparing, men er usikker på hvor du skal starte?

De fleste av oss er ute etter så god som mulig avkastning på sparepengene våre.

Med dagens lave renter er det dessverre slik at vi taper penger ved å ha de stående på en sparekonto når inflasjon er tatt i betraktning. 

Aksjefond og fondssparing er verktøy som hjelper oss på veien til en bedre avkastning.

Her har vi laget en guide om aksjefond for nybegynnere som vil hjelpe deg komme i gang med investering i fond. 

Hva er aksjefond?

For å forklare hva et aksjefond er, må vi først forklare hva aksjer er.

En aksje er en eierandel i et selskap. Hvis du eier 20 aksjer i et selskap som har 100 aksjer totalt, eier du 20 % av bedriften. 

Når selskapet du eier aksjer i presterer godt, vil prisen på aksjene normalt stige i verdi og du kan selge aksjene videre med gevinst. 

Les også: Investere i aksjer? Alt du må vite som nybegynner


Aksjefond 

Du kan se på et aksjefond som en gruppe med investeringer du kan eie en bit av. 

Et aksjefond kan for eksempel eie aksjer i 100 ulike børsnoterte selskap. 

Hvis du investerer i  aksjefondet, eier du en liten bit av de samme 100 selskapene. 

Det finnes mange ulike aksjefond på markedet og de deles hovedsakelig inn i 2 ulike typer: 

Passivt forvaltede fond (Indeksfond) og aktivt forvaltede fond. 

Vi går nærmere inn på forskjellene senere i artikkelen. 

Du kan kjøpe aksjefond i din egen nettbank eller hos en dedikert nettmegler som Nordnet (annonse)

Hvorfor investere i aksjefond?

Istedenfor å investere 1000 kroner i et enkelt selskap, kan du med aksjefond investere de samme 1000 kronene og få små eierandeler i flere hundre selskaper.

På denne måten får du en gjennomsnittlig avkastning basert på utviklingen til alle selskapene aksjefondet har eierandeler i.

Du sprer risikoen utover mange selskaper, i motsetning til om du skulle plukket aksjer i noen få selskaper selv.

Hvis ett av selskapene aksjefondet eier aksjer i skulle prestere dårlig, har du fortsatt aksjer i 99 andre selskap som du kan lene deg på. Det er noe som gir stor trygghet. 

I de aller fleste tilfeller gir aksjefond bedre avkastning enn hva private investorer klarer ved å plukke ut aksjer selv. 

Du har kanskje hørt suksesshistorier om selskaper som har skutt opp i verdi på svært kort tid og gjort investorene rike.

Sannsynligheten for klare å plukke ut riktige aksjer som dette på egenhånd er svært lav. 

Ved å investere i et bredt aksjefond øker sannsynligheten for at du får med selskaper som dette i porteføljen din. 

Derfor er fond et naturlig sted å begynne med investeringer som nybegynner. 

Forventet avkastning med fond

Oslo børs utvikling
Oslo børs 1997 – 2019

Historisk har investering i aksjemarkedet gitt svært god avkastning. 

Siden 1982 har for eksempel Oslo børs gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 11,5 prosent, eller en samlet avkastning på 5,525,0 %. 

S&P 500-indeksen i USA som består av USAs 500 største selskap har de siste 100 årene steget 10,4 prosent i snitt hvert år, eller svimlende 2.14 millioner prosent totalt. 

Risiko ved å spare i aksjefond

Ingen avkastning kommer uten risiko når det kommer til investeringer. Du må derfor være klar over at du tar litt risiko med sparepengene dine med fondssparing. 

Historisk har aksjemarkedet gitt svært god avkastning, men ikke uten noen nedturer underveis.  

Heldigvis går aksjemarkedet som regel opp og det er sjeldent man taper penger på sparing i aksjefond så lenge du har langt nok tidsperspektiv på sparingen din. 

I ca. 7 av 10 år har Oslo børs gitt positiv avkastning, noe som også er tilfellet med S&P 500 indeksen hvor 74 av de siste hundre årene har gitt positiv avkastning. 

Aksjemarkedet går opp og ned og du må tåle å leve med litt svingninger i verdi på investeringen din så lenge du ønsker en høyere avkastning enn hva du får på sparekonto. 

Hvor mye bør du investere i fond? 

Hvor mye du bør investere i fond kommer helt an på deg selv og din egen økonomi. 

Dette avhenger av hvor mye penger du er komfortabel med å investere, hvor mye du kan sette til side hver måned og hva målet med sparingen din er. 

Hvis du har et bestemt mål kan en investeringskalkulator eller «rentes rente» kalkulator være et godt verktøy for å se hvor lang tid det vil ta for å nå målet ditt. 

Fondsparing eksempel med tall

I eksempelet ovenfor har vi tatt utgangspunkt i en investering med engangsbeløp på 30.000 kroner og en månedlig sparing på 4500 kroner i tillegg. 

Med 10 % årlig avkastning i fond vil du med denne sparingen kunne sitte igjen med litt over 395.588 kroner etter 5 år før skatt (31,68% av gevinst).

Det dekker for eksempel egenkapital til en leilighet.

Hvis du isteden hadde latt pengene stå på en konto uten avkastning ville de være verdt kun 321.613 kr etter samme periode – 73.975 kr mindre. 

Månedlig sparing i fond 

Med månedlig sparing i fond minimerer du risikoen for å bli påvirket av svingninger i aksjemarkedet. 

Du investerer både når aksjemarkedet er billig i økonomiske nedgangstider og når det er dyrere i gode tider. 

På denne måten ender du opp med en gjennomsnittlig inngangsverdi på investeringene dine, istedenfor å risikere å gå “all in” når prisene er høye. 

Fondets kortsiktige utvikling blir på denne måten mindre viktig og du kan slappe av ved å vite at du har kjøpt til en gjennomsnittlig pris istedenfor en høy pris. 

Denne strategien kalles for “dollar-cost averaging” og er en populær investeringsstrategi blant investorer i hele verden. 

Hva skiller indeksfond og aktive fond?

Det finnes mange ulike typer aksjefond, men generelt kan vi dele aksjefond inn i to ulike typer:

 • Passive fond (Indeksfond)
 • Aktivt forvaltede fond

Passive fond (Indeksfond) og aktive fond har ulike egenskaper som er viktig å tenke over ved valg av fond.

Dette er hva som skiller dem: 

Indeksfond – Passive fond 

Indeksfond, også kalt passivt forvaltede fond er for de fleste det beste, enkleste og sikreste valget når det kommer til fondssparing. 

Indeksfond sin oppgave er nemlig å følge en spesifikk aksjeindeks. 

Et eksempel på en indeks er OSEBX som er en sammensetning av de 55 mest omsatte aksjene på Oslo børs. 

Et annet eksempel er S&P 500 som følger 500 av de mest populære aksjeselskapene i USA. 

Det finnes mange ulike indekser og indeksfond. 

Indekser kan for eksempel følge de mest omsatte aksjene på en bestemt børs, eller de største aksjene i et bestemt marked som Norge, Norden, Europa, USA, Asia eller globalt. 

Det finnes også børsnoterte indeksfond innenfor bestemte sektorer som eiendom, teknologi, fornybar energi, små selskaper og lignende. 

Når du har bestemt deg for hvilket marked du vil investere i, er neste steg å velge hvilket fond du vil investere i. 

Lenger ned i artikkelen har vi samlet 5 populære indeksfond som kan være gode alternativ å se nærmere på. 

Fordeler med indeksfond

 • Indeksfond krever svært lite arbeid for deg som investor.
 • Historisk har indeksfond gitt blant de beste avkastningene.
 • Lave kostnader: Passiv forvaltning betyr lave avgifter. De rimeligste indeksfondene har så lite som 0,1 % prosent årlig forvaltningskostnad.
 • Svært få investorer klarer å slå indeksfond.
 • Prominente investorer som Warren Buffet anbefaler indeksfond. 

Ulemper med indeksfond

 • Du vil aldri kunne slå indeksen og vil derfor ikke kunne oppnå en enda høyere avkastning enn indeksen. 

Aktivt forvaltede fond

I aktivt forvaltede fond er det profesjonelle forvaltere som forvalter fondet. Jobben deres er å plukke ut aksjer som gir høyere avkastning enn indeksen. 

Det er imidlertid ingen garanti for at et aktivt fond vil gi bedre avkastning enn et indeksfond. 

Oftest er det faktisk passive indeksfond som slår de aktivt forvaltede fondene. 

Når det er sagt, finnes det også mange eksempler på aktive fond som gang på gang slår indeksen. 

Fordi aktive fond har forvaltere som jevnlig jobber med å forvalte fondet, koster aktive fond også mer enn hva indeksfond gjør i form av årlige forvaltningsutgifter. 

Lenger ned i artikkelen har vi samlet 6 populære aktive fond du kan se nærmere på. 

Fordeler med aktivt forvaltede fond:

 • Mulighet til å få høyere avkastning enn med indeksfond

Ulemper med aktivt forvaltede fond:

 • Høyere avgifter enn indeksfond
 • Ingen garanti for bedre avkastning
 • Høyere risiko for svingninger enn med indeksfond

Hvor og hvordan kjøpe aksjefond?

1. Nordnet

De fleste store banker tilbyr fondshandel i direkte i nettbanken og mange synes det er en fin måte for å investere i fond.  

Hvis du er ute etter best mulig brukeropplevelse og utvalg kan imidlertid en spesialisert nettmegler som Nordnet være et bedre alternativ. 

Nordnet (annonse) er en av de største aktørene innen aksje – og fondshandel i Norden med over 1 million brukere.

Hos Nordnet får du en enklere brukeropplevelse enn hos bankene og et større utvalg aksjefond. 

Nordnet er også kjent for lave avgifter og gode investeringsråd. 

Plattformen gjør det enkelt å finne og sammenligne ulike fond og du får god oversikt over den historiske avkastningen til fondene. 

Les også: Hvordan komme i gang med fond hos Nordnet

Hvis du er usikker på hvilke fond du skal velge kan du benytte Nordnet sin egen fondsvelger som finner fond tilpasset dine egne preferanser og tidshorisont. 

Selve investeringen er gjort unna med noen få tastetrykk når du har opprettet konto.

Se alle tilgjengelige fond hos Nordnet her

Finansielle verdipapirer kan øke og minke i verdi. Det er risiko for å ikke få tilbake pengene du har investert.

2. Din egen nettbank

Skjermbilde av å kjøpe aksjer hos dnb

De største bankene som DNB og Sparebank 1 tilbyr fondshandel direkte i nettbanken. 

Det positive med å investere via nettbanken er at det er praktisk å kunne styre alt som har med personlig økonomi og investeringer på ett sted.

Rett og slett tar det kort tid å komme i gang med fond i sin egen nettbank.

Det negative er at de tekniske løsningene bankene bruker for å kjøpe og selge aksjer kan føles litt gammeldags og lite brukervennlige. 

Det kan også være smart å ha investeringene sine ett annet sted enn i nettbanken, slik at terskelen for å bruke opp de investerte pengene dine blir lavere.

Bankene er også kjent for å ta høyere kurtasjer enn de spesialiserte nettmeglerne. 

Rendyrkede nettmeglere som har spesialisert seg på aksjehandel og investeringer gir deg ofte en bedre brukeropplevelse, flere nyttige funksjoner og lavere kostnader. 

11 Populære aksjefond 

Det finnes et enormt antall aksjefond og det kan være vanskelig å lete seg frem til de mest aktuelle fondene på egenhånd. 

Her har vi derfor samlet noen av de mest populære fondene i Norge som har gitt god avkastning over tid. 

Totalt 5 indeksfond og 6 aktivt forvaltede fond.

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning og gjør din egen research før du velger fond å investere i. 

Alle fond på listen er tilgjengelig hos Nordnet.no (annonse)

Indeksfond – Passive fond

KLP AksjeGlobal Indeks V (Indeksfond)

KLP AksjeGlobal Indeks V er et rimelig, globalt indeksfond med mål om å oppnå avkastning så lik som mulig avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. 

For å oppnå dette har fondet eierandeler i et bredt utvalg selskaper som gjenspeiler fordelingen i referanseindeksen. 

KLP AksjeGlobal Indeks V er et av indeksfondene med lavest kostnader. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 3 år: 14,24 %

Årlig forvaltningskostnad: 0,18 %

DNB Global Indeks A (Indeksfond)

DNB Global Indeks A investerer hovedsakelig i selskaper på børser i utviklede markeder. Målet er å holde følge med referanseindeksen MSCI All Countries NR. 

De største eiendelene er i selskaper som Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Nestle og Johnson & Johnson. 

Selskap i indeks som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer holdes utenfor fondet. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 13,07 %

Årlig forvaltningskostnad: 0,22 % 

KLP AksjeVerden Indeks (Indeksfond)

KLP AksjeVerden Indeks investerer tilnærmet likt som KLP AksjeGlobal Indeks, men investerer i tillegg i 10-15 % i fremvoksende markeder. 

Investeringene er i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 12,88 %

Årlig forvaltningskostnad: 0,25 %

Storebrand Indeks – Alle Markeder N (Indeksfond)

Storebrand Indeks Alle Markeder N har som mål å oppnå samme verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Referanseindeksen er MSCI All Countries NR. 

Investeringene er i aksjer notert på børser globalt samt i fremvoksende markeder. 

Størst eierandeler er i Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Alibaba, Tencent, Nestle og Procter & Gamble. 

Investeringer gjøres i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer og selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 12,93 %

Årlig forvaltningskostnad: 0,30 %

Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) (Indeksfond)

Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) følger indeksen “Solactive ISS ESG Screened Global Markets”.

De største eierandelene i fondet er i selskaper som Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, Alphabet (Google) og Visa.

De største bransjene er teknologi, finans, helsevern, konsumentvarer, kommunikasjon og industri. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 13,55 %

Årlig forvaltningskostnad: 0,40 %

Aktivt forvaltede fond: 

DNB Teknologi A (Aktivt fond)

DNB Teknologi A er Norges største aksjefond og forvalter hele 27 milliarder kroner. 

Fondet investerer innenfor sektorer som teknologi, telekommunikasjon og media. 

Ved å investere i DNB teknologi får du en bred eksponering mot digitale selskaper som Facebook, Oracle, Microsoft, Samsung, T-mobile, Sony, Dell, Nintendo, Telenor, Nordic Semiconductor og mange flere. 

Analyseselskapet Morningstar kåret DNB Teknologi til Norges beste fond siste 10 år i 2019. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 22,91 %

Årlig forvaltningskostnad: 1,5 % 

Storebrand Global Solutions A (Aktivt fond)

Storebrand Global Solutions A er et fossilfritt fond som investerer i bærekraftige selskaper som forvalterne mener er godt posisjonert for å løse utfordringene tilknyttet FNs bærekraftsmål.

Fondet følger indeksen MSCI World All Countries NR, men investerer ikke i selskap som har mer enn 5 prosent avkastning fra fossilt drivstoff, tobakk, alkohol, krigsmateriell, gambling eller lignende. 

Fondets største eierandeler er i Sunrun, ABB LTD, SolarEdge, NVIDIA, Samsung, Johnson Controls, Geberit, Tencent, Nokia og HP. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 17,22 %

Årlig forvaltningskostnad: 0,75 %

Danske Invest Norge Vekst (Aktivt fond)

Danske Invest Norge Vekst investerer hovedsakelig i Norske små og mellomstore bedrifter, men også i større selskaper som DNB og Telenor. 

De investerer både i børsnoterte aksjer notert på Oslo børs og i unoterte aksjer. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 18,80 %.  

Forvaltningshonoraret er 1,75 % i året. 

DNB SMB N (Aktivt fond)

DNB SMB N investerer i små og mellomstore selskaper på Oslo Børs og ligner på mange måter på Danske Invest Norge Vekst. 

I tillegg til Norske SMBer har også fondet mulighet til å investere 20 % i globale selskaper. 

Fondet gir deg en bred eksponering på Oslo Børs i en lang rekke selskaper på tvers av ulike sektorer. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 19,90 %

Forvaltningshonorar: 1,71 %

ODIN Eiendom C (Aktivt fond)

ODIN Eiendom C er et aksjefond med fokus på eiendom. Fondet investerer i næringseiendom i det nordiske markedet. 

Investeringene er i børsnoterte eiendomsselskaper som eier eiendom som lager, kontor, hotell og kjøpesentre. 

Hvis du vil diversifisere investeringene dine til å inneholde eiendom kan et fond som dette være et alternativ.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 18,59 %

Forvaltningshonoraret er 1,50 %. 

DNB Grønt Norden A (Aktivt fond)

DNB Grønt Norden A er et populært “miljøfond” som hovedsakelig investerer i Nordiske, børsnoterte aksjer. 

Selskapene fondet investerer i er et bredt utvalg selskap innen sektorer som helsevern, teknologi, materialer, industri og finans. 

Fondet har en streng miljøprofil og investerer utelukkende i selskap med lavt eller ingen karbonutslipp. 

Utover strenge retningslinjer for utslipp, investerer fondet heller ikke innenfor sektorer som våpen, spillvirksomhet eller alkoholproduksjon. 

Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år: 12,8 %. 

Forvaltningshonorar: 1,40 %

Huskeliste før du setter i gang med aksjefond

Gjør din egen research 

Før du bestemmer deg for fond bør du gjøre egne undersøkelser rundt de aktuelle fondene: 

 • Passer fondet overens med risikoen du er villig til å ta?
 • I hvilke markeder investerer fondet?
 • Er det høye forvaltningsutgifter?
 • Har fondet prestert godt over tid?
 • Stemmer fondets investeringer overens med dine tanker om miljø og etikk?

Informasjon som dette finner du enkelt når du søker opp fondet hos nettmegleren din.

Informasjonen finnes også på fondsforvalterens egen hjemmeside (Google navnet på fondet) og hos Morningstar som rangerer aksjefond. 

Husk at du ikke er garantert avkastning 

Selv om fondssparing historisk har gitt god avkastning, er Ingen avkastning garantert ved investering i fond.

Det er også derfor det anbefales å investere i fond med et lengre tidsperspektiv på sparingen din. 

Du kan selvfølgelig investere med en kortere tidshorisont, men er da er du også mer utsatt for endringer i aksjemarkedet på kort sikt. 

Ikke investere alle pengene dine i fond 

Selv om det er smart å investere penger, er det viktig å ikke investere alle pengene dine. 

Det er alltid lurt å ha en buffer stående på sparekonto som kan brukes hvis uforutsette utgifter skulle dukke opp. 

Plutselig må bilen på verksted eller vaskemaskinen går i stykker. 

Da er det praktisk å ha penger tilgjengelig som kan brukes for å fikse opp uten å måtte selge investeringene dine. 

Bli kvitt dyr gjeld først

Før du begynner med investering i aksjefond bør du også kvitte deg med eventuell dyr gjeld hvis du har det. 

Med dyr gjeld tenker vi spesielt på usikret gjeld som forbrukslån og kredittkort. 

Hvis du har 30.000 kr i benyttet kreditt hos en bank med 20,49 % nominell rente vil lånet koste deg hele 3.528 kroner bare i renter i løpet av året før avdrag. 

Å ikke kvitte seg med denne gjelden før du investerer i fond vil derfor kunne spise opp deler av fortjenesten du ellers kunne hentet fra fondssparingen din. 

Les også: Investering for nybegynnere - 6 gode ting å investere i

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt. Det innebærer drift av nettbutikk, digital markedsføring og nettsiden du leser på nå.

2 Comments

 1. Arnt Arnesen Reply

  Kr 30.000 i engangskjøp, 3500 pr mnd i 5 år, 10 % gjennomsnittlig avkastning blir 318.674-31,68% skatt=293.700,-.
  Kanskje også viktig å få frem at aksjeutbytte/avkastning beskattes med 31,68 %, mens renter og avkastning på rentefond beskattes med 22 %. Savner omtale av rentefond og obligasjonsfond, som en god nødhavn i disse tider, og generelt for de med litt kortere sparehorisont.
  Ellers en fin presentasjon.

 2. Arne Golberg Reply

  Hei Arnt!

  Takk for innspill – har nå endret eksempelet slik at det blir mer presist.

  Denne artikkelen handler primært om aksjefond, men det kommer egne artikler om rentefond og obligasjonsfond i nær fremtid 🙂

Skriv en kommentar