Økonomi

Tjene penger og bli rik på aksjer? Slik gjør du det riktig

De fleste med mulighet til å spare penger, kan tjene penger på aksjer. Faktisk er det relativt enkelt å bli rik på aksjer så lenge du gir det nok tid. Selv med beskjedne beløp spart hver måned, kan du bygge deg opp en solid formue over tid.

Her skal vi gå gjennom de 4 vanligste måtene for å tjene penger på aksjer og hvordan de ulike metodene fungerer, slik at du selv kan lykkes med å tjene penger på aksjer.

Les også: Aksjer for nybegynnere – Dette trenger du å vite


Bør du velge enkeltaksjer eller aksjefond?

Aksjefond er den enkleste måten for å investere i aksjer, og er anbefalt de fleste som skal investere i aksjemarkedet. Et aksjefond er en stor samling forskjellige aksjer, og dermed får du med deg den jevne utviklingen til aksjemarkedet uten å måtte velge mellom hvilke selskaper du skal investere i selv. Når investeringen er spredt utover flere hundre selskaper, begrenser du i høy grad risikoen, fordi du ikke blir rammet dersom noen få av selskapene skulle prestere dårlig.

Enkeltaksjer er for deg som er spesielt interessert i hva du investerer i, og som har glede av å sette deg inn i informasjon rundt selskaper og regnskapstallene deres. Hvis du vil investere i enkeltaksjer er det viktig å være klar over at du tar en større risiko enn ved investering i fond, fordi investeringen din er spredt utover mye færre aksjer. Har du investert i 5 selskaper og to av dem går dårlig, blir du påvirket i mye større grad enn dersom 2 av 100 selskaper skulle gått dunken. På en annen side, så vil du få bedre betalt dersom noen av de få aksjene du har ender opp med høy prisstigning.

Les også: Hvordan kjøpe aksjer? Enkel guide for nybegynnere

Hvordan tjene penger på aksjer?

Hovedsakelig er det to måter å tjene penger på aksjer. Den første er prisøkning, altså å kjøpe aksjer til lav pris og selge til høyere pris på et senere tidspunkt. Den andre er utbytte, altså årlige utbetalinger fra selskaper som deler ut deler av overskuddet sitt til aksjonærene.

Videre er det flere gode strategier du kan benytte selv, for å tjene penger på aksjer:

 • Kjøp og hold
  Kjøp og hold handler om å kjøpe aksjer eller aksjefond og eie de i en lang periode i håp om at verdien vil gå opp over tid. Har du tro på at selskapet du kjøper aksjer i vil prestere godt over tid og gi prisstigning, er dette valget for deg. Historisk har det lønt seg å være i aksjemarkedet over lang tid, og dessuten er det å kjøpe og holde aksjer den enkleste måten for å tjene penger i aksjemarkedet.
 • Utbytteaksjer
  Enkelte selskaper deler ut biter av overskuddet sitt til aksjonærene sine. Dette kalles utbytte. Ved å investere i selskaper som gir utbytte, kan du få passiv inntekt fra utbytter i tillegg til en eventuell verdistigning i aksjen.
 • Trading
  Trading er å aktivt kjøpe og selge aksjer innenfor et kort tidsrom. Her utnytter du svingningene i aksjekursen ved å kjøpe på bunn og selge på topp. Trading er risikofylt og krever mer erfaring og kunnskap enn langsiktig investering. Ikke å anbefale for nybegynnere.
 • Shortsalg
  Med shortsalg (også kalt shorting) kan man tjene penger på fallende aksjekurs. Hvis du tror verdien til en aksje skal ned, kan du tjene penger ved å låne aksjen, selge den og så kjøpe den tilbake for en lavere pris i fremtiden. Du kan låne aksjer til shorting via en nettmegler, eller benytte børsnoterte derivater som ETPer til formålet.

1. Kjøp og hold – Langsiktig investering

Kjøp og hold er den tryggeste måten for å tjene penger i aksjemarkedet. Selv om både enkeltaksjer og aksjemarkedet i sin helhet går både opp og ned i det korte bildet, har historien vist at ved å være investert i aksjemarkedet i lengre perioder, øker sannsynligheten for å tjene penger. De fleste eksperter anbefaler en tidshorisont på 5 år eller mer ved investering i aksjemarkedet.

Historisk avkastning i aksjemarkedet

OSBX Oslo børs indeks 2000-2023
Oslo børs 2000 – 2023

Oslo børs: 11,5 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden 1982 – Totalt over 5 tusen prosent avkastning. 

S&P 500: 10,4 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siste 100 år – Totalt over 2 millioner prosent avkastning. 

​Selv om 10 prosent avkastning i året ikke høres stort ut, får du nå se hvor mye penger det kan bli over tid.

Med langsiktig investering får du hjelp av rentes rente

Ved å investere langsiktig i aksjemarkedet får du hjelp av rentes rente. Rentes rente betyr at avkastningen / renten du tjener hvert år blir lagt til på den opprinnelige investeringen din – slik at beløpet ikke bare vokser, men vokser i økende hastighet. 

Når du forstår hvordan rentes rente påvirker investeringene dine, vil du også forstå hvor smart det er å spare og investere jevnlig over lang tid. Du vil også innse hvor banalt enkelt det er å bli rik på aksjer, så lenge du gir det nok tid.

Hvis du investerer 100 000 kroner og får 10 % gjennomsnittlig avkastning hvert år vil resultatet av rentes rente se slik ut: 

År Sum med rentes rente Meravkastning fra rentes renteSum uten rentes rente
1110 000 kr 0  kr110 000 kr
2121.000 kr1000 kr120 000 kr
3133 100 kr3100 kr130 000 kr
4146 410 kr6 410 kr140 000 kr
5161 051 kr11 051 kr150 000 kr
10259 374 kr 59 374 kr200 000 kr
20672 749 kr372 749 kr300 000 kr
301 744 940 kr1 344 940 kr400 000 kr
404 525 925 kr4 025 925 kr500 000 kr

I eksemplet over vil du sitte igjen med en meravkastning på 372 749 kroner og totalt 672 749 kroner takket være rentes rente etter 20 år. Dette kun for en engangssum, uten fast sparing ved siden av. 

Nå skal vi se hvor mye det ville blitt med fast sparing på 5000 kroner hver måned, i tillegg til de opprinnelige 100.000 kronene: 

ÅrSum med rentes rente – Med sparingSum med rentes rente – Uten sparing
1176 000 kr110 000 kr 
2259 600 kr121.000 kr
3351 560 kr133 100 kr
4452 716 kr146 410 kr
5563 987 kr161 051 kr
101 311 244 kr259 374 kr 
204 452 899 kr672 749 kr
3012 601 545 kr1 744 940 kr
4033 737 034 kr4 525 925 kr

I dette tilfellet ville du nådd 1 million kroner etter ca 8 år, 4,4 millioner etter 20 år og 12,6 millioner kroner etter 30 år. Om du kunne økt månedlig sparing til 10.000 kroner i måneden, ville du nådd 2,3 millioner kroner etter kun 10 år og sitte igjen med 8,2 millioner kroner etter 20 år. 

Som du ser er det ikke allverdens som skal til for at små beløp vokser seg store, så lenge du har lang nok tidshorisont på investeringen din. Test gjerne ut en investeringskalkulator for å finne tall som passer til din egen økonomi og spareevne.

Les også: De beste investeringene akkurat nå

2. Utbytteaksjer og utbyttefond

Utbytte er når selskaper betaler ut deler av overskuddet sitt til investorene sine. Langt fra alle selskaper gir utbytte, og selskapene som gjør det kalles for utbytteaksjer. 

Selskaper som gir utbytte er gjerne store, modne og litt “kjedelige” selskaper med høye og stabile overskudd. Stabiliteten og lønnsomheten over tid gir mulighet til å betale utbytte med jevne mellomrom. Fordi selskapene både er store, lønnsomme og byr på utbytte, er utbytteaksjene som regel mer stabile i pris enn andre typer aksjer. Hvem vil vel selge en aksje som gir jevnlige utbytter?

Utbytte blir vanligvis utbetalt fire ganger i året, og er noe du får i tillegg til en eventuell verdistigning i aksjen.

Hvis en aksje koster 100 kr og selskapet spår et utbytte på 5 % vil du få 5 kr i utbytte per aksje du eier i løpet av året. Eier du aksjer for 10.000 kroner i dette selskapet, ville du fått utbetalt 500 kroner i utbytte helt passivt. For å kvalifisere til å få utbytte må du eie aksjene på en gitt dato før hvert utbytte. 

Mange investorer sverger til utbytteaksjer, og hvis du kjøper og samler på utbytteaksjer i porteføljen din vil du etterhvert kunne bygge opp en fin passiv inntekt over tid. 

For deg som foretrekker aksjefond, er det verdt å merke seg at det finnes aksjefond som fokuserer på utbytteaksjer. I Norge kalles de for utbyttefond, og i utlandet heter det dividend funds. Med utbyttefond får du fordelen i form av mer stabile fond enn resten av fondsmarkedet, samtidig som du får samme avkastning på grunn av utbyttene.

3. Trading

Med trading kjøper og selger du aksjer innen korte mellomrom i håp om å tjene penger på prisbevegelser. Du utnytter svingninger i aksjekursen ved å kjøpe på bunn og selge på topp. 

Vær oppmerksom på at trading innebærer stor risiko og ikke er anbefalt for nybegynnere. Når det er sagt, kan det være mye penger å tjene på trading med riktig kunnskap og erfaring. 

For å lykkes med trading gjelder det å ha god forståelse av både aksjemarkedet og makroøkonomi, slik at du forstår hvordan nyheter i verdensbildet påvirker aksjepriser innenfor ulike sektorer. 

De fleste tradere baserer handlene sine på teknisk analyse, noe som innebærer å bruke historiske data sammen med diagrammer for å beregne hvordan aksjekursen vil utvikle seg. Selv om teknisk analyse ikke er verken vitenskap eller noen fasit, er det verdt å lære seg hvis du skal trade – ikke minst fordi andre tradere i markedet benytter det i stor grad.

4. Shortsalg

Shortsalg gir deg som investor mulighet til å tjene penger på aksjer som faller i verdi. Det innebærer å selge aksjer du ikke eier med mål om å kjøpe dem tilbake senere til en lavere pris. For å kunne selge aksjer du ikke har, er du nødt til å låne dem av noen som er villige til å låne ut. Det kan du typisk gjøre via en nettmegler, eller ved å bruke børsnoterte derivater. 

Hvis aksjekursen faktisk faller i verdi, kan du kjøpe aksjene til en lavere pris enn hva de ble solgt for og tjene penger på differansen. Går aksjekursen opp, kan du bli nødt til å kjøpe aksjene til en høyere pris enn hva de ble solgt for, og dermed ende opp i tap.

Som du kanskje forstår innebærer shorting høy risiko, og er ikke noe for nybegynnere. Denne strategien krever god forståelse av både aksjemarkedet som helhet, teknisk analyse og investeringsteori.

Oppsummering om å tjene penger og bli rik på aksjer

Som du ser er det flere kjente måter for å tjene penger på aksjer. Det enkleste og beste for de fleste er å investere i aksjefond som sprer sparepengene dine utover flere hundre aksjeselskaper, men det kan også være spennende og lærerikt å undersøke selskaper selv, og plukke ut enkeltaksjer. 

Her må du rett og slett kjenne litt på hva du helst ønsker selv. Det er mye å lære av å se grundigere på selskapene du vurderer å investere i, enten de er del av et aksjefond eller om du skal kjøpe som enkeltaksje. Men det er også veldig komfortabelt å kun trykke “kjøp” på et aksjefond og ikke tenke stort mer på det. 

Mer avanserte måter for å tjene penger på aksjer som trading og shorting vil først være aktuelt for erfarne investorer. Er du nybegynner er ikke dette noe du skal kaste deg ut i, for her er det fort gjort å trå feil. 

Og husk – de virkelig store pengene kommer først når du gir det god tid! Ikke regn med å bli rik over natten på aksjer. Men lar du det gå 3-4-5 år med jevn sparing og investering kan du sitte på en liten formue fortere enn du aner.

Lese mer om personlig økonomi? Sjekk ut:

Måter å skape ekstra inntekt som faktisk fungerer
Beste måter for å tjene penger på nett
Hvordan og hvorfor investere i crowdlending?
19 Tips til bedre personlig økonomi

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar