Økonomi

11 Yrker med høy lønn og kort utdannelse i 2024

Som ung er det mange som ønsker seg en rask vei ut i arbeidslivet, og gjerne med en god lønn.

Å kunne begynne å jobbe tidlig uten mange år med utdannelse og høy studiegjeld kan gi en god start på det økonomiske livet.

​​Som regel kreves det høy utdannelse for å få en godt betalt jobb, men det finnes også jobber med høy lønn hvor du ikke trenger å gå på skole i mange år. 

Faktisk er det flere av yrkene som gjør det best på lønnsstatistikken, som ikke krever spesielt lang utdannelse. Noen av yrkene krever ingen utdannelse, mens andre krever et par år med skole.

Les også: 43 Måter å tjene penger på nett som faktisk fungerer

11 jobber med kort utdannelse og høy lønn

Her har vi funnet frem til 11 yrker med høy lønn og kort eller ingen utdannelse. Oppgitt årslønn er gjennomsnittet av privat og offentlig sektor, og tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og utdanning.no.

Det er viktig å merke seg at gjennomsnittlig lønn påvirkes av “ekstreme verdier”, altså de som tjener veldig mye penger i yrket sitt.

Gjennomsnittlig årslønn i Norge for 2023 var eksempelvis 676 000 kroner, eller 56 360 kroner i måneden. Til sammenligning var medianlønnen 607 920 kroner, eller 50 660 kroner i måneden. 

Alle yrkene vi tar frem i denne artikkelen har høyere lønn enn gjennomsnittslønnen, men har samtidig kort utdannelse. 

1. Handels- og skipsmeglere

Lønn: 1 354 560 kr

Skipsmeglere har Norges høyeste lønninger, ifølge ssb. Ifølge utdanning.no kreves det ingen spesiell utdannelse for å jobbe som skipsmegler, selv om det er å foretrekke at du har en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn. 

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester. Det kan eksempelvis være at du kobler fraktoppdrag til ledig kapasitet på skip, eller inngår avtaler om kjøp og salg av nye eller brukte skip.  

Skipsmeglere fungerer som rådgivere og mellommenn i forhandlinger og avtaleinngåelser av maritime forretninger i hele verden. 

Les mer om skipsmegler-yrket hos utdanning.no

2. Flygeledere

Lønn: 1 156 440 kr

Flygeledere har blant Norges høyeste lønninger, og kun 2 års utdannelse. 

Flygeledere jobber i flytårn og i innflygings-kontrollen ved landets største flyplasser, der de overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge. 

Den viktigste delen av jobben som flygeleder er å forhindre ulykker mellom fly og helikoptre i luften og på bakken, samt sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling. 

Jobben som flygeleder er viktig og man har stort ansvar for både menneskeliv og materielle verdier.

Selve utdannelsen som flygeleder tar ca 2 år og utføres hos Avinor. 

Les mer om flygeleder-utdannelsen hos utdanning.no

3. Flyger / Pilot

Lønn: 1 122 960 kr

Som pilot har du kort utdannelse og høy lønn. 

De fleste piloter er trafikkpiloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflygninger. Mange jobber også innen ambulanse, søk og redning, flyfotografering og flyfrakt.

Man kan også bli helikopterpilot, der transport innen offshore-industrien og helikopterløft er blant de mest vanlige jobbene. 

Hovedsakelig er det to ulike utdanningsløp du kan ta for å bli pilot, og opptakskravene varierer fra skole til skole.

Første alternativ er bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det er en 3-årig utdannelse der du ikke må betale for utdannelsen selv.

Andre alternativ er å ta sivil utdanning ved privat fagskole, som du betaler for selv. 

Privat fagskole tar kun 2 år, men er dyrt og koster over 900.000 kroner. Flere av de private fagskolene er godkjent og gir heldigvis rett til støtte fra Lånekassen. 

Les mer om pilot-yrket hos Utdanning.no

4. Salgssjef eller markedssjef

Lønn: 985 320 kr

Hvis du blir god kan det være virkelig gode penger å tjene på salg. Salgssjefer er nemlig alltid å finne høyt oppe på lønnsstatistikken, og det samme er salgskonsulenter. 

Grunnen er at det er selgerne som står for de største inntektene til bedrifter og som sitter på verdifulle kunderelasjoner. 

Ofte tjener derfor selgere og salgssjefer bedre enn selv toppsjefene i selskapet. 

Man trenger ikke noen utdannelse innen salg for å komme i gang med salg, selv om det finnes studier for det. De fleste salgssjefer har jobbet seg oppover fra andre selger-stillinger.

Det er mulig å ta fagbrev innen salgsfag eller studere fag innen salg og service ved universitet eller høgskole. 

Blant salgssjefer er det også vanlig med utdanninger innen administrasjon, økonomi og ledelse.

Les mer om jobben som salgssjef hos utdanning.no

5. Salgskonsulenter

Lønn: 814 920 kr (Tekniske og Medisinske produkter) 787.000 kr (IKT Produkter)

Når vi først er inne på salg, er det verdt å nevne yrket som salgskonsulent, som har lønninger på rundt 800.000 kroner i året. 

Salgskonsulenter / Key account managere, har litt mer avanserte salgsjobber enn vanlige selgere. Her selger man produkter og tjenester av høy verdi, og gjerne til bedrifter. 

Det kan være salg av tekniske løsninger, medisinske produkter, IT-tjenester eller å delta på store anbud.

Som salgskonsulent opptrer man i større grad som en rådgiver overfor kunden og man må kunne bruke sine analytiske ferdigheter til å finne frem til gode løsninger sammen med kunden.

Her kreves det dermed større dybdekunnskap om produktene og tjenestene man selger og bransjen som helhet, enn ved salg av eksempelvis en TV til forbruker hos en kjedebutikk. 

6. Politiker

Lønn: ​​870 480 kr

Politikere kan tjene godt med penger, selv om det ikke er noen formell utdannelse for å bli politiker.

 Ofte blir man skolert gjennom sitt eget parti i lengre tid, både innen politikk generelt og partiprogrammet, men også i temaer som medietrening og debatter. 

Mange politikere har relevante utdannelser innen samfunnsfag som jus, statsvitenskap og økonomi, og det hjelper å ha relevant arbeidserfaring. 

Les mer om å være politiker hos utdanning.no

7. Skipsmaskinist

Lønn: 820 320 kr

Har du teknisk interesse og er interessert i å jobbe på båt? Da kan skipsmaskinist være noe for deg.

For å bli skipsmaskinist, må du først ta fagbrev som motormann på videregående med 2 år skole og 2 år som lærling i bedrift. Etterpå må du ta teknisk fagskole i 2 år, og ha en periode med seilingstid for å få sertifikat som maskinist. 

Som ferdig utdannet skipsmaskinist kan du nyte godt av en gjennomsnittlig årslønn på over 800.000 kroner. 

Les mer om maskinist-yrket hos utdanning.no

8. Konsulent innen IT-sikkerhet (Cyber Security)

Lønn: 804 120 kr

Er du interessert i IT og datasystemer? Behovet for personer med kunnskap om datasikkerhet er stort. 

Bedrifter og statlige aktører er konstant under IT-trusler som kan sette dem ut av spill, og trenger dyktige mennesker som kan hindre at dette skjer.

Som konsulent innen datasikkerhet / cyber security kan du derfor nyte godt av en god lønn på over 800 000 kroner.

Det finnes ulike veier for å bli sikkerhetskonsulent, både på fagskole nivå (2 år) og Universitet / Høgskole (3 år). 

Generelt er det gode lønninger og høy etterspørsel innen IT, og denne er anslått å bare øke i årene fremover.

Så hvis du er ute etter en sikker jobb med god lønn i mange år fremover, kan en eller annen vei innen IT være et godt sted å starte. 

Les mer om å jobbe innen datasikkerhet hos utdanning.no

9. Mekanikere innen flytekniske fag / flymekaniker

Lønn: 731 280 kr

Hvis du er interessert i fly og teknikk, kan du nyte godt av en god lønn som flymekaniker. 

Utdannelsen for å bli flymekaniker er fagbrev med 3 år på videregående nivå og 2 år i lære hos bedrift. 

Hvis man vil, kan man videreutdanne seg til å bli flytekniker og oppnå enda bedre lønn, noe som ofte gjøres innad i bedriften man jobber for. 

Flyteknikere veileder og verifiserer alt arbeid som utføres av flymekanikerne, i henhold til europeiske lover og regler. 

Les mer om yrket som flymekaniker hos utdanning.no

10. Lokomotiv og T-baneførere

Lønn: 719 640 kr

Som lokfører kjører du tog eller T-bane og sørger for at det tekniske på toget fungerer som det skal. 

Lokomotiv og T-baneførere tjener i snitt 719.000 kroner i året og har kun krav om 1 års utdannelse. 

Perfekt for deg som vil ha en rask vei ut i arbeidslivet, en godt betalt deltidsjobb under studier eller som ønsker å finne deg et nytt yrke du kan komme raskt i gang med. 

Du kan utdanne deg til lokomotivfører ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette studiet tar 1 år og består av både teori og praksis.

Hvis du vil bli T-banesjåfør, kan du ta utdanningen direkte via Sporveien. Sporveien har opptak flere ganger i året. 

Les mer om å bli lokomotivfører hos utdanning.no

11. Gründer / Personlig næringsdrivende

Har du vurdert å starte ditt eget firma?

Det finnes lite statistikk på hva selvstendige næringsdrivende tjener, men statistikk over både Norges og verdens rikeste er klar: 

De som er selvstendig næringsdrivende har fire ganger så stor sannsynlighet for å bli dollarmillionærer enn de som har en vanlig jobb.

Hvis du har god forretningsforståelse og har kunnskap som du kan ta betalt for, kan du lykkes og tjene godt med penger med ditt eget firma.

Les også: 27 Smarte forretningsideer du kan starte med nå

Det innebærer en klar risiko å starte for seg selv, og tall fra SSB viser at kun 30 % av nyetablerte bedrifter fortsatt eksisterer etter 5 år.

Men er du risikovillig og vil satse på deg selv, så er muligheten til stede. 

Det er også fullt mulig å starte sitt eget firma ved siden av eksisterende jobb for å se om det er noe å leve av eller ikke.

Les mer om å være selvstendig næringsdrivende hos utdanning.no

Yrker med høy lønn og kort utdanning

YrkeÅrslønn
Handels- og skipsmeglere1 354 560 kr
Flygeledere1 156 440 kr
Flyger / Pilot1 122 960
Salgssjef eller markedssjef985 320 kr
Salgskonsulenter814 920 kr
Politiker870 480 kr
Skipsmaskinist820 320 kr
Konsulent innen IT-sikkerhet (Cyber Security)804 120 kr
Mekanikere innen flytekniske fag / flymekaniker731 280 kr
Lokomotiv og T-baneførere719 640 kr
Yrker med høy lønn og kort utdannelse 2021. Kilder: Statistisk sentralbyrå og utdanning.no.

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

1 Comment

Skriv en kommentar