Økonomi

Aksjefond for Nybegynnere – Slik kommer du i gang

Aksjefond er en av de mest populære spareformene i Norge, og mer enn 2 millioner nordmenn sparer i fond, noe som tilsvarer hele 46 prosent av befolkningen.

Årsaken er at aksjefond gir god balanse mellom risiko og avkastning, og at den historiske avkastningen har vist at aksjemarkedet er et godt sted å plassere penger over tid. 

Aksjefond er enkelt å komme i gang med i din egen nettbank eller hos en nettmegler, og det finnes aksjefond som passer de fleste.

Men hva er egentlig aksjefond, hva innebærer det å investere i, og hvordan kommer du i gang selv? 

Alt dette og mer får du vite her!

I denne artikkelen:

 1. Hva er aksjefond?
 2. Hva skiller aksjefond og aksjer?
 3. Hvorfor investere i aksjefond?
 4. Historisk avkastning med aksjefond
 5. Risiko ved investering i aksjefond
 6. Fordeler og ulemper med investering i aksjefond
 7. Slik investerer du i aksjefond
 8. Velg riktig investeringskonto for deg
 9. Forskjellen på aktive og passive aksjefond
 10. 7 Tips til deg som vil investere i aksjefond
 11. Oppsummering om investering i aksjefond

Hva er aksjefond?

Et aksjefond er en samling av flere forskjellige aksjer og verdipapirer. Du kan se på aksjefond som en kurv full av aksjer samlet inn fra et stort antall selskaper, som investorer putter pengene sine i. 

For å kunne kalles et aksjefond, må minst 80 prosent av fondet være investert i aksjer. Ved å investere i aksjefond får du indirekte eierandeler i et stort antall bedrifter, noe som gjør at risikoen blir godt spredt utover. 

Noen aksjefond er aktivt forvaltet av profesjonelle forvaltere med mål om å slå børsens utvikling, mens andre aksjefond er passivt forvaltet og følger en bestemt børsindeks.

Forskjellen på aksjefond og aksjer

En aksje er en eierandel i et selskap, og et aksjefond er en samling av mange forskjellige aksjer. Når du eier aksjer i noen få selskaper er du utsatt dersom aksjene du har investert i skulle falle i verdi, men du kan også få god avkastning dersom de få aksjene du eier går mye opp.

Siden et aksjefond består av mange forskjellige aksjer, er risikoen spredt mye bedre utover og du får med deg den jevne utviklingen til aksjemarkedet. Sjansen for eksplosiv vekst blir mindre, men skulle 10 av 100 selskaper i fondet prestere dårlig, er du ikke utsatt på samme måte som med enkeltaksjer.

Les også: Aksjer for nybegynnere – Alt du må vite

Hvorfor bør man investere i aksjefond?

Aksjemarkedet har historisk gitt god avkastning, og aksjefond er et godt verktøy for å kunne sikre seg en bit av aksjemarkedets avkastning, uten å ta på seg risikoen som er involvert ved å plukke ut aksjer på egen hånd. 

Aksjefond er en ferdig diversifisert investering som er enkel å komme i gang med, og det finnes aksjefond som passer for de fleste, så lenge man har en sparehorisont på 5 år eller mer.

Penger man har i banken vil tape seg i verdi over tid på grunn av inflasjon og lave renter, mens aksjefond potensielt kan gjøre at sparepengene dine både holder tritt med prisveksten og gir deg mer avkastning.

Tar man i tillegg med rentes rente effekten i beregningen, ser man at investering i aksjefond kan være veldig lønnsomt så lenge man gir det nok tid. 

Her er et eksempel på hvordan sparepengene dine ville utviklet seg i et aksjefond med 8 prosent avkastning over 30 år, sammenlignet med å stå på sparekonto med 2 prosent rente:

SpareformAvkastning1 år5 år15 år30 år
Bank2 %138 389299 777763 8741 657 361
Aksjefond8 %145 542367 1751 336 5525 259 105
Eksempel på rentes rente effekten

Historisk avkastning ved investering i aksjefond

OSBX Oslo børs indeks 2000-2023
OSBX Oslo børs indeks 2000-2023

Historisk har investering i aksjemarkedet gitt god avkastning, men det har også vært perioder hvor markedet har opplevd betydelige fall, som under finanskrisen i 2008 og pandemien i 2020. Det er derfor det anbefales en tidshorisont på mer enn 5 år ved sparing i aksjefond, nettopp for å ha god nok tid til å hente seg inn igjen etter nedganger.

Heldigvis er det flere gode perioder enn dårlige perioder og de dårlige periodene har ofte hentet seg raskt inn igjen. 

Ser man til den amerikanske S&P 500-indeksen som følger USAs 500 største selskaper, har 74 av de siste 100 årene gitt positiv avkastning, med en gjennomsnittlig avkastning på rundt 10 prosent i året. På Oslo Børs har 7 av 10 år gitt positiv avkastning, med årlig snitt-avkastning på 11,5 prosent.

Risiko ved investering i aksjefond

Ingen avkastning kommer uten risiko, og du må være klar over at du tar litt risiko med sparepengene dine med sparing i aksjefond. Risikoen ved aksjefond varierer fra fond til fond, og avhenger blant annet av hvilken bransje og geografisk område fondet har investert i.

Som du ser i illustrasjonen ovenfor, går aksjemarkedet både opp og ned, og du må tåle å leve med litt svingninger i verdi på investeringen din så lenge du ønsker en høyere avkastning enn hva du får på sparekonto.

Heldigvis går aksjemarkedet som regel opp så lenge man gir det god nok tid, og det er sjeldent man taper penger på sparing i aksjefond så lenge man har langt nok tidsperspektiv på sparingen din.

Er du ukomfortabel med risikoen du får i aksjefond, kan et alternativ være å se på rentefond, eventuelt å investere i en kombinasjon av aksjefond og rentefond.

Fordeler og ulemper med investering i aksjefond

Fordeler med aksjefond:

 • God diversifisering: Aksjefond er investert i en rekke aksjer fra ulike selskaper og sektorer, noe som er med på å senke risikoen ved investeringen din.
 • Enkelt å komme i gang: Aksjefond er enkelt å komme i gang med og krever lite av deg etter du har investert. Passer godt for deg som ikke vil sette deg inn i alle detaljer om hvordan aksjemarkedet fungerer.
 • Tilgjengelig for alle: Aksjefond er tilgjengelig for alle som vil investere, og du kan komme i gang med små beløp.
 • God historisk avkastning: Selv om historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning, har aksjefond vist seg å være en av de beste investeringene over tid.
 • Stor valgfrihet: Utvalget av aksjefond er stort, og du bestemmer selv hvilke fond du vil investere i. Velg basert på bransje, geografisk lokasjon, hvilke aksjer som inngår i fondet eller gå for et globalt indeksfond for å få eksponering mot hele det globale aksjemarkedet.

Ulemper med aksjefond:

 • Markedsrisiko: Selv om aksjefond er tryggere enn enkeltaksjer, vil det alltid være risiko knyttet til investering i aksjemarkedet og du må tåle at investeringen din svinger både opp og ned i verdi.
 • Langt tidsperspektiv: Aksjefond egner seg best for langsiktig investering med tidsperspektiv på over 5 år, og er ikke det beste valget for deg som trenger pengene dine raskt.
 • Du gir fra deg kontroll: Med aksjefond gir du fra deg litt av kontrollen over hvilke aksjer du investerer i.
 • Fare for dårlig avkastning: Enkelte aksjefond kan prestere dårligere enn aksjemarkedet forøvrig, så det tryggeste er å velge et bredt indeksfond.
 • Avgifter: Enkelte aksjefond kan ha høye kostnader i forhold til forventet avkastning, noe som kan påvirke den totale avkastningen din. Høye avgifter gjelder spesielt for aktivt forvaltede fond.

Slik investerer du i aksjefond

Å investere i aksjefond er enkelt og kan gjøres enten i din egen nettbank, direkte hos firmaet som eier fondet, eller hos en spesialisert nettmegler. 

Nettbank er en enkel løsning, mens mange foretrekker å bruke nettmegler med større utvalg og bedre brukervennlighet. Da får man også sparepengene sine ut av synet i hverdagen, slik at man ikke står i fare for å bruke dem i et svakt øyeblikk.

Det du trenger å gjøre for å kjøpe aksjefond er å:

 • Opprette investeringskonto der du ønsker
 • Overføre penger til investeringskontoen
 • Klikke “kjøp” på aksjefondet du vil investere i

Så går resten av seg selv, og du kan følge med på utviklingen til investeringen din.

