Økonomi

Crowdfunding av lån til eiendom – Slik kommer du i gang å investere (2023)

Er du nysgjerrig på om investering i crowdfunding av lån kan være noe for deg?

De siste årene har investering i crowdfunding av lån, og spesielt crowdfunding av lån til eiendom blitt veldig populært. 


Her går vi gjennom hva crowdfunding av lån innebærer for deg som investor, hvilke fordeler som finnes, og hva risikoen er, samt hvordan du kommer i gang selv. 

Hva er Crowdfunding av lån?

Crowdfunding av lån kalles også for folkefinansiering av lån eller Crowdlending

Kort fortalt handler det om at mange investorer går sammen for å finansiere et lån – typisk til en eiendomsutvikler som skal ferdigstille et prosjekt.

Du investerer pengene dine i et eller flere lån og tjener penger i form av rentene som låntaker betaler for lånet.

Avkastningen du kan forvente er i snitt 8 %, men kan også være høyere. 

Renteutbetalingene kommer jevnlig og automatisk tilbake til deg, oftest med månedlige utbetalinger. 

Alt foregår i kontrollerte former via trygge tjenester som Kameo og Monio, hvor det er gratis å registrere seg.

Du kan starte med å investere så lite som 500 kroner hos Kameo og 1000 kroner hos Monio. 

Crowdfunding av lån er en ganske ny måte for å investere her i Norge, men har raskt økt i popularitet etter det ble tilgjengelig i 2017. 

Det har resultert i at Kameo siden oppstart har formidlet lån for mer enn 2,3 milliarder kroner, og at Monio – som er heleid av Sparebank 1, har formidlet lån for 689 millioner. 

En stor del av årsaken til at crowdfunding av lån er blitt så populært, er at investerings formen gir en god balanse mellom avkastning og risiko.

  • Gjennomsnittlig avkastning hos Kameo er 8,88 % fordelt på 576 lån. 
  • Gjennomsnittlig avkastning hos Monio er 8,00 % fordelt på 331 lån. 

Her får man en god årlig avkastning, uten å bekymre seg over eksempelvis et ustabilt aksjemarked. 

Crowdfunding av lån til eiendom er det vanligste

Selv om alle bedrifter i utgangspunktet kan søke om lån fra crowdfunding, er det crowdfunding av lån til eiendom som har vist seg å være det mest populære og best egnede formålet. 

Monio fokuserer nå utelukkende på lån til eiendomsselskaper, mens det også dukker opp lån til andre typer selskaper hos Kameo fra tid til annen. 

Ved å låne ut penger til eiendomsselskaper og eiendomsutviklere, får man som regel sikkerhet for lånet i fast eiendom, noe som senker risikoen betraktelig.

Typisk skal lånet brukes til å ferdigstille nybygg, oppussingsobjekter eller å utvikle eplehage-prosjekter.

Hvis uhellet er ute og noe skulle gå galt, slik at utbygger ikke kan betale tilbake lånet, har de eiendom som kan selges og dermed mulighet til å betale tilbake store deler av lånet. 

Fordeler med å investere i crowdfunding av lån

1. Forutsigbar og god avkastning

En klar fordel med å investere i crowdfunding av lån, er at man får vite renten / avkastningen og risikoklassen for lånet på forhånd.

Det gjør at hele investeringen blir veldig forutsigbar, i motsetning til eksempelvis aksjemarkedet som plutselig kan gå en annen vei enn man har sett for seg. 

Gjennomsnittlig avkastning er rundt 8 %, men du kan også investere i lån som gir høyere eller lavere rente, opp mot 15 %. 

2. Faste, månedlige utbetalinger

Investering i crowdfunding av lån gir faste utbetalinger, normalt hver måned. Dette blir derfor en form for passiv inntekt som tikker inn på konto hver måned. 

3. Stor valgfrihet

Du velger helt selv hvilke lån du vil investere i eller ikke. Før du bestemmer deg for hvilke lån du vil investere i, får du god innsikt i alt du trenger å vite om det aktuelle lånet.

Betalingsplan, renter og selskapsinformasjon

3. Indirekte investering i Eiendom

Investering i lån til eiendom gir indirekte eksponering mot eiendomsmarkedet, uten at du behøver å binde opp egenkapital og ta opp lån for å kjøpe eiendom selv. 

Med andre ord får du investert i eiendomsmarkedet uten å ta den store risikoen selv. I stedet klikker du “invester” og kan lene deg tilbake. 

3. Lav risiko 

Risikoen på en investering i crowdfunding av lån, er at låntakeren ikke klarer å tilbakebetale lånet. 

Hittil har risikoen på crowdfunding av lån vist seg å være lav. 

Hos Monio har eksempelvis under 0,5% av investeringene resultert i konstatert tap.

Det kommer av at selskapene som søker lån er grundig kredittvurdert før de blir publisert. Plattformene har også egne analytikere som gjennomgår selskapene og deres lånesøknader nøye.

Risiko med crowdfunding av lån

Alle investeringer medfører en risiko for tap og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

Som nevnt har crowdfunding av lån, og spesielt til eiendom, hittil vist seg å gi lav risiko.

Det er fordi mye må gå galt før låntakeren ikke klarer å betale tilbake lånet. 

Det verste som kan skje er at låntakeren går konkurs eller får betalingsproblemer på et annet vis.

Siden alle selskapene som søker lån er grundig analysert og kredittvurdert, er sannsynligheten for det lav.

I tillegg er de fleste lån man kan investere i via crowdfunding, sikret i eiendom. 

Det betyr at dersom selskapet ikke klarer å betale tilbake lånet, kan eiendommen i ytterste konsekvens selges slik at mesteparten blir gjort opp og du som investor får tilbake pengene dine. 

For å minimere risikoen på investeringene dine, er det lurt å spre beløpet du skal investere utover flest mulig lån. 

Da vil du få en god gjennomsnittlig avkastning og er mindre utsatt om det skulle oppstå problemer med et av lånene.

Det kan være lurt å registrere seg hos både Monio og Kameo for å få tilgang til flest mulig lån. 

Slik kommer du i gang med crowdfunding av lån

Å komme i gang med investering i crowdfunding av lån til eiendom er enkelt. 

Det finnes flere plattformer å velge mellom, og de mest populære heter Kameo og Monio

Hos begge registrerer du deg med BankID og oppretter en gratis bruker.

Etter å ha registrert deg, får du oversikt over aktuelle lån du kan investere i, og lån som blir tilgjengelig i nær fremtid.

Når du finner et lån du vil investere i, får du opp all relevant informasjon slik at du kan gjøre en god vurdering om dette er noe du vil investere i eller ikke.

Siden utvalget lån er begrenset hos begge tjenestene, kan det være smart å registrere seg hos begge for å få best mulig tilgang flest mulig lån. 

Les også: Kameo vs Monio (Monner) – Hvilken tjeneste er best for Crowdlending?

Crowdfunding av lån hos Kameo

Kameo logo
Kameo investering skjermbilde

Kameo er skandinavias største plattform for crowdfunding av lån. Selskapet er svensk og ble stiftet i 2014. 

Siden oppstart har Kameo lånt ut mer enn 2,3 milliarder kroner fordelt på 576 forskjellige lån. 

Hele 1,1 milliarder av disse ble utlånt i løpet av 2021 alene.

Du kan investere i Norske, Svenske og Danske lån på plattformen og starte med så lite som 500 kroner. 

Registrering er gratis. 

Slik kommer du i gang hos Kameo

Å komme i gang med investering i lån hos Kameo er enkelt og tar rundt 5 minutter. 

Du oppretter brukeren din ved å fylle ut personlig informasjon og kobler til en eksisterende bankkonto du har fra før av og som du vil benytte for å investere med. 

Det er bankkontoen du oppgir her som vil motta de månedlige renteutbetalingene du får fra investeringene dine. 

Skjermbilde av oppretting av konto for crowdlending
Opprettelse av bruker hos Kameo

Her må du oppgi BIC eller IBAN-nummer. Det finner du normalt når du er innlogget i nettbanken din, eller du kan google “Banknavn IBAN”. 

Selvfølgelig trekkes ingenting fra kontoen før du aktivt går inn og investerer i et lån selv.

Etter bankkontoen er koblet til, må du svare på 12 standard hvitvaskingslov-spørsmål. 

Helt til slutt signerer du med BankID eller BankID på mobil, så er kontoen registrert og du er klar til å investere!

For å investere i lån, navigerer du til markedsplassen. 

Der kan du lese deg godt opp på aktuelle lån før du bestemmer deg for noe å investere i. 

Du får godt innblikk i hva lånet skal brukes til, betalingsplan, renter, risikoanalyse og øvrig bedriftsinformasjon.

Når du er klar til å investere, legger du inn et bud på lånet med noen få tastetrykk. 

Som standard får du kun opp Norske lån å investere i, men Kameo gir mulighet til å investere også i Danmark og Sverige, slik at du kan spre din risiko på flere markeder. 

For å investere i Danske og Svenske lån, går du til “Min konto” og fullfører stegene som trengs der. 

Ut over det fungerer alt på samme måte som ved investeringer i Norske lån.

Crowdfunding av lån hos Monio

Monio - Skjermbilde av oversiktlige lån man kan investere i

Monio (tidligere Monner) er Norges største tjeneste for finansiering av lån til eiendom via crowdfunding. 

Monio er heleid av Sparebank 1 og var første selskap som fikk konsesjon til å drive crowdfunding i Norge, tilbake i 2017.

Totalt har Monio formidlet lån for mer enn 689 millioner kroner siden oppstart, og er i stor vekst. 

Hos Monio er det gratis å registrere seg og enkelt å komme i gang. Du kan investere så lite som 1000 kroner. 

Å registrere seg og komme i gang hos Monio er enkelt: 

Slik kommer du i gang hos Monio

Du oppretter en bruker her med BankID og legger inn den personlige informasjonen din.

I prosessen for å registrere seg hos Monio, får du automatisk en bankkonto hos dem og et kundeforhold hos Sparebank 1.

Dette gjør at du slipper å tilknytte kontoen du har i din vanlige bank, slik du må hos Kameo.

Hos Monio får du isteden din egen, fullverdige bankkonto og overfører penger til denne med vanlig bankoverføring før du skal investere. 

Etter du har registrert deg, vil du få en e-post innen et par minutter om at brukeren din er klar.

Nå kan du utforske tilgjengelige lån hos Monio, overføre penger og investere.

Les også:

Hvordan bli økonomisk uavhengig? FIRE i Norge

19 tips til en bedre personlig økonomi

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar