Praktisk Info

Når stenger ølsalget? Fredag, lørdag og helligdager [Ølsalg-kalender 2023]

Vil du vite når ølsalget stenger en bestemt dag eller dato? I denne artikkelen har vi laget en komplett oversikt med tider for ølsalg i Norge.

Ølsalget bestemmes først og fremst ut fra alkohollovens utgangspunkter. Hver enkelt kommune kan likevel utvide salgstidene for alkohol – noe også de fleste kommuner har gjort. 

Alkoholloven sier at ølsalget kan være åpent fra kl 08:00 til 18:00 i hverdager. Loven sier også at ølsalget skal stenge kl. 15:00 på lørdag. 

De fleste kommuner har imidlertid utvidet ølsalget til 20:00 på hverdager og 18:00 lørdag. 

Siden tidene for ølsalg fastsettes av hver enkelt kommune, bør du undersøke hva som gjelder lokalt i din kommune for å være helt sikker på når salget stenges. 

Bruk derfor oversikten over ølsalg på denne siden med forsiktighet. 

I oversikten for ølsalg har vi tatt utgangspunkt i de seneste tidene som kan fastsettes av den enkelte kommune. 

Oversikten passer dermed godt for de fleste kommuner i Norge:

Les også: Hør lydbok helt gratis: 7 gode tjenester for gratis lydbøker

Når stenger ølsalget?

Ølsalg fredag:

Fredag stenger ølsalget 20:00. Det åpner 08:00 fredag morgen.

Ølsalg lørdag:

Lørdag stenger ølsalget 18:00. Det åpner 08:00 lørdag morgen. 

Ølsalg dagen før helligdag: 

Ølsalget dagen før helligdag stenger 18:00 og åpner 08:00 på morgenen. 

Unntaket er Kristi Himmelfartsdag – da er ølsalget stengt.  

Ølsalg i julen: 

På Julaften er ølsalget åpent fra 08:00 – 18:00. 

Første juledag er ølsalget stengt.

Andre juledag er ølsalget stengt. 

Ølsalg nyttårsaften:

På nyttårsaften er ølsalget åpent 08:00 – 18:00.

Første nyttårsdag er ølsalget stengt. 

Ølsalg i påsken:

Skjærtorsdag er ølsalget stengt. 

Langfredag er ølsalget stengt. 

Påskeaften er ølsalget åpent 08:00 – 18:00. 

Første påskedag er ølsalget stengt. 

Andre påskedag er ølsalget stengt. 

Ølsalg i April:

30. April (Dagen før 1. mai) : Vanlige tider for ølsalg.

Ølsalg i Mai: 

1. Mai er ølsalget stengt.

16. Mai er ølsalget åpent.

17. Mai er ølsalget stengt. 

Kristi Himmelfartsdag er ølsalget stengt. 

Ølsalg i Pinsen: 

Pinseaften er ølsalget åpent 08:00 – 18:00

Første pinsedag er ølsalget stengt. 

Kalender med tider for ølsalg: 

Dager:Ølsalg:Ølsalg i kommuner med utvidet tid:
Hverdager08:00 – 18:0008:00 – 20:00
Fredag08:00 – 18:0008:00 – 20:00
Lørdag08:00 – 15:0008:00 – 18:00
SøndagStengtStengt
Dag førhelligdag med unntak av Kristi Himmelfartsdag08:00 – 15:0008:00 – 18:00
Julaften08:00 – 15:0008:00 – 18:00
Første juledagStengtStengt
Annen juledagStengtStengt
Nyttårsaften08:00 – 15:0008:00 – 18:00
NyttårsdagStengtStengt
SkjærtorsdagStengtStengt
LangfredagStengtStengt
Påskeaften08:00 – 15:0008:00 – 18:00
Første påskedagStengtStengt
Annen påskedagStengtStengt
1.maiStengtStengt
17.maiStengtStengt
KristiHimmelfartsdagStengtStengt
Pinseaften08:00 – 15:0008:00 – 18:00
Første pinsedagStengtStengt


Når stenger Vinmonopolet?

De fleste utsalgene til Vinmonopolet stenger klokken 18:00 i hverdager (fredag) og klokken 15:00 på lørdager. Se åpningstidene for ditt lokale vinmonopol her.

Hvorfor er det strenge tider for ølsalget?

Forskriften om omsetning av alkoholholdig drikke som øl og rusbrus, sier at:

§ 4-2. Salg og utlevering av øl skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.
– Regjeringen

Med andre ord skal det strenge ølsalget være et hjelpemiddel for å begrense skadevirkningene som overdreven alkoholdig drikking ofte kan føre til. 

Dette sier alkoholloven om ølsalget:

§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

“Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai”  – Lovdata

Dette sier Oslo kommunes Forskrift om salgstider for alkohol i butikk:

§ 6.Salgstider for alkoholholdig drikk i butikk

“Salgs- og utleveringstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol følger utsalgsstedets åpningstid, likevel slik at alkoholholdig drikk kun kan selges eller utleveres fra kl. 09.00 til kl. 20.00 på hverdager.

På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kan alkoholholdig drikk kun selges og utleveres fra kl. 09.00 til kl. 18.00. Butikker som er omfattet av lov om helligdager og helligdagsfred (i), må likevel stenge i henhold til lovens § 5.”

Kilder benyttet i artikkelen:

Regjeringen
Lovdata
Wikipedia

Arne er utdannet økonom og har stor interesse for å dele sin kunnskap om investering og personlig økonomi. Arne har utforsket inntektsmuligheter på nett i over 15 år, og tjener i dag alle pengene sine digitalt. Det innebærer drift av nettbutikk, digital markedsføring og nettsiden du leser på nå.

Skriv en kommentar