Velg riktig investeringskonto for deg

I Norge kan vi velge mellom et knippe ulike kontotyper for kjøp og salg av aksjefond. De to vanligste er Aksjesparekonto (ASK) og Aksje- og fondskonto, hvorav ASK er mest populært fordi den gir skattefordel i form av utsatt skatt på gevinst.

 • Aksjesparekonto (ASK) passer for de fleste som kjøper aksjefond. Fordelen med ASK er at du får utsatt skatt ved kjøp og salg av aksjer. Det betyr at skatten først betales når du tar ut gevinsten fra selve kontoen, ikke etter hver handel. På den måten får du full effekt av det som kalles rentes rente. Innskuddet, altså pengene du har satt inn på kontoen, kan tas ut skattefritt når som helst.

  Med ASK kan du handle alle aksjer og aksjefond fra land i EU/EØS, men ikke amerikanske aksjer og fond.
 • Aksje- og fondskonto passer for deg som vil kjøpe amerikanske aksjer og fond i tillegg til europeiske. Ulempen er at skatten du får på gevinst må betales med en gang du realiserer den, og at du dermed ikke får full gevinst fra rentes rente.

Når du har opprettet investeringskonto, kan du overføre penger til kontoen via bankoverføring, bankkort eller kredittkort, og så klikke kjøp på aksjefondet du vil investere i.

Forskjellen på aktive og passive aksjefond

Aksjefond deles i to kategorier: Aktivt forvaltede fond og passive fond (indeksfond). Det er viktig å være klar over hva som skiller dem, fordi det kan ha mye å si for hvor mye av avkastningen du vil sitte igjen med.

 • Aktivt forvaltede aksjefond forvaltes av profesjonelle forvaltere med formål å få bedre avkastning enn en bestemt børsindeks. Siden aktive fond har ansatte som kjøper og selger aksjer, har disse fondene høyere avgifter enn passivt forvaltede fond.

  Det er ingen garanti for at det aktivt fond gir bedre avkastning enn passive fond, og det er viktig å ta med de høye forvaltningsutgiftene i beregningen ved valg av fond.
 • Passive aksjefond (indeksfond) har ikke forvaltere som aktivt kjøper og selger aksjer. De følger isteden en bestemt børsindeks automatisk, noe som betyr lavere forvaltningsutgifter.

  Det finnes mange forskjellige børsindekser, og det kan eksempelvis være en global indeks som følger det globale aksjemarkedet, eller mer spesifikke indekser som fokuserer på et smalere geografisk område eller en bestemt børs.

  Det finnes også børsnoterte indeksfond innenfor bestemte sektorer som eiendom, teknologi, fornybar energi, små selskaper og lignende.

Vær oppmerksom på at de fleste banker promoterer aktivt forvaltede fond, selv om forskning har vist at indeksfond presterer bedre over tid, og kan være opp til fem ganger billigere. Flere prominente investorer som blant annet Warren Buffet, anbefaler indeksfond for de aller fleste som skal investere. 

Les også: Alt du må vite om Indeksfond

Tips til deg som skal investere i aksjefond

1. Gjør research før du velger aksjefond

Før du velger hvilket aksjefond du skal investere i, bør du se nærmere på: 

 • Passer fondet overens med risikoen du er villig til å ta?
 • Hvilke markeder investerer fondet i?
 • Er det høye forvaltningshonorarer?
 • Har fondet prestert godt over tid?
 • Stemmer fondets investeringer overens med dine tanker om miljø og etikk?

Informasjon som dette finner du enkelt når du søker opp fondet hos banken eller nettmegleren din. Du finner også dette hos fondsforvalterens egen hjemmeside (Google navnet på fondet) og hos Morningstar som rangerer aksjefond.

2. Fast månedlig sparing kan være bedre enn å gå “all in”

Med fast, månedlig sparing i aksjefond minimerer du risikoen for å bli påvirket av svingninger i aksjemarkedet. Du investerer både når aksjemarkedet er billig i økonomiske nedgangstider og når det er dyrere i gode tider.

På denne måten ender du opp med en gjennomsnittlig inngangsverdi på investeringene dine, istedenfor å risikere å gå “all in” når prisene er høye. Denne strategien kalles for “dollar-cost averaging” og er en populær investeringsstrategi.

3. Husk at du ikke er garantert avkastning i aksjefond

Selv om aksjefond historisk har gitt god avkastning, er ingen avkastning garantert ved investering i fond. Det er også derfor det anbefales å investere i fond med et lengre tidsperspektiv på sparingen din. Du kan selvfølgelig investere med en kortere tidshorisont, men da er du også mer utsatt for endringer i aksjemarkedet på kort sikt.

4. Ha penger på sparekonto i tillegg til aksjefond

Selv om det er smart å investere penger, er det viktig å ikke investere alle pengene sine. Det er alltid lurt å ha en buffer stående på sparekonto som kan brukes hvis uforutsette kostnader skulle dukke opp i hverdagen. Ved å ha penger på sparekonto i tillegg, behøver du heller ikke å selge aksjefondene dine på et uheldig tidspunkt.

5. Bli kvitt dyr gjeld før du investerer

Før du begynner med investering i aksjefond bør du kvitte deg med dyr gjeld som forbrukslån og kredittkort. Hvis du får 8 prosent avkastning i fond, hjelper det lite om du har kredittkortgjeld med 20 prosent rente. Da vil det heller være bedre å se på det å betale ned gjeld som investering, og vente med aksjefond til lånet er nedbetalt.

6. Tenk langsiktig og ikke selg i panikk

Aksjemarkedet går opp og ned, men over tid har det vist seg å gå mest opp. Tenk på investering i fond som en langsiktig investering og ikke selg i panikk hvis fondet presterer dårlig i en periode. Faller aksjefondet ditt mye i verdi, er sannsynligheten stor for at det henter seg inn igjen over tid.

7. Ikke forsøk å “time” markedet

Et kjent uttrykk i aksjeverden er at time in the market slår timing the market.

Det kan være fristende å vente på det perfekte tidspunktet for å investere i aksjefond, for eksempel etter et større fall i aksjemarkedet, men historien har vist at det beste er å investere litt og litt hele tiden.

Du skal være ekstremt god og ha mye flaks for å klare å time aksjemarkedet godt nok til at det vil lønne seg å forsøke å time markedet. Som privatperson uten unik markeds-innsikt er sannsynligheten lav for å lykkes, og om du venter lenge med å investere kan du risikere å gå glipp av lange perioder med god avkastning.

Oppsummering om investering i Aksjefond

Aksjefond er en fantastisk måte å investere penger på for de aller fleste, så lenge man er oppmerksom på risikoen som er involvert, og man har et langt nok tidsperspektiv på sparingen sin. 

Det er svært få investeringer, om noen, som har prestert bedre enn aksjemarkedet de siste 100 årene, og med aksjefond får du en ferdig diversifisert investering som tar deg med på reisen til aksjemarkedet, samtidig som det er enkelt å komme i gang med.

Hvis du skal spare penger over en lengre periode og er villig til å ta litt risiko med sparepengene dine, er aksjefond et naturlig alternativ som kan gi deg bedre avkastning enn hva du ville fått i banken.

Det billigste og tryggeste valget for de fleste er å velge et globalt indeksfond, slik at du slipper unna dyre avgifter og får beholde mest mulig av avkastningen selv, uten å betale for forvaltningen.

Les også: De beste investeringene akkurat nå – Fra lav til høy avkastning

Les også: Investering for nybegynnere – 9 Ting å investere i

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

2 Kommentarer

 1. Arnt Arnesen Svar

  Kr 30.000 i engangskjøp, 3500 pr mnd i 5 år, 10 % gjennomsnittlig avkastning blir 318.674-31,68% skatt=293.700,-.
  Kanskje også viktig å få frem at aksjeutbytte/avkastning beskattes med 31,68 %, mens renter og avkastning på rentefond beskattes med 22 %. Savner omtale av rentefond og obligasjonsfond, som en god nødhavn i disse tider, og generelt for de med litt kortere sparehorisont.
  Ellers en fin presentasjon.

 2. Arne Golberg Svar

  Hei Arnt!

  Takk for innspill – har nå endret eksempelet slik at det blir mer presist.

  Denne artikkelen handler primært om aksjefond, men det kommer egne artikler om rentefond og obligasjonsfond i nær fremtid 🙂

Skriv en kommentar