Økonomi

Egen Pensjonskonto EPK – Dette er de nye mulighetene (2023)

Annonse info

De fleste av oss vet hvor sparepengene våre er investert, men hva med pensjonspengene våre? Nå kan du endelig selv bestemme hvordan pensjonspengene dine skal investeres.

Hittil har det vært arbeidsgivere som har valgt én pensjonsleverandør og standard spareplan for alle ansatte.

Nå får du bedre oversikt og kan påvirke pensjonssparingen din i mye større grad enn tidligere. 

Med innføringen av Egen pensjonskonto (EPK) samles nemlig all innskuddspensjonen din på ett sted og du får endelig friheten til å velge pensjonsleverandør selv. 

Du kan til og med velge hvilke fond pensjonen din skal investeres i.

Pensjonssparing blir rett og slett enklere, mer oversiktlig og bedre. 

Du trenger ikke å gjøre noe ved innføring av Egen pensjonskonto, men hvis du vil ha kontroll på hvor og hvordan pensjonspengene dine investeres, får du nå muligheten. 

Uansett vil du få mer pensjon for pengene:

Hva er egen pensjonskonto (EPK) ?

Med egen pensjonskonto (EPK) samles alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere til ett bevis hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsforvalter automatisk. 

I tillegg kan du selv velge hvem som skal forvalte innskuddspensjonen fra arbeidsgiveren din. 

Det betyr du får større frihet til å velge hvor og hvordan pensjonspengene dine investeres. 

Du kan for eksempel flytte innskuddspensjonen din til en utfordrer som Nordnet (annonse) hvor du kan velge fritt blant over 800 fond og 1000 børsnoterte fond å investere pengene i.

Egen pensjonskonto omfatter kun innskuddspensjonen din. Det betyr at IPS, ytelsespensjon, fripoliser og annen privat pensjonssparing ikke er med i denne ordningen. 

Finansielle verdipapirer kan øke og minke i verdi. Det er risiko for å ikke få tilbake pengene du har investert.

Hvem får egen pensjonskonto? 

Alle arbeidstakere i privat sektor får Egen pensjonskonto og kan velge fritt hvem som skal forvalte innskuddspensjonen fra sin arbeidsgiver. 

Det gjelder også deg som tidligere har jobbet i privat sektor, men ikke gjør det i dag. 

I følge er Finans Norge er det mer enn 1,5 millioner arbeidstakere som får Egen pensjonskonto. 

Ansatte i stat og kommune får ikke mulighet til å velge Egen pensjonskonto. Det samme gjelder for innskuddspensjonsavtaler som er under utbetaling.

Hva er fordelene med egen pensjonskonto? 

Egen pensjonskonto byr på mange fordeler. Noen av de viktigste er: 

  • Stor valgfrihet med selvvalgt pensjonsleverandør – Velg fond selv hvis du ønsker
  • Lavere kostnader når pensjonskapitalbevis blir samlet
  • Bedre oversikt og kontroll over egen pensjon

Stor valgfrihet – Velg selv hvordan pensjonspengene skal investeres

Valgfriheten for hvordan innskuddspensjonen forvaltes blir mye større med Egen pensjonskonto. 

I tillegg til å velge blant spareprofilene hos arbeidsgiverens leverandør, kan du velge en ny leverandør selv. 

Du kan velge blant tradisjonelle leverandører eller en utfordrer som Nordnet (annonse) som gir større frihet til å investere pensjonspengene selv. 

Hos Nordnet kan du velge fond og styre alt selv, eller velge en alderstilpasset pensjonsløsning hvor investeringene håndteres automatisk. 

Enklere å justere aksjeandelen – Husk å undersøke din!

Noe av det viktigste når det kommer til pensjonssparing er aksjeandelen – hvor stor prosent av pensjonen som blir plassert i aksjer.

Jo høyere aksjeandelen er, jo større blir også avkastningen på pensjonspengene. 

Aksjer gir historisk mye høyere avkastning enn renter på lang sikt. 

Mange pensjonskunder har en alarmerende lav aksjeandel på innskuddspensjonen. 

I snitt ligger de fleste innskuddspensjonsavtaler på en aksjeandel under 60 %. Mange arbeidsgivere velger også avtaler med så lite som 20 % aksjer. 

Nordnet mener at de fleste Nordmenn har for lav aksjeandel på innskuddspensjonen. 

Det er fordi mesteparten av pensjonssparingen uansett kommer fra Folketrygdens alderspensjon – ikke innskuddspensjonen fra arbeidsgiver. 

Den reelle aksjeandelen på pensjonen din blir derfor ikke 100 % selv om du velger en spareavtale med 100 % aksjeandel på innskuddspensjonen din. 

De fleste pensjonsavtaler trapper også ned aksjeandelen jo eldre du blir for å senke risikoen jo nærmere pensjonsalder du kommer. 

Hos Nordnet er for eksempel deres standard spareplan 100 % aksjer frem til fylte 55 år. 

Lavere kostnad når pensjonen blir samlet 

Har du hatt flere arbeidsgivere i løpet av årene, er sannsynligheten stor for at  innskuddspensjonen din er spredt hos flere pensjonsforvaltere. 

Det er dumt fordi det er dyrt. 

Faktisk er det anslått at hele 800 millioner kroner vil bli spart for de 1,5 millioner innskuddspensjon-kundene ordningen omfatter. 

Når du slutter i en jobb får du et såkalt pensjonskapitalbevis. Hvis du har hatt flere jobber, har du flere små pensjonskapitalbevis.  

Problemet er at du hittil har betalt administrasjonskostnader for hvert av disse pensjonskapitalbevisene og derfor sitter igjen med mindre pensjon enn du kunne hatt. 

Alle har frem til nå hatt mulighet til å samle alle pensjonskapitalbevisene sine til et felles, men de færreste av oss har gjort det. 

Ved innføringen av egen pensjonskonto 1. Februar 2021 vil pensjonen fra tidligere arbeidsforhold bli flyttet til din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

Alt samles på en egen pensjonskonto automatisk. 

Du kan velge å la pensjonen bli forvaltet der, eller reservere deg mot flyttingen og selv velge hvor og hvordan pensjonen din skal forvaltes – for eksempel hos Nordnet (annonse)

Du kan med andre ord forholde deg passiv ved å la andre ta seg av sparingen for deg, eller ta grep om din egen sparing selv. 

Bedre oversikt over egen pensjon

Det folk flest vil merke med Egen pensjonskonto er at man får bedre oversikt over pensjonen sin. 

Istedenfor å ha opptjent pensjon spredt utover flere leverandører samles alt på ett sted. 

Da er det lettere å følge med på utviklingen og få oversikt over egen pensjon.

Egen pensjonskonto hos Nordnet

Å flytte egen pensjonskonto til Nordnet passer godt for deg som vil få mer ut av pensjonspengene dine. 

Du kan enten ta aktive valg med pensjonen eller benytte en anbefalt portefølje.

Når du flytter pensjonskontoen din til Nordnet, plasseres automatisk pengene i en anbefalt portefølje, i likhet med hos de store bankene.

Forskjellen er at Nordnet sin alderstilpassede pensjon er mer offensiv og har 100 % aksjeandel frem til du fyller 55 år. Derfra trappes aksjeandelen gradvis ned til 20 prosent ved fylte 75 år. 

Hvis du foretrekker å investere pengene dine selv, kan du velge mellom mer enn 800 fond og 1000 børshandlede fond (ETF-er).

Fordeler med å flytte Egen pensjonskonto til Nordnet: 

  • Ingen administrasjonsgebyrer
  • Passer for deg som vil gjøre aktive valg
  • Offensive, alderstilpassede spareprofiler
  • All sparing og investering på ett sted
  • Få inspirasjon fra blogg, podcast og Shareville (Nordnets sosiale nettverk)
  • Brukervennlig app
  • Enkel aksje- og fondshandel i tillegg til pensjonssparing 

Se alle våre artikler om investering

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt.

Skriv en kommentar