Økonomi

Privat lån: Slik låner du penger til venner og familie – Enkelt og trygt

annonselenker info

I noen tilfeller vil det være praktisk å kunne låne penger venner og familie seg imellom, enten det gjelder store eller små beløp.

Dette kan være alt fra at en god venn befinner seg i en pengeknipe, eller at man vil hjelpe barna med boligkjøp. 

Det viktigste når man skal låne og låne ut penger privat, er å inngå en juridisk bindende avtale hvor man blir enige om lånesum, nedbetalingstid og eventuell rente.

Selv om det kan være ubehagelig å si at man skal formalisere lånet med en skikkelig avtale, er dette kjempeviktig fordi det gjør alt så mye enklere dersom noe skulle gå skeis og lånet ikke blir betalt. 

Hvis lånet av en eller annen grunn ikke blir betalt, vil en juridisk bindende avtale kunne tjene som tvangsgrunnlag.

Men hvordan skal man sette opp en avtale om privat lån og holde kontroll på innbetalinger, nedbetalingstid og renter?

Heldigvis gjør dagens teknologi det enkelt for oss – og selvfølgelig finnes det en app til formålet. 

Her er vårt tips til hvordan du kan administrere et privat lån, slik at det blir så enkelt og ryddig som mulig: 

Les også: Slik kan du låne ut penger til eiendom og tjene penger på renter

Styr private lån til og fra venner og familie med app

Skjermbilder av privat lån i Horde appen
Skjermbilder fra Vennelån i Horde-appen

I dag finnes det en app for de fleste oppgaver, og det gjør det også for deg som skal låne ut eller låne penger privat.

I Horde-appen, som er en gratis økonomi-app – finnes det nemlig en funksjon som heter Vennelån. 

Denne funksjonen gjør det enkelt å administrere private lån seg imellom, så lenge begge parter blir brukere av appen. 

For å unngå diskusjon og konflikt, oppretter appen en automatisk låneavtale mellom privatpersoner som er juridisk bindende. 

I appen setter man opp lånesum, nedbetalingstid og eventuell rente på mellom 0 og 10 prosent. 

Ved å låne ut penger via Horde-appen, kan utlåner dermed sikre seg en bedre avkastning fra pengene sine, enn hvis de hadde stått på sparekonto. Rente er helt valgfritt.

Når det private lånet opprettes i appen, velger man om nedbetalingen skal skje månedlig eller ved lånets utløp. 

Når långiver har opprettet et lån, vil personen som skal låne penger bli tilsendt en låneavtale i appen, og kan velge å godta avtalen eller ikke. 

Før det private lånet blir juridisk bindende, må begge parter verifisere seg med Bank-ID og godkjenne betingelsene for lånet.

Avtalen blir juridisk bindende først når låneavtalen har blitt akseptert av begge parter. 

Appen lager en automatisk nedbetalingsplan med avdrag og renter, noe som gjør det enkelt for begge parter å følge med på lånets utvikling. 

Når avtalen er inngått, vil personen som har lånt penger få en push-melding på telefonen sin hver forfallsdato, og det vil sendes et nytt varsel etter tre dager hvis lånet ikke blir betalt. 

Personen som har lånt ut penger kan også sende betalingspåminnelse via SMS.

Hvis man ønsker, kan lånet nedbetales før tiden,og hvis en innbetaling skulle utebli, blir nedbetalingsplanen automatisk justert tilsvarende.

Betaler man for mye eller for lite på lånet, blir det månedlige beløpet automatisk justert for å kompensere.

Det private lånet kan endres etter det er inngått

Etter det private lånet er inngått via appen, kan man utsette betalingen inntil ett år av gangen hvis begge parter godkjenner dette.

Man kan også øke eller minske lånebeløpet i ettertid. Det gjør långiveren ved å trykke på “Gi mer lån” eller redusere ved å trykke på “Be om fratrekk”.

Betales noe inn på lånet utenfor appen, kan dette registreres med “Trekk fra på lånet” knappen, slik at lånesummen justerer seg deretter.

Risiko med private lån

Selv om det å låne ut penger privat nå har blitt enda enklere, innebærer det fortsatt en risiko selv om dere har en juridisk bindende avtale. 

Horde-appen gjennomfører for eksempel ingen kredittsjekk av personen som skal låne penger og kan på ingen måte garantere for låntakerens betalingsevne og/eller betalingsvilje. Man kan heller ikke sende inkassovarsel via appen.

Det som er betryggende, er at dersom en av partene i avtalen sletter Horde-brukeren sin etter at låneavtalen er inngått, så kan Horde utlevere låneavtalen etter henvendelse fra den andre parten.

En god tommelfingerregel her vil være å bare låne ut penger til folk du stoler på.

Oppsummering om private lån

Private lån er ikke for alle, men hvis det gjelder lån av penger til noen du stoler på – som venner og familie, og du er komfortabel på å gjøre det, er det nå blitt enda enklere å administrere lån som dette slik at det går ryddig for seg. 

For personen som får låne penger er dette selvfølgelig gull verdt, da de slipper å ta opp dyre forbrukslån for å komme seg ut av en økonomisk knipe, eller det kan gjøre det enklere for neste generasjon å komme seg inn på boligmarkedet.

For deg som låner ut penger, er det også en fin bonus at du kan kreve renter på lånet og få bedre betalt enn om pengene står på en vanlig sparekonto – I likhet med crowdlending.

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar