Økonomi

Crowdlending i Norge: Investere i lån til eiendom og bedrifter

Selv om det ikke er mange år siden crowdlending ble tilgjengelig i Norge, har det raskt blitt en populær måte å investere på. Kameo har nå mer enn 40.000 registrerte investorer i Skandinavia, og bare i 2022 lånte norske utbyggere over en milliard kroner i eiendomslån via crowdlending.

I Norge som resten av Europa, er det lån til eiendom som er mest populært å investere i. Mer enn to tredjedeler av det totale beløpet som blir samlet via crowdlending i Norge går til nettopp eiendomslån. Årsaken er en kombinasjon av at sikkerheten i fast eiendom føles trygt og at det er enkelt å forstå hva pengene faktisk skal brukes til som investor.

Her skal vi se nærmere på hva crowdlending er, hvordan du kan investere i crowdlending og hva slags risiko som er forbundet med investering i lån.

Hva er crowdlending?

Crowdlending er folkefinansiering av lån, og innebærer at flere personer går sammen for å finansiere et lån. Ved å investere i lån med crowdlending, tjener du som investor penger på renter som betales for lånet. De fleste bedrifter som søker lån via crowdlending i Norge er eiendomsutviklere og bedrifter i vekst som trenger kapital for videre vekst.

Bedrifter som søker lån via crowdlending får en enklere tilgang til lån enn hos en tradisjonell bank, og du som investor får utbetaling av renter hver måned frem til lånet er nedbetalt.

Hvordan investere i crowdlending?

Det første du må gjøre for å investere i crowdlending er å velge en aktør å investere hos. I Norge er det flere populære aktører for investering i crowdlending, og det er enkelt å registrere seg og investere hos hver av dem. Det tar ca. 5 minutter å registrere seg, og vi anbefaler å begynne med Kameo, som er Nordens største aktør.

Når du har opprettet konto hos en eller flere plattformer, kan du se alle tilgjengelige lån og lese mer om hvert av de. Vil du investere, overfører du penger med bankoverføring eller kobler til en eksisterende bankkonto – så kan du investere med noen få tastetrykk.

Det tar ofte kort tid fra nye lån blir publisert til de er fulltegnet, så hvis du har planer om å investere, kan det være smart å sjekke ut nye lån så fort de blir publisert på plattformen du har valgt.

Aktører for crowdlending i Norge

1. Kameo

Kameo er skandinavias største plattform for folkefinansierte lån og ble stiftet så tidlig som 2014. Hos Kameo kan du investere i lån til både norske, svenske og danske eiendomsbedrifter. Det er enkelt og gratis å registrere deg hos Kameo, og du kan investere så lite som 500 kroner for å prøve deg frem.

Les også: Test og erfaringer med crowdlending hos Kameo

2. Fundingpartner

Fundingpartner er Norges største aktører innen folkefinansierte lån og har totalt formidlet 1,5 milliarder kroner i lån siden oppstart i 2018. De fleste lån hos Fundingpartner er eiendomslån. Minimumsbeløp å investere hos Fundingpartner er 1000 kroner, og det er enkelt å registrere seg med BankID.

3. Monio

Monio er en av Norges største aktører innen folkefinansierte eiendomslån, og totalt har det blitt investert mer enn 1 milliard kroner via Monio. Selskapet var tidligere eid av Sparebank 1, men ble i 2023 kjøpt opp av FolkeInvest. I skrivende stund har Monio pauset nye lån i forbindelse med oppkjøpet. 

Les også: Test og erfaringer med crowdlending hos Monio

4. Oblinor

Oblinor ble stiftet i 2018 og den digitale plattformen deres åpnet for investorer i 2020. Også hos Oblinor er det lån til eiendomsbransjen som er hovedfokuset. Det er gratis å registrere seg og få tilgang til lån hos Oblinor. For å investere må du registrere deg med BankID.

5. Perx Folkefinans

Perx ble stiftet i 2018 og skiller seg mest ut av aktørene på listen, fordi de også tilbyr lån til privatpersoner, i tillegg til bedrifter. Hos Perx kan du investere i forbrukslån til private (med sikkerhet i eiendom), og ulike typer lån til eiendomsinvestorer. Det er enkelt og gratis å registrere deg hos Perx.

Hvorfor investere i crowdlending?

Crowdlending byr på flere interessante egenskaper for deg som vil investere. Først og fremst har crowdlending historisk gitt god avkastning uten for høy risiko. Gjennomsnittlig avkastning hos crowdlending-plattformene i Norge har hittill ligget på mellom 6 – 15 %. Videre får du vite avkastningen din på forhånd før du investerer – og du får faste, månedlige utbetalinger fra investeringen din.

Selve prosessen med å investere er enkel, og oppleves på mange måter som å investere i fond eller aksjer. Du registrerer deg hos en crowdlending platform og velger selv hvilke lån og prosjekter du vil investere i, hvor stort beløp og hvilken risiko du vil ta. Du kan begynne med så lite som 500 eller 1000 kroner i hvert lån. 

Crowdlending gir deg altså mulighet til å indirekte investere i eiendomsmarkedet, uten alt arbeidet som følger med å eie eiendom selv. Som en bonus hjelper du selskaper å realisere prosjektene sine, uten å måtte gå den langsomme og strenge veien via tradisjonelle banker.

Historisk avkastning for crowdlending i Norge

Med crowdlending kan du forvente en avkastning på mellom 6 – 15 prosent i året avhengig av risikograd på lånet, noe som tilsvarer et godt år i aksjemarkedet. Ved å investere 100.000 kroner i et knippe lån med 12 % rente, kan du dermed sitte igjen med 112.000 kroner etter ett år. 

I 2022 var dette snittrenten hos de største plattformene i Norge:

Kameo8,56 %
Fundingpartner9,65 %
Monio9,80 %
Avkastning med folkefinansierte lån i 2022

Fordeler og ulemper med crowdlending

Fordeler:

 • God gjennomsnittlig avkastning
 • Du får vite avkastningen på forhånd
 • Månedlige utbetalinger og passiv inntekt
 • Du velger selv hvilke lån du investerer i
 • En god måte for å diversifisere investeringene dine
 • De fleste lån har sikkerhet
 • Enkelt å prøve seg frem med små beløp

Ulemper:

 • Pengene du har investert, låses til lånet er innfridd
 • Risiko for å tape penger, som med alle investeringer
 • Avkastningen blir ikke høyere enn renten som er satt på forhånd

Dette skiller crowdlending og crowdfunding

Crowdlending og crowdfunding er begreper som blir ofte brukt om hverandre, og det er fort gjort å blande dem sammen. Det finnes fire forskjellige typer folkefinansiering, og crowdlending er varianten av disse som handler om lån:

 • Lånebasert
 • Egenkapitalbasert
 • Belønningsbasert
 • Donasjonsbasert

Crowdlending (lånebasert) er mer profittorientert enn de andre formene for folkefinansiering, som gjerne handler om at du blir en støttespiller for et bestemt prosjekt fordi du ønsker å støtte en god sak, eller se et produkt bli realisert. Med egenkapital basert folkefinansiering investerer du penger som aksjonær i selskapet fordi du har tro på at det vil lykkes på sikt, men dette byr ofte på mye høyere risiko enn lånebasert crowdfunding. 

Les mer om ulike typer folkefinansiering her

Risiko med å investere i crowdlending 

Som med de fleste typer investering, er det risiko involvert med crowdlending. Hittil har risikoen med crowdlending vært relativt lav, og det er få lån hos de største plattformene som har blitt misligholdt – sett bort fra enkelte lån hos Monio som har fått stor synlighet i media.

De fleste selskapene som låner penger via crowdlending er etablerte selskap med stabile inntekter og lånene er normalt sikret ved pant i eiendom eller med personlig sikkerhet, og for å minimere risiko gjør crowdlending-plattformene grundig arbeid før lån blir publisert.

Det utføres alltid en ekstern kredittsjekk av bedrifter som vil låne penger, og i tillegg gjøres vurderinger av bedriftens eiere, ledelse og regnskapstall. Det kan også stilles tilleggssikkerhet fra selskapene som låner penger i form av pant i eiendom, løsøre og selskap, eller personlig kausjon fra eiere og ledelse. 

Historisk har mindre enn 0,5 % av lånene hos Kameo og Fundingpartner resultert i tap for investorene. Dette er et lavt tall, men dersom du hadde investert i de få lånene det gjelder, ville pengene dine vært tapt. Særlig Monio (som nå er kjøpt opp av FolkeInvest) har vært i massemedia i forbindelse med misligholdte lån. Det er derfor svært viktig å spre risikoen utover flere lån, slik at du samlet får en god avkastning selv om et av lånene skulle bli misligholdt.

Viktige risikofaktorer med crowdlending

 1. Mislighold: Av ulike grunner kan bedriften som har fått lånet, få utfordringer med å betale tilbake. Det kan for eksempel være fordi de ikke får solgt eiendommen de har lånt penger til å ferdigstille. Dette vil normalt føre til forsinkelser, men i aller verste fall kan selskapet gå konkurs og verken ha mulighet til å betale renter eller avdrag på lånet.

  Hvis dette skjer, vil crowdlending-plattformen i samarbeid med inkassoselskap ta eierskap i sikkerheten som er stilt for lånet og inndrive så mye de kan av pengene tilbake til investorene.
 2. Sikkerheten som er stilt for lånet kan ha lavere verdi enn antatt. De fleste crowdlending-lån i Norge har sikkerhet i eiendom. Hvis selskapet som har lånt pengene går konkurs og sikkerheten har lavere verdi enn antatt, vil du kunne tape en stor del av pengene som er investert.

Dette kan du gjøre for å minimere risiko

Det viktigste du kan gjøre for å redusere risiko knyttet til investering i folkefinansierte lån, er å spre investeringen din utover flere forskjellige lån. Tenk på investeringen din som et fond, og vurder å benytte flere av de populære aktørene for å få tilgang til flest mulig lån.

Oppsummering om crowdlending som investering

Å investere i crowdlending kan være et godt alternativ eller supplement til andre investeringer, som for eksempel aksjefond. Det er mange positive aspekter med crowdlending, og det at man får vite renten og avkastning på forhånd er en stor fordel i forhold til andre investeringer. 

Med folkefinansiering av lån får du en fot innenfor eiendomsbransjen uten å måtte kjøpe eiendom selv, og crowdlending kan samtidig være en god måte for å «hedge» en større investeringsportefølje.

Selv om mye er positivt med crowdlending, må du også være klar over risikoene som er involvert. For all investering innebærer risiko, og det er en grunn til at renten er så god som den er. 

Så lenge du er klar over risikoen som er involvert og tar forhåndsregler deretter ved å diversifisere godt med investering i flere lån, er det ikke noe i veien for å hoppe ut i det og prøve seg frem med små beløp.

Les også: Beste Investeringer Nå – Fra lav til høy avkastning

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar