Økonomi

FIRE i Norge: Hvordan bli økonomisk uavhengig?

De siste årene har det blitt mer og mer interesse rundt det å kunne pensjonere seg tidlig og oppnå økonomisk frihet, mye hjulpet av FIRE-bevegelsen og følgende medieoppslag med personer som har oppnådd økonomisk uavhengighet i yngre alder. 

Konseptet er enkelt og går ut på å spare opp og investere nok penger til at man kan leve av avkastningen fra investeringene sine, istedenfor å jobbe. Tiden sin kan man dermed bruke på det man selv vil, enten det er å utforske hobbyer eller å jobbe med noe som ikke nødvendigvis gir stor inntekt i form av penger. 

Selv om konseptet er enkelt og idéen er tiltalende for mange av oss, er selve gjennomføringen vanskelig med mindre man virkelig går inn for det. 

Hva er FIRE og hva går det ut på?

FIRE står for Financial Indepencence, Retire Early. Oversatt til Norsk blir det Økonomisk Uavhengighet, Tidlig Pensjon. Uttrykket stammer fra boken Your Money or Your Life som ble utgitt i 1992 av to finansielle guruer. Konseptet har lenge hatt godt fotfeste i USA, og særlig blant de med høyere inntekt. 

Enkelt forklart går FIRE ut på at man sparer og investerer nok penger til å kunne leve av avkastningen fra investeringene sine uten å behøve å jobbe ved siden av. Man får dermed muligheten til å gå av tidlig med pensjon og den økonomiske friheten til å slutte å jobbe hvis man ønsker det.

De som praktiserer FIRE har gjerne et ekstremt fokus på å spare og investere så mye penger som mulig. De lever sparsommelig og prioriterer dette over det meste annet. Likevel er det ulike grader av økonomisk uavhengighet folk ønsker å oppnå:

 • Noen vil pensjonere seg når de er 40
 • Noen vil kunne pensjonere seg noen få år tidligere enn planlagt
 • Noen vil pensjonere seg delvis og spe på inntekten med arbeid på deltid.  

Ut fra ulike ønsker og behov, har FIRE blitt delt inn i ulike varianter: 

 • Fat FIRE: Å kunne pensjonere seg uten å endre sin nåværende levestandard. Det krever de mest aggressive sparetiltakene og investerings-strategiene.
 • Lean FIRE: Å kunne pensjonere seg med en minimalistisk livsstil og et sparsommelig budsjett, for eksempel å kun trenge 250.000 i året å leve på. 
 • Barista FIRE: Å kunne delvis pensjonere seg og leve en minimalistisk livsstil, men også å kombinere med deltidsjobber, frilans oppdrag ol. 

Hvem passer FIRE for?

Det er fort gjort å tenke at FIRE kun egner seg for de som har spesielt høy inntekt, men det er flere eksempler på personer som har fått det til selv på helt gjennomsnittlig inntekt. Her må man rett og slett ta en vurdering på hvor mye en er villig til å ofre i hverdagen for å nå sparemålene sine.

Hvor raskt man kan spare mye penger er selvfølgelig avhengig av inntekt, og jo høyere inntekt du har, jo enklere er det å pensjonere seg tidligere og oppnå økonomisk uavhengighet. Jo lavere inntekten din er, jo mer vil du måtte ofre.

Likevel er det mye nyttig lærdom å ta av prinsippene rundt FIRE, også for de uten spesielt høy inntekt. FIRE handler nemlig ikke bare om muligheten til å pensjonere seg tidlig; det handler om å konsumere mindre og samtidig leve bedre, samt å ha friheten til å kunne utforske mer engasjerende aktiviteter.

Å vite hvordan man sparer godt med penger til pensjonisttilværelsen er viktig for alle, og det er nyttig å sette seg inn i hvordan man investerer sparepengene sine smart. Å ha en høy sparerate, vil som vi skal nærmere inn på, vil kunne gi økt følelse av økonomisk frihet. Tjener du for eksempel 500.000 i året og sparer 30 %, vil du føle deg mye mer økonomisk uavhengig enn en person med 1 million i året som sparer 5 %. 

Les: 19 Tips til bedre personlig økonomi

Hvordan bli økonomisk uavhengig og oppnå FIRE?

Nøkkelen til å pensjonere seg tidlig er i teorien å investere så mye penger du kan over tid i noe som vil gi avkastning på mer enn 5 % i året. Når du har investert et stort nok beløp, kan du teoretisk leve av avkastningen som investeringene dine gir resten av livet. Det vanligste er å investere pengene i aksjefond, aksjer og eiendom.

For å regne ut hvor stort beløp du trenger å spare for å pensjonere deg tidlig, er det vanlig å bruke det som kalles 25 ganger-regelen og 4 prosent-regelen. 

 • 25 ganger-regelen sier at du må spare opp og investere 25 ganger dine årlige utgifter. Dette er altså hvor mye du vil være komfortabel med å leve på etter du har gått av med pensjon. Hvis du vil ha 200.000 kr å leve på i året, må du dermed spare opp 5 millioner kroner. 
 • 4 prosent-regelen er basert på historisk data fra aksjemarkedet, og sier at du kan ta ut 4 % av det investerte beløpet fra en fondskonto hvert eneste år uten å tømme innskuddet.

Fire prosent-regelen er en grei tommelfingerregel å ta utgangspunkt i, men det er verdt å merke seg at den er omdiskutert. Regelen er for eksempel basert på historisk data fra aksjemarkedet og som kjent er historisk data ingen garanti for fremtidig avkastning. Det er også noen særnorske faktorer som spiller inn når det kommer til regnestykket i Norge. 

Hvordan oppnå FIRE i Norge?

Forskjellen mellom FIRE i Norge og USA er ganske stor, fordi det her i Norge er en del særnorske forhold som spiller inn. Flere eksperter, blant annet Hallgeir Kvadsheim kjent fra luksusfellen, har kritisert 4 % regelen og mener at den er litt for optimistisk å følge. Isteden vil det være mer hensiktsmessig å finne seg et sted mellom 3 og 4 %. 

I Norge er det noen faktorer som gjør FIRE litt vanskeligere enn i USA, samtidig som det er faktorer som teller positivt for de som vil bli økonomisk uavhengig her i landet. 

Faktorer som gjør FIRE vanskeligere i Norge er:

 • Formuesskatt (0,85% av skattemessig formue over 1,5 mill nok, men 45 % skatterabatt for aksjefond)
 • Skatt på kapitalinntekt / aksjegevinst (22 % av kapitalinntekt og 31,68 % av aksjegevinster)
 • Progressivt skattesystem med relativt høy skatt på arbeidsinntekt

Samtidig er det faktorer i Norge som er positivt for FIRE:

 • Pensjon fra den Norske folketrygden fungerer som skjult sparing i rentepapirer og vil være en “bonus” fra du fyller 62 år
 • Relativt god pensjon fra arbeidsgivere (2-7 %)
 • Utsatt skatt på uttak fra aksjesparekonto
 • Diverse velferdsgoder som Norsk helsevesen

På grunn av systemet vårt i Norge, er det større nedsider ved å slutte å jobbe her enn i USA. Noe av kritikken FIRE får i Norge er nemlig at ved å slutte å jobbe tidlig, går du glipp av mye pensjon som du ellers ville opptjent. Holder du deg isteden delvis i arbeid, si 20 – 40 %, så får du mange goder i det Norske systemet. Da betaler du lite i skatt, samtidig som du får en bonus-sparing i form av Norsk pensjon. 

Ting som arv er også verdt å ta med i regnestykket. Hvis du får arv eller forskudd på arv, vil du naturligvis nå sparemålet ditt tidligere. 

Sparerate: Tallet som viser når du kan slutte å jobbe

For å kunne spare opp så mye penger som trengs for å bli økonomisk uavhengig, må du fokusere på spareraten din. Sparerate er et tall på hvor mange prosent av inntekten du klarer å spare og gir en god pekepinn på når du kan forvente å oppnå økonomisk frihet. 

Sparerate = (Nedbetaling av gjeld + det du sparer og investerer) / total inntekt etter skatt. 

Hvis du nedbetaler 8000 kroner i boliglån eksklusive renter, 2000 kr i studielån og investerer 5000 kr i fond i måneden, sparer du 15.000 kroner totalt. Får du da utbetalt 30.000 kroner etter skatt, har du en sparerate på 50 %. 

For å spare opp 5 millioner kroner –  nok til å pensjonere deg og leve på 200.000 kroner i året, kan du med en sparerate på 50 % klare det på 18 år. Det forutsetter en inntekt på 400.000 kroner etter skatt. 

Uansett om du har planer om å bli økonomisk uavhengig eller ikke, er det smart å holde et øye med spareraten sin. Jo høyere sparerate du har, jo mer økonomisk frihet vil du føle på. 

Rentes rente hjelper deg mot sparemålet

Det å skulle spare opp flere millioner kroner er krevende, men hvis du investerer pengene dine smart, i for eksempel indeksfond, får du god hjelp av det som kalles rentes rente. Rentes rente betyr at avkastningen / renten du tjener hvert år blir lagt til på den opprinnelige investeringen din – slik at beløpet ikke bare vokser, men vokser i økende hastighet – raskere og raskere.

Her ser du hvor enkelt det er å spare opp store summer over tid, så lenge du har nok penger å spare og investerer dem i noe som gir ok avkastning:

I dette første eksempelet sparer vi et engangsbeløp på 100.000 kroner. I den øverste raden er pengene satt i banken med en rente på 2 prosent. I den nederste raden er pengene satt i aksjefond som gir årlig avkastning på 9 prosent. Her ser du tydelig hvor stor effekt det å investere pengene har på verdiutviklingen over tid:

SpareformÅrlig1 år5 år15 år30 år
Bank2 %102 000 kr110 400 kr134 500 kr181 100 kr
Aksjer9 %109 000 kr153 800 kr364 200 kr1 326 700 kr

I neste eksempel sparer vi et engangsbeløp på 100.000 kroner + 10.000 kroner hver måned: 

SpareformÅrlig1 år5 år15 år30 år
Bank2 %223 300 kr741 638 kr2 232 200 kr5 101 885 kr
Aksjer9 %234 700 kr906 577 kr4 057 000 kr18 470 500 kr

Jo mer du tjener, jo mer har du å investere og jo raskere kan du bli økonomisk uavhengig og få muligheten til å pensjonere deg tidligere. 

Oppsummering om FIRE, å bli økonomisk uavhengig og pensjonere seg tidlig

Dette er kun ment som en enkel forklaring på hva FIRE er, og hvordan det fungerer i Norge. Hvis du virkelig vil gå inn for å oppnå FIRE, anbefaler vi å gjøre grundige undersøkelser for hva som skal til for å utføre det.  Økonomibloggeren Eivind Berg har bl.a et godt regnestykke som viser hvordan formuesskatt spiller inn på drømmen om økonomisk uavhengighet i Norge. Lise Vermelid hos Pengesnakk.no har også nyttige artikler om temaet. 

Gode ressurser å bruke ellers er Facebook-gruppen “FIRE Norge” hvor du kan få hjelp og råd fra andre i din situasjon og med felles interesser. 

Mer om personlig økonomi:

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar