Category

Maling

Category

I flere år jobbet undertegnede i malingsavdelingen til et av Norges største byggevarehus. Vi solgte både vannbasert akrylmaling, oljebasert maling og “hybridmaling”. Det medførte naturligvis at vi daglig måtte forklare forskjellen på disse tre ulike malingstypene for kundene våre. Ofte måtte vi også bruke tid på å overtale kunder som hadde lite tiltro til den vanntynnede malingen om at den også fungerer godt – for det gjør den i de aller fleste tilfeller! Som eksempler…