Økonomi

Tjene penger og bli rik på aksjer – Slik gjør du det riktig (2022)

Alle som har mulighet til å spare penger har også mulighet til å tjene gode penger i aksjemarkedet. 

Du trenger heller ikke være ekspert for å tjene penger på aksjer. Likevel er det noen grunnleggende prinsipper du bør være klar over før du setter i gang. 

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan tjene penger og bli rik på aksjer og aksjefond med langsiktig sparing og investering. 

Den viktigste ingrediensen i oppskriften på suksess i aksjemarkedet er nemlig tid. 

Så lenge du har et langt tidsperspektiv er det fullt mulig å bli rik på aksjer, selv med moderat avkastning og uten at du trenger å plukke ut en vinner-aksje på egenhånd.

Hvis du er ny med aksjemarkedet anbefaler jeg å også lese artiklene:

Investere i aksjefond - Alt du må vite som nybegynner
Investere i aksjer - Alt du må vite som nybegynner

Merk: Det er alltid risiko ved å investere penger. Risiko er prisen man må betale for å kunne få avkastning. Hvor stor risiko, avhenger av type investering. Vær klar over at du kan tape deler eller hele beløpet du har investert. Les deg alltid godt opp på risikoen som er forbundet med ulike typer investeringer.

Alle kan tjene penger på aksjer og aksjefond

Å investere langsiktig i aksjefond er den tryggeste og enkleste måten for å lykkes i aksjemarkedet og er anbefalt for de fleste småsparere.  

Å investere i aksjer vil kunne gi enda høyere avkastning, men da må du være klar over at du tar en betydelig høyere risiko enn hva du gjør med fond. 

Som vi skal se nærmere på er sannsynligheten for å velge ut vinner-aksjer på egenhånd er lav, og at investering i fond kan være vel så lønnsomt for de fleste av oss.

Hvordan man tjener penger på aksjer

Det er mange måter for å tjene penger på aksjer, men de grunnleggende faktorene er prisøkning i aksjekursen og det som kalles utbytte:

Prisøkning

Prisøkning i aksjekursen er den viktigste grunnen til at man investerer i aksjemarkedet. 

Når du eier aksjer i et selskap, eier du en liten bit av selskapet. 

Hovedformålet til ethvert selskap er å skape verdier for selskapets eiere og selskaper jobber hver dag for å tjene penger

Når et selskap tjener mer penger og blir mer lønnsomt, blir det også mer attraktivt å eie aksjer i selskapet. 

Når flere investorer blir interessert i å eie aksjer i selskapet, øker etterspørselen og aksjekursen presses oppover i pris. 

Hvis du kjøper aksjer for 10.000 kroner når aksjekursen er 5 kroner og den stiger til 10 kroner, kan du selge aksjene dine igjen for 20.000 kroner og sitte igjen med 10.000 kroner i gevinst. 

Utbytte

Noen aksjeselskap deler ut små eller store deler av overskuddet til aksjonærene i form av utbytte.

Når et aksjeselskap du er medeier i deler ut utbytte, får du som aksjonær penger inn på kontoen din. 

Du har dermed tjent penger på aksjene dine i tillegg til en eventuell prisstigning.

Det er ingen krav til selskaper om å dele ut utbytte og langt fra alle selskaper gjør det.

Vanligst er det at store og solide selskaper deler ut utbytte. 

Hvis du skal plukke aksjer på egenhånd vil det derfor være en god idé å undersøke om selskapet deler ut utbytte.

Den historiske avkastningen i aksjemarkedet

Oslo børs utvikling
Oslo børs 1997 – 2020

La oss se på hvilken avkastning aksjemarkedet har gitt historisk.

Aksjer på Oslo børs har i snitt gitt en avkastning på 11,5 prosent siden 1982. 

Det tilsvarer 5.525,0 prosent avkastning totalt. 

Aksjer i den Amerikanske S&P 500-indeksen (USAs 500 største selskaper) har i snitt de siste 100 årene steget 10,4 prosent hvert år. 

Det tilsvarer 2.14 millioner prosent avkastning totalt. 

Med bred eksponering i aksjemarkedet over lengre tid – for eksempel via aksjefond og indeksfond, kan du ta utgangspunkt i å få en avkastning i nærheten av dette.

Selv om 10 % ikke høres ut som all verden, vil du senere i artikkelen se hvordan du kan bli rik i på aksjer selv med denne avkastningen. 

Du kan oppnå høyere avkastning ved å plukke aksjer selv, men som vi skal se på senere er risikoen for å lykkes med enkeltaksjer statistisk sett svært lav.

Det beste valget for de fleste er å investere langsiktig i aksjefond og indeksfond.

Hvorfor du bør investere langsiktig

Investering i aksjer og aksjefond bør for de aller fleste gjøres med tanke på langsiktig sparing. 

Statistisk sett er det helt klart at å investere langsiktig i aksjer er det som lønner seg.

Grunnen er enkel. 

Selv om aksjer historisk stiger mye i verdi, varierer verdien mye på vei oppover. 

Aksjemarkedet har svingninger og ved å investere langsiktig unngår du å bli påvirket hvis aksjene dine i en kort periode faller i verdi.

En populær tommelfingerregel er at investering i aksjer og aksjefond bør ha en tidshorisont på 5 år eller mer for å dempe risikoen. 

Hvor stor risiko du er komfortabel med å ta er naturligvis opp til deg selv. 

Effekten av rentes rente

Med langsiktig sparing i aksjer og fond får du nytte av det som kalles rentes rente.

Rentes rente betyr at avkastningen / renten du tjener hvert år blir lagt til på den opprinnelige investeringen din – slik at beløpet ikke bare vokser, men vokser i økende hastighet. 

Når du forstår hvordan rentes rente påvirker investeringene dine vil du også forstå hvor lurt det er å spare og investere jevnlig over lang tid. 

Du vil også innse hvor banalt enkelt det er å bli rik på sparing og investering. 

Hvis du investerer 100 000 kroner og får 10 % gjennomsnittlig avkastning hvert år vil resultatet av rentes rente se slik ut: 

År Sum med rentes rente Meravkastning fra rentes renteSum uten rentes rente
1110 000 kr 0  kr110 000 kr
2121.000 kr1000 kr120 000 kr
3133 100 kr3100 kr130 000 kr
4146 410 kr6 410 kr140 000 kr
5161 051 kr11 051 kr150 000 kr
10259 374 kr 59 374 kr200 000 kr
20672 749 kr372 749 kr300 000 kr
301 744 940 kr1 344 940 kr400 000 kr
404 525 925 kr4 025 925 kr500 000 kr

Med denne investeringen vil du etter 20 år sitte igjen med en meravkastning på 372 749 kroner og totalt 672 749 kroner takket være rentes rente. 

Merk at dette eksempelet er basert på en engangs investering uten sparing i tillegg. 

Nå skal vi se hvordan det ser ut med jevn sparing hver måned i tillegg:

Hvis du investerer engangsbeløpet på 100.000 kr + 5000 kr hver måned (60 000 per år) vil summen se slik ut:

ÅrSum med rentes renteSum uten sparing (med rentes rente)
1176 000 kr110 000 kr 
2259 600 kr121.000 kr
3351 560 kr133 100 kr
4452 716 kr146 410 kr
5563 987 kr161 051 kr
101 311 244 kr259 374 kr 
204 452 899 kr672 749 kr
3012 601 545 kr1 744 940 kr
4033 737 034 kr4 525 925 kr

Med denne sparingen ville du nådd 1 million kroner etter ca 8 år, 4,4 millioner etter 20 år og 12,6 millioner kroner etter 30 år. 

Hadde du økt den månedlige sparingen til 10.000 kroner ville du nådd 2,3 millioner kroner etter 10 år og 8,2 millioner kroner etter 20 år. 

Som du ser er det ikke allverdens som skal til for at små beløp vokser seg store, så lenge du har lang nok tidshorisont på investeringen din. 

Du kan prøve ut en investerings-kalkulator for å finne tall som passer bedre til din egen økonomi og spareevne. 

Aksjefond – det tryggeste valget

Split
DNB teknologi fond eksempel

Som nevnt tidligere er å investere i aksjefond det beste alternativet for de aller fleste som vil investere i aksjemarkedet.

Du kan se på aksjefond som en kurv full av aksjer – nøye plukket ut av eksperter.

Med aksjefond sprer du risikoen din utover flere hundre selskaper og får en gjennomsnittlig avkastning basert på resultatene til alle selskapene i fondets portefølje.

Du slipper å bekymre deg for utviklingen av investeringen din i samme grad som ved investering i enkeltaksjer. 

Det er enkelt å komme i gang med fond i din egen nettbank eller hos en nettmegler som Nordnet (annonse).

Faktisk trenger du ikke å foreta deg noe som helst – du trenger bare å investere, lene deg tilbake og sjekke utviklingen en gang i blant.

For å få mest mulig fond for pengene over tid er det anbefalt å investere i det som kalles indeksfond. Det er fordi indeksfond har lavere avgifter enn aktive fond, noe de fleste fond på markedet er.

Les også: Investere i fond? - Alt du må vite som nybegynner


Enkeltaksjer – for deg som ønsker mer spenning

Split
Logoer til kjente aksjeselskaper

Investering i enkeltaksjer passer for deg som er mer risikovillig og har lyst til å følge mer med på selskapene du investerer i. 

Det kan kanskje virke som jeg ikke anbefaler at du skal kjøpe aksjer i denne artikkelen, men det er absolutt ikke tilfellet.

Du må bare være klar over at enkeltaksjer krever at du følger med selv, både på selskapet og bransjen det befinner seg i. 

Aksjer er gøy og spennende og kan gi mye høyere avkastning enn hva fond kan gjøre, men på grunn av risikoen man tar ved å kun investere i noen få selskaper kan det også være skummelt.

Å ha mesteparten av de investerte pengene sine i fond, for så å ha en liten bit i av kaka i enkeltaksjer kan derfor være en fornuftig løsning.

Å investere i aksjer kan virke vanskelig i begynnelsen, men heldigvis er det enklere enn man tror.

Selve prosessen med å handle er lik som å handle fond.

Det viktigste før du kjøper aksjer er at du setter deg godt inn i hva selskapet driver med og hvordan det presterer. 

For å få avkastning på aksjene dine er du nemlig avhengig av at selskapene du har aksjer i presterer godt. 

Start med selskaper du har kunnskap om fra før, les deg opp på årsrapporter, nyhetsartikler og forum.

For å redusere risikoen din bør du alltid diversifisere ved å investere i flere selskaper. Vær så snill og ikke gå «all-in» i én aksje – det kan du brenne deg på, uansett hvor stor tro du har på selskapet.

Høy risiko ved å plukke aksjer på egenhånd 

Hvis du klarer å plukke ut vinneraksjer på egenhånd kan du som sagt oppnå høyere avkastninger enn ved investering i fond. 

Prisen du må betale for den potensielt høye avkastningen er imidlertid en høy risiko. 

De færreste klarer nemlig å spå om et selskap vil bli en stor suksess. 

Faktisk er sannsynligheten for at man klarer å plukke vinneraksjer på egenhånd forsvinnende lav. 

Bare se på dette: 

  • Kun topp 4 % av de best presterende aksjene har stått for hele verdiskapningen i det amerikanske aksjemarkedet siden 1926.
  • Kun 42 % av aksjene har gitt positiv avkastning i det hele tatt i samme periode.

Grunnen til at aksjemarkedet gir god avkastning i snitt er at suksessfulle aksjer kan stige flere tusen prosent, mens dårlige aksjer kun kan synke hundre prosent – til null. 

Investering i enkeltaksjer er et sjansespill og du må vite at du har statistikken i mot deg. 

Derfor er det best å kunne litt om selskapene før du investerer. 

Heldigvis er det relativt enkelt å skape seg en grunnleggende forståelse for de ulike selskapene. 

Når du lærer deg det grunnleggende om research av aksjer vil det bli mye enklere å senke risikoen du tar og å finne vinneraksjer.

Les mer om det her:

Les også: Investere i aksjer? Alt du må vite for å komme i gang

Huskeliste ved investering i aksjemarkedet

Split

1. Ikke forsøk å “time” markedet

For noen kan det være fristende å vente med å investere i aksjemarkedet i håp om å få billigere aksjer på et senere tidspunkt. 

Dette er imidlertid en dårlig strategi siden svært få klarer å spå hva som kommer til å skje i markedet. 

Hvert år er det “dommedagsprofeter” i media som spår at en nedgang er rett rundt hjørnet, uten at det nødvendigvis er realiteten. 

Investorer som sitter på gjerdet i håp om billige aksjer kan derfor risikere å gå glipp av en lang periode med oppgang istedenfor.

Det beste er å kjøpe aksjer jevnt og trutt fra dag én. 

På den måten får du en gjennomsnittlig inngangsverdi på investeringene dine, istedenfor å gå “all in” når prisene er høye. 

Aksjemarkedets kortsiktige utvikling blir da mindre viktig og du kan slappe av ved å vite at du har kjøpt til en gjennomsnittlig pris istedenfor en høy pris. 

Denne investeringsstrategien kalles for “dollar-cost averaging” og er en populær strategi blant investorer i hele verden. 

2. Ha en bufferkonto for uforutsette utgifter

Siden all investering i aksjer innebærer risiko bør du alltid ha penger på en vanlig sparekonto i tillegg. 

Ved å ha en bufferkonto som dette har du mulighet til å dekke uforutsette utgifter uten å måtte selge investeringene dine. 

Plutselig ryker oppvaskmaskinen eller bilen må på verksted. 

Da er det fint å ha penger tilgjengelig, uten at du trenger å selge aksjer på et ugunstig tidspunkt. 

3. Ha kontanter tilgjengelig for investeringsmuligheter 

Selv om det er anbefalt å investere jevnlig og langsiktig, er det smart å tenke litt strategisk med investeringene dine.

Du bør nemlig ikke investere alle pengene dine hele tiden

I tillegg til å ha en bufferkonto som kan brukes til uforutsette kostnader, bør du også ha en separat “mulighets-konto” i nettbanken eller hos nettmegleren din. 

I mulighets-kontoen kan du sette til side penger som er øremerket gode investeringsmuligheter som vil dukke opp i fremtiden.

Ved å ha en konto som dette har du mulighet til å snappe opp billige aksjer og andre verdipapirer hvis de faller unaturlig mye i urolige tider. 

4. Investere i kriser

Historisk har de største oppgangene på børsen kommet i ettertid av store finansielle kriser. 

Eksempler er etter finanskrisen i 2008 og den bratte oppgangen etter fallet i mars 2020. 

Som sagt er det ikke anbefalt å forsøke å time markedet, men det er lurt å ha penger tilgjengelig den dagen markedet får en nedgang og blir billig. 

Ofte blir aksjemarkedet oversolgt i kriser og da kan du plukke opp aksjer “på salg”

Mange investorer blir redd for at alt skal stupe og selger aksjene sine, men realiteten viser som regel at de fleste selskaper overlever og fortsetter å levere gode resultater fremover i tid.

Les også: 6 gode ting å investere i - Investering for nybegynnere

Kom i gang med aksjer og aksjefond

Du kan kjøpe aksjer og fond hos din egen nettbank, eller hos en spesialisert nettmegler som Nordnet.

1. Kjøpe aksjer og fond hos Nordnet

Fondshandel hos nordnet

Det beste stedet for å komme i gang med aksjer og fondsparing er hos Nordnet.no (annonse)

Nordnet er den største aktøren innen investering for småsparere i Norden og har mer enn 1 million brukere. 

Hos Nordnet kan du handle aksjer og fond på børser i hele verden. De har ingen kontoavgifter og kurtasjen koster fra kun 1,- per handel. 

Det er lett å sette opp faste spareavtaler og enkelt å overføre penger. 

Plattformen er enkel å bruke for nybegynnere samtidig som den har avanserte funksjoner for viderekommende. 

Finansielle verdipapirer kan øke og minke i verdi. Det er risiko for å ikke få tilbake pengene du har investert.

Les også: Slik kjøper du dine første aksjer og fond hos Nordnet

2. Kjøpe aksjer og fond i nettbank

Skjermbilde av å kjøpe aksjer hos dnb

Aksjehandel hos DNB

Et annet alternativ er å kjøpe aksjer gjennom din egen nettbank.

De største bankene som DNB og Sparebank 1 tilbyr aksjehandel direkte i nettbanken. 

Det positive med å handle aksjer direkte i nettbanken er at det er praktisk å kunne styre alt som har med personlig økonomi og investeringer på ett sted.

Det negative er at de tekniske løsningene bankene bruker for å kjøpe og selge aksjer er gammeldags og ofte lite brukervennlige. 

Bankene er også kjent for å ta høyere kurtasjer enn de spesialiserte nettmeglerne. 

Rendyrkede nettmeglere som har spesialisert seg på aksjehandel og investeringer gir deg ofte en bedre brukeropplevelse, flere nyttige funksjoner og lavere kostnader. 

Mange foretrekker å ha sparingen og investeringen på en separat plattform som Nordnet for å få pengene ut av synet i hverdagen.

Les mer om personlig økonomi:

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt. Det innebærer drift av nettbutikk, digital markedsføring og nettsiden du leser på nå.

Skriv en kommentar