Økonomi

Investering for nybegynnere – 9 ting å investere i

Investering er en av de viktigste tingene du kan gjøre for å bygge formue og oppnå langsiktig økonomisk sikkerhet. Ved å investere pengene dine, setter du dem i arbeid og gir de mulighet til å vokse over tid. 

I dag er det enklere enn noen gang å komme i gang med investering, og du trenger ikke å investere store summer for å få noe ut av det.

Jo tidligere du kommer i gang med investering, jo større avkastning vil du kunne få over tid, og det viktigste er å skape seg en god vane for å spare og investere pengene dine jevnlig. 

I denne oversikten går vi gjennom de mest populære måtene å investere på. Artikkelen passer både for:

 • Deg som vurderer å investere penger for første gang
 • Deg som har erfaring med investering, men er nysgjerrig på flere ting å investere i

La oss sette i gang 📈

Hvorfor er det viktig å investere?

Oslo børs utvikling
Oslo børs 1997-2021

Hvis sparepengene dine står på en vanlig bankkonto, vil de tape seg i verdi over tid på grunn av inflasjon og prisveksten ellers i samfunnet. Å investere regelmessig vil hjelpe sparepengene dine å holde tritt med prisveksten, og aller helst overgå den.

Ved å investere pengene dine, konverterer du aktiv inntekt som må jobbes for, om til passiv inntekt som jobber for deg. Pengene dine blir satt i arbeid og får hjelp av en effekt som kalles rentes rente.

Rentes rente betyr at avkastningen / renten du tjener hvert år blir lagt til på den opprinnelige investeringen din – slik at beløpet ikke bare vokser, men vokser i økende hastighet. Ved å investere jevnlig, kan du derfor mangedoble pengene dine over tid.

Her er et eksempel på hvordan sparepengene dine ville utviklet seg på en sparekonto vs. investert i fond med 8 % årlig avkastning. Vi starter med 100.000 kroner og sparer i tillegg 3000 kroner i måneden:

SpareformAvkastning1 år5 år15 år30 år
Bank2 %138 389299 777763 8741 657 361
Fond8 %145 542367 1751 336 5525 259 105
Eksempel på rentes rente effekten

Velg den rette investeringen for deg

Det er mange forskjellige ting man kan investere i. Hva som er det beste for akkurat deg, avhenger blant annet av hvor lenge pengene skal være investert før du skal bruke dem, samt hvor stor risiko du er komfortabel med å ta.

Det vil alltid være en risiko ved å investere penger, og før du investerer bør du tenke godt over hvor stor risiko du er komfortabel med å ta med pengene dine. 

Generelt sett bør du tenke at hvis du kan komme til å trenge pengene dine innen kort tid, bør du ta på deg mindre risiko. Skal du spare lenge, har du tid til at markedet går både opp og ned, og du kan ta høyere risiko. Husk at det alltid er smart å ha en buffer til uforutsette kostnader i tillegg.

9 Enkle ting å investere i for nybegynnere

1. Rentefond (Pengemarkedsfond og obligasjonsfond)

Rentefond er en felles betegnelse for pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond investerer i rentepapirer. 

Enkelt forklart låner fondene ut penger til store bedrifter, stater, kommuner og offentlig sektor. Fondet – og dermed du som investor – får betalt i form av rentene som låntakerne betaler for lånet. 

Med rentefond tar du litt høyere risiko enn om du har pengene i banken og du får litt bedre avkastning. Rentefond kan derfor være et godt alternativ hvis du ikke er komfortabel med risikoen og svingningene du kan oppleve i aksjemarkedet.

Rentefond er ansett å være et trygt sted å plassere penger i usikre tider eller ved kort sparehorisont på 1 – 3 år. Det er også en trygg havn å plassere penger i hvis du tror aksjemarkedet og verdensøkonomien vil prestere svakt i overskuelig fremtid. 

2. Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en kombinasjon av rentefond og aksjefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere fra fond til fond.

Aksjefondene gir rom for vekst, imens renteinvesteringene demper risikoen. 

Fordelen med å investere i et kombinasjonsfond er at det er enkelt, men du kan spare litt avgifter på å fordele pengene dine utover aksjefond og rentefond selv.

3. Aksjefond

Å investere i aksjefond er en av de mest populære formene for investering i verden, og mer enn 1,7 millioner Nordmenn har investert i fond. Investering i aksjefond er enkelt, og kan gjøres i de fleste nettbanker eller hos en spesialisert nettmegler. 

En aksje er en eierandel i et selskap, og et aksjefond er en stor samling med aksjer som ofte – men ikke alltid, er utvalgt og kontrollert av profesjonelle forvaltere. 

Ved å kjøpe andeler i et aksjefond får du eierskap i flere hundre aksjeselskaper og sprer risikoen din utover alle disse. Siden et fond består av et stort utvalg aksjer, sikrer du deg en bit av den generelle utviklingen til en spesifikk del av aksjemarkedet, samtidig som du minimerer risikoen for å bli påvirket av fall i enkeltaksjer.

Tross både oppturer og nedturer har aksjemarkedet gitt god historisk avkastning over tid, men på grunn av risikoen for svingninger i markedet er det anbefalt å ha en tidshorisont på 5 år eller mer ved sparing i aksjer og fond.

Det finnes mange ulike aksjefond å velge blant og man skiller mellom aktivt forvaltede fond og indeksfond.

 • Aktivt forvaltede fond er fond som aktivt blir forvaltet av profesjonelle personer som jobber for å velge de beste aksjene.
 • Indeksfond er fond som automatisk følger en bestemt del av aksjemarkedet – for eksempel S&P 500 som følger de 500 største aksjeselskapene i USA, eller et globalt indeksfond som følger de største aksjene i hele verden.

For de fleste er indeksfond et rimelig og godt alternativ, da mye forskning har vist at aktivt forvaltede fond sjeldent slår indeksen. 

Les også: Aksjefond for nybegynnere – Alt du må vite for å komme i gang

4. Crowdlending

Med crowdlending investerer du i lån – typisk til eiendomsutviklere – og tjener penger på renter. Typisk kan du forvente en rente mellom 7 og 10 %.

Crowdlending av eiendomslån har blitt populært de senere årene fordi det kan gi en god balanse mellom risiko og avkastning, ofte med sikkerhet i fast eiendom.

Med Crowdlending går du sammen med andre investorer på plattformer som Kameo og Monio (annonse) og investerer så mye du selv ønsker i et lån til en bedrift eller et eiendomsprosjekt.

De som søker lån via crowdlending er vanligvis bedrifter som skal utvide eller eiendomsprosjekter med et behov for kapital til ferdigstillelse.

Du får månedlige utbetalinger i form av renter og dette kan bli en passiv inntekt for deg. 

Bare i 2021 har Kameo formidlet lån for mer enn 1 milliard kroner, og Monio, som er heleid av Sparebank 1, har formidlet for over 600 millioner kroner siden oppstart.

Merk at med crowdlending låser du bort pengene dine for en viss periode, og du kan ikke bare ta de ut før lånet er tilbakebetalt. Det er også en risiko for at innbetalinger av lån kan bli forsinket og misligholdt. 

Les også: Hva er crowdlending? -Alt du må vite om Folkefinansiering av lån

5. Aksjer

Å investere i aksjer vil si at du kjøper en eller flere eierandeler i et aksjeselskap. I dette tilfellet  snakker vi om å kjøpe aksjer i enkelte selskaper (enkeltaksjer) som du plukker ut på egenhånd. Mer enn 366.000 nordmenn eier i dag enkeltaksjer. 

Målet med å investere i aksjer er at aksjekursen skal gå opp over tid og at du kan selge med gevinst på et senere tidspunkt. Enkelte selskaper deler også ut deler av overskuddet sitt i form av utbytte til aksjonærene sine.

Selv om det finnes mange eksempler på aksjer som har gitt høy avkastning og aksjemarkedet i sin helhet har gitt eventyrlig avkastning, er det langt fra alle aksjer som presterer godt. Sannsynligheten for at man klarer å plukke ut vinneraksjer på egenhånd er lav og risikoen er dessverre høy for at man velger feil.

Så lenge du er klar over risikoen som er involvert, er det både spennende og lærerikt å plukke ut egne aksjer. For å minimere risikoen din, bør du spre investeringene dine utover minst 5 forskjellige aksjer. Den enkleste og tryggeste måten for å investere i aksjemarkedet vil i de fleste tilfeller være å investere i et bredt aksjefond / indeksfond.

Les også:
Hvordan kjøpe aksjer? Steg for steg
Investere i Aksjer – Alt du må vite som nybegynner

6. Eiendom

Investering i eiendom kan være lønnsomt, og mange store formuer er bygget opp ved hjelp av eiendomsinvesteringer. På listen over Norges rikeste personer, Kapital 400, ser vi at den største andelen formuende Nordmenn har blitt det gjennom nettopp eiendom (109 av 400). 

Eiendom er en håndfast eiendel som historisk har hatt god verdiutvikling. Folk vil alltid trenge et sted å bo, og bedrifter trenger lokaler å holde til i. 

Det er mange ulike måter å investere i eiendom, og noen av de mest populære er å:

 • Investere i utleieobjekter og få passiv inntekt fra utleie
 • Investere i håp om at verdien på eiendommen skal gå opp
 • Investere i et oppussingsobjekt, fikse det opp og selge med gevinst (flipping)

Du kan også investere indirekte i eiendomsmarkedet ved å eksempelvis kjøpe aksjer eller aksjefond som fokuserer på eiendom, eller via crowdlending.

Les også: 6 Enkle måter å Investere i Eiendom

7. Råvarer og metaller

Som investor kan du investere i råvarer og edelmetaller som gull, sølv, platina, olje, naturgass, bomull, sukker og lignende. Av disse er gull den mest populære råvaren å investere i, fordi gull blir ansett som en trygg investering og en god «hedge» mot utviklingen i aksjemarkedet. Når aksjemarkedene er urolige, stiger nemlig ofte gullprisen.

Å investere i råvarer og edelmetaller kan gjøres på flere forskjellige måter:

 • Børshandlede fond (ETF-er)
 • Aksjer i selskap som fokuserer på råvaren (eks. gullgruve selskaper)
 • Aksjefond med fokus på råvaren (eksempelvis gullselskaper)
 • Børshandlede råvarer (ETC-er)
 • Børhandlede sertifikater (ETN-er)
 • Fysiske råvarer (Gullmynter og gullbarrer)

De fleste alternativene er tilgjengelig hos nettbanker og spesialiserte nettmeglere.

Les også: Hvordan investere i gull? 7 Forskjellige måter

8. Kryptovaluta

Å investere i kryptovaluta kan være et spennende tilskudd i en investeringsportefølje hvis du kan leve med mye risiko. Historisk sett har langsiktig investering i kryptovaluta gitt høy avkastning, men trenden har vært preget av store både opp og nedturer.

Kryptovaluta er ekstremt volatilt og du er nødt til å være forberedt på at investeringen din kan synke betydelig på kort tid. Likevel er det populært, og mer enn 420 000 Nordmenn har investert i krypto. Kryptovaluta er ikke noe du investerer alle pengene dine i, og det er anbefalt å kun investere penger du har råd til å tape i dette markedet.

Hvis du likevel vil prøve deg, er det enklere enn noen gang å investere i kryptovaluta hos Norske børser som FIRI og NBX (annonse). Begge er godkjente tjenestetilbydere for veksling og oppbevaring av virtuell valuta i Norge.

Les også: 
Investere i kryptovaluta? Alt du må vite som nybegynner
4 Norske børser for kryptovaluta

9. Kunst og andre samleobjekter

Gode investeringer begrenser seg ikke kun til aksjer, fond og eiendom.

Du har helt sikkert hørt at kunst og andre samleobjekter har økt i verdi og blitt solgt for svimlende summer. Dette kan være alt fra malerier til klokker, veteranbiler, mynter, frimerker eller fotball- og pokemonkort. 

Investeringer som dette er mest aktuelt for spesielt interesserte investorer med pasjon for emnet, og gjerne de med større formuer og en lang investeringshorisont.

Samleobjekter kan fungere som en “hedge” hvis aksje- eller eiendomsmarkedet faller, men vær oppmerksom på at også dette markedet er avhengig av den overordnede verdensøkonomien.

Oppsummering om investering for nybegynnere

Forskjellen på å investere pengene dine fremfor å ha de på sparekonto med lav rente er ikke så veldig merkbar i det korte bildet. Men over tid kan dette gjøre en vanvittig stor forskjell på hvor mye penger du sitter igjen med.

Selv om all investering innebærer risiko, har det historisk vist seg at investering over lang tid har vært veldig lønnsomt.

Som nybegynner gjelder det å sette seg godt inn i hva enn det er du vurderer å investere i. Du trenger ikke å være ekspert for å lykkes med investeringer, men du bør lære deg det grunnleggende rundt ulike typer investeringer slik at du vet hva du investerer i. 

En god tommelfingerregel er å aldri investere i ting du ikke forstår hva er. 

Ved investering i eksempelvis globale indeksfond er sannsynligheten for å trå feil liten, men med mer risikable investeringer som enkeltaksjer og kryptovaluta er det lettere å ta feil avgjørelser grunnet lite erfaring og undersøkelser i forveien. Her gjelder det også å ikke stole blindt på anbefalinger du leser i media eller får fra influencere.

Husk å ha en buffer

Husk at selv om det er smart å investere penger, er det også smart å ha litt oppsparte penger som en buffer du kan bruke på uforutsette kostnader, som at vaskemaskinen ryker eller at bilen må på verksted. 

Ved å ha litt penger i bakhånd slipper du å selge investeringer på ugunstige tidspunkt og det er komfortabelt å vite at du kan løse økonomiske utfordringer som dukker opp i hverdagen uten å bekymre deg. 

Tenk langsiktig på investeringene dine

De aller fleste investeringer lønner seg først over lang tid.

Som investor bør man se på investeringene sine som langsiktig sparing, uten å hoppe ut og inn for mye.

Den historiske utviklingen til verdens børser de siste 100 årene, viser at risikoen for å tape penger i et bredt aksjefond er liten hvis man har en spare-horisont på 5 år eller mer.

Jo kortere tid man er i markedet, jo høyere er sannsynligheten for å bli rammet av negative endringer.

Ikke selg investeringen din i panikk

Å selge investeringene dine når markedet synker er sjeldent en god idé.

Det er lett å bli skjelven når media skriver om usikkerhet i markedene, men som regel er det allerede for sent å selge når du har lest om fallet.

Hvis man kunne timet et fall i aksjemarkedet perfekt og solgt rett før det falt – for så å kjøpe igjen på bunn – hadde det selvfølgelig vært fint.

Men det er som regel bare å glemme. En så god timing av aksjemarkedet er en kunst forbeholdt de aller færreste.

Det farlige med å selge når markedet faller, er at du kan gå glipp av de beste dagene på børsen.

Det har nemlig vist seg at det er rett etter fall på verdens børser, noen av dagene med best avkastning dukker opp.

Ifølge en analyse utført av Nordea i 2018, var 7 av de 10 beste dagene på børsen de siste 22 årene, faktisk var under finanskrisen i 2008.

Noe lignende så vi i begynnelsen av 2020 hvor børser i hele verden falt brått grunnet et nylig oppdaget virus, men markedene hentet seg raskt inn igjen. 

Hvis du hadde sittet stille i båten hele året, ville du fått solid avkastning i motsetning til om du hadde solgt lavt og ikke kjøpt deg inn igjen.

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt. Det innebærer drift av nettbutikk, digital markedsføring og nettsiden du leser på nå.

Skriv en kommentar