Økonomi

Crowdlending i Norge: Alt du må vite før du investerer i 2023

Visste du at du kan tjene penger på å investere i lån til bedrifter og eiendomsprosjekter? Med Crowdlending er det du som låner ut penger og som får rentebetalingene.

Mange har fått opp øynene for at crowdlending er noe som kan gi god balanse mellom risiko og avkastning, samtidig som man ikke er avhengig av aksjemarkedet for å få avkastning.

Bare i 2021 har Kameo publisert lån for over 1 milliard kroner, og Monio som er heleid av Sparebank 1, har formidlet lån for mer enn 900 millioner kroner siden oppstart.

Når du investerer i lån med Crowdlending vet du på forhånd hva slags avkastning du vil få, og du får månedlige utbetalinger helt frem til lånet er tilbakebetalt.

Avkastningen er gjerne mellom 7 og 15 % i året.

Crowdlending-konseptet ble lansert i Norge i 2017 og markedet har vært i stor vekst de siste årene, hvor spesielt eiendomslån er populært å investere i.

Men hva er egentlig crowdlending, hvorfor bør du investere, hva er risikoen og hvordan kommer du i gang?

Det får du vite her!

Hva er crowdlending?

Skjermbilde fra Monio sin crowdlending plattform

Crowdlending er når flere personer går sammen for å finansiere lån til en bedrift. Bedriftene får låne penger uten å gå til en tradisjonell bank, og investorene i lånet får betalt rentene bedriften betaler på lånet. Crowdlending blir også kalt folkefinansiering av lån og crowdfunding av lån.

For deg som investor betyr det at du kan investere i lån og tjene penger på renter. Du velger selv hvilke bedrifter eller eiendomsprosjekter du vil låne ut til, og hvor mye du ønsker å investere. 

De fleste bedrifter som søker lån via crowdlending i Norge er eiendomsutviklere som vil bygge og ferdigstille boligprosjekter. Derfor har de fleste lån sikkerhet i fast eiendom, noe som begrenser risikoen betraktelig.

Hvorfor investere i crowdlending?

Historisk har investering i crowdlending gitt god avkastning uten spesielt høy risiko. De fleste lån du kan investere i har sikkerhet i fast eiendom og du får faste, månedlige utbetalinger og dermed passiv inntekt. 

Crowdlending gir deg mulighet til å indirekte investere i eiendomsmarkedet, uten alt arbeidet som følger med å kjøpe eiendom selv. Som en bonus hjelper du selskaper realisere prosjektene sine, uten å måtte gå den tungvinte og langsomme veien via tradisjonelle banker. 

Slik fungerer investering i crowdlending

Å investere i crowdlending er enkelt og oppleves på mange måter likt som å investere i fond eller aksjer. Du registrerer deg hos en crowdlending platform og velger selv hvilke lån og prosjekter du vil investere i, hvor mye du vil investere og hvilken risiko du vil ta.

Det er enkelt og gratis å registrere seg hos både Monio og Kameo (annonse), og du kan starte med så lite som 500 kroner for å komme i gang. 

Du får vite renten på lånet før du investerer, og rentene blir utbetalt til deg månedlig, slik at du får en passiv inntekt.

Forventet avkastning med crowdlending

Med investering i eiendoms- og bedriftslån kan du forvente en avkastning på mellom 6 – 15 prosent i året avhengig av risikograd, noe som tilsvarer et godt år i aksjemarkedet. Ved å investere 100.000 kroner i diverse lån med lån med 15 % rente, vil du dermed kunne sitte igjen med 115.000 kroner etter ett år. 

 • Gjennomsnittlig rente hos Kameo siste 5 år: 9,4 %
 • Gjennomsnittlig rente hos Monio siste 4 år: 7,9 %

Med andre ord kan crowdlending gi solid avkastning og en mer forutsigbar avkastning enn hva aksjemarkedet kan by på. Likevel er det risiko forbundet med crowdlending, som det er viktig å være klar over:

Risiko med investering i crowdlending 

Som med alle typer investering, er det risiko involvert med crowdlending. Hittil har risikoen med crowdlending vært lav, og svært få lån hos de største plattformene har blitt misligholdt. 

De fleste lånetakerne er etablerte selskap med stabile inntekter og lånene er normalt sikret ved pant i eiendom eller med personlig sikkerhet. 

Typisk har under 0,5 % av lån hos Kameo og Monio resultert i tap. Dette er et lavt tall, men dersom du hadde investert i disse få lånene, ville pengene dine vært tapt. Det er derfor viktig å spre risikoen utover flere lån, slik at du samlet får en god avkastning.

For å minimere risiko gjør crowdlending-selskapene grundig arbeid før lån bli publisert. Det utføres alltid en ekstern kredittsjekk av bedrifter som vil låne penger, og i tillegg gjøres vurderinger av bedriftens eiere, ledelse og regnskapstall.

Det kan også stilles tilleggssikkerhet fra selskapene i form av pant i eiendom, løsøre og selskap, eller personlig kausjon fra eiere og ledelse. 

De to store risikofaktorene med crowdlending er:

 • Selskapet som har fått lån kan misligholde det. Av ulike grunner kan bedriften som har fått lånet, få utfordringer med å betale tilbake. Det kan for eksempel være fordi de ikke får solgt eiendommen de har lånt penger til å ferdigstille. Dette kan føre til forsinkelser. I aller verste fall kan selskapet gå konkurs og verken kunne betale renter eller avdrag på lånet.

  Hvis dette skjer, vil crowdlending-tjenesten i samarbeid med inkassoselskap ta eierskap i sikkerheten som er stilt for lånet og inndrive så mye de kan av pengene tilbake til investorene.

 • Sikkerheten som er stilt for lånet kan ha lavere verdi enn antatt. De fleste crowdlending-lån i Norge har sikkerhet i eiendom. Hvis selskapet som har lånt pengene går konkurs og sikkerheten har lavere verdi enn antatt, vil du kunne tape en stor del av pengene som er investert.

Dette bør du gjøre for å minimere risiko

Det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen knyttet til investering i crowdlending er å spre investeringen din utover flere lån. 

Plasser penger i forskjellige lån på plattformen du har valgt og vurder å benytte flere crowdlending-plattformer for å få tilgang til flest mulig lån.

Slik kommer du i gang med Crowdlending

I Norge er det tre store aktører for investering i crowdlending, og det er enkelt å registrere seg og investere hos hver av dem. For å få tilgang til flest mulig lån, kan det være smart å registrere seg hos flere av dem. Det tar ca. 5 minutter å registrere seg.

1. Monio

Monio - Skjermbilde av oversiktlige lån man kan investere i

Monio (tidligere Monner) er heleid av SpareBank 1 SR-Bank, og er størst i Norge innen eiendomsfinansiering via crowdlending, med totalt utlån på mer enn 900 millioner kroner siden oppstart. 

Opprett gratis profil hos Monio her (annonse)

Minimum beløp å investere er 1000 kroner, og det er både enkelt og gratis å registrere seg.

For å komme i gang er alt du trenger å gjøre: 

 • Opprette profil med BankID og fylle ut personlig informasjon
 • Svar på standard kundekjennskap som økonomi og bakgrunn
 • Du vil automatisk få en konto hos Sparebank1, slik at du ikke behøver å tilknytte kontoen du har i din vanlige bank

Etter å ha registrert deg, får du en e-post om at profilen din er klar og kan logge inn og se på aktuelle lån, overføre penger til den nye kontoen din og investere.

Les om våre erfaringer med Monio her, og se hvordan du kommer i gang

2. Kameo

Skjermbilde fra Kameo i 2022

Kameo er skandinavias største plattform for crowdlending og ble startet i 2014. Hos Kameo kan du investere i lån til eiendomsbedrifter, men også andre typer bedrifter. Du kan investere i både Norske, Svenske og Danske lån. 

Opprett gratis profil hos Kameo her (annonse)

Det er enkelt og gratis å komme i gang hos Kameo og du kan starte med så lite som 500 kroner for å komme i gang.

For å komme i gang er alt du trenger å gjøre å: 

 • Fylle ut personlig informasjon
 • Koble til en eksisterende bankkonto
 • Svar på standard kundekjennskap som økonomi og bakgrunn
 • Signere med BankID

Nå er profilen din opprettet, og du kan se og investere i alle tilgjengelige lån. 

Les om våre erfaringer med Kameo her, og se hvordan du kommer i gang

3. Fundingpartner

Skjermbilde fra Fundingpartner

Fundingpartner er en av Norges største aktører innen Crowdlending og har totalt formidlet 1,4 milliarder kroner i lån siden oppstart i 2018. De aller fleste lån hos Fundingpartner er lån til eiendom, men du kan også investere i lån til andre typer bedrifter. Minimum beløp å investere hos Fundingpartner er 1000 kroner, og det er enkelt å registrere seg: 

 • Fyll ut personlig informasjon
 • Svar på standard kundekjennskap som økonomi og bakgrunn
 • Signere med BankID

Pass på – Lån blir raskt “utsolgt”

Crowdlending har blitt populært og det gjenspeiles i hvor fort lånene hos plattformene blir fylt opp av private investorer.

Det tar ofte kort tid fra nye lån blir publisert til de er fulltegnet, så hvis du har planer om å investere i lån kan det derfor være smart å sjekke ut nye lån så fort de blir publisert på plattformen. 

For å få tilgang til flest mulig lån, kan det være smart å registrere seg hos alle tjenestene.

Crowdlending vs Crowdfunding

Crowdlending og crowdfunding blir ofte brukt omhverandre. Hovedsakelig kan vi si at Crowdlending er en mer profittorientert aktivitet sammenlignet med crowdfunding. Crowdlending handler kun om lån, og har ofte lavere risiko enn aksjebasert crowdfunding. 

 • Crowdlending: Du inngår en låneavtale med långiveren i bytte mot rentebetalinger. 
 • Crowdfunding: Du blir en støttespiller for et bestemt prosjekt fordi du ønsker å støtte en god sak, eller du blir aksjonær (medeier) i selskapet fordi du har tro på at det vil lykkes.

Konklusjon om crowdlending

Å investere i crowdlending kan være et godt alternativ eller supplement til andre investeringer, som for eksempel aksjemarkedet. Det er mange positive aspekter med crowdlending, og det at man får vite renten og avkastning på forhånd er en stor fordel i forhold til andre investeringer. Her får man en fot innenfor eiendomsbransjen uten å måtte kjøpe eiendom selv, og crowdlending kan være en god måte for å «hedge» en større investeringsportefølje.

Selv om mye er positivt med crowdlending, må du også være klar over risikoene som er involvert. For all investering innebærer risiko, og det er en grunn til at renten er så god som den er. Så lenge du er klar over risikoen som er involvert og tar forhåndsregler deretter ved å investere i flere lån, er det ikke noe i veien for å hoppe ut i det og prøve seg frem.

Les også:
Anmeldelse og erfaringer med Monio
Anmeldelse og erfaringer med Kameo

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